Ambrozija: zatiranje je obveznoTrbovlje, 5. avgusta 2019 - Ambrozija spada med škodljive rastline, ki jih je potrebno odstranjevati. Občani lahko odstranjene rastline pripeljejo na zbirni center Neža.

 
Pred nami sta avgust in september, obdobje, ki je ugodno za rast pelinolistne ambrozije in drugih tujerodnih rastlin. Cvetni prah ambrozije lahko povzroča alergijske reakcije dihal, ob stiku z njo pa lahko nastanejo alergijske reakcije na koži. Zaradi navedenega je prepoznana kot škodljiva rastlina, ki jo morajo lastniki zemljišč, kjer se pojavlja, odstranjevati.
 
Odstranjene rastline ambrozije lahko Trboveljčani oddajo v zbirnem centru Neža med obratovalnim časom (rastline naj bodo v vrečkah, da se med transportom ne iztresa cvetni prah oz. seme). Necvetoče in nesemeneče rastline pa se lahko kompostirajo ali enostavno pustijo na mestu odstranjevanja. 
 
Ambrozija se pojavlja predvsem na z vegetacijo neporaščenih, degradiranih rastiščih (kupi odložene zemlje in peska, robovi cest, gradbišča) in v Zasavju jo najdemo predvsem na takšnih rastiščih. Je pa spodbudno to, da jo na rastišču v nekaj letih izpodrinejo druge rastlinske vrste. 
 
Zelo pogosta je zamenjava ambrozije z navadnim pelinom, ki se pojavlja na podobnih rastiščih kot ambrozija, precej pogost je ob cestah. Pelin je povsem neškodljiva rastlina. Najlažje ju ločimo po listih: pri pelinu so na spodnji strani belkasti, pri ambroziji pa so svetlo zeleni na obeh straneh.
 
Več o ambroziji v TEJ ZLOŽENKI, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.