Ambrozija

Avgust in september sta meseca, ko cveti in se bogato razrašča največ tujerodnih rastlin, med njimi tudi pelinolistna ambrozija. Njen cvetni prah lahko povzroča alergijske reakcije na dihalih, ob stiku z njo pa lahko nastanejo alergijske reakcije na koži. Ponekod je nadležen plevel na njivah, invazivno se razrašča predvsem na golih, degradiranih rastiščih. Zaradi navedenega je prepoznana kot škodljiva rastlina, ki jo morajo lastniki zemljišč, kjer se pojavlja, odstranjevat.

 

Več o ambroziji v zloženki (klik), ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

V Zasavju je ambrozije zadnja leta vse manj, predvsem zaradi večkratne košnje cestnih robov, kar v večji meri prepreči njeno semenitev. V trboveljski občini se pojavlja na degradiranih rudniških površinah, kjer pa jo bodo z leti izpodrinile druge rastlinske vrste.

 

Zelo pogosta je zamenjava ambrozije z navadnim pelinom, ki je neškodljiva rastlina. Krajani Gabrskega so lahko mirni – nasproti podjetja DEWESoft d. o. o. ni niti ene ambrozije, je pa navadni pelin in številne druge neškodljive rastline.

 

Pelinolistna ambrozila, mlade rastline

 

Pelinolistna ambrozija na značilnem rastišču (kupu zemlje)

 

Razlika med navadnim pelinom in pelinolistno ambrozijo

 

Gabrsko, ob cesti

 

Gabrsko, ob cesti