Akontativno plačevanje za razbremenitev stroška ogrevanja

Trbovlje, 29. maja 2020 - Strošek ogrevanja lahko v ogrevalni sezoni zelo obremeni gospodinjstva, zato uporabnikom nudimo možnost akontativnega plačevanja, s katerim se strošek ogrevanja enakomerno porazdeli na daljše obdobje. Vlogo za akontativno plačevanje ogrevanja je možno oddati do konca junija, akontacija pa se upošteva že pri julijski položnici v avgustu. 

Akontativno plačevanje vam omogoča, da breme visokih zneskov v ogrevalni sezoni porazdelite na obdobje desetih mesecev. 

Izračun plačila temelji na povprečju porab zadnjih treh ogrevalnih sezon. Dobljeni znesek porabe po posamezni stanovanjski enoti razdelimo na desetine in dobimo povprečno mesečno porabo. Dva meseca (maj in junij) sta poračunska, tako da v primeru povišanja oz. znižanja cen oziroma ekstremno nizkih temperatur in višjih porab v teh dveh mesecih poračunamo nastale razlike.

Za omenjeni način plačevanja se lahko odloči vsak odjemalec, ki je hkrati lastnik stanovanjske enote.

Zdaj je čas za odločitev!

Do konca junija je čas, da se odločite in vzpostavite akontativno plačevanje ogrevanja. V tem primeru je treba izpolniti obrazec Vloga za akontativno plačevanje ogrevanja. Pogoj za akontativno plačevanje je tudi plačilo položnic preko trajnika, za kar je treba izpolniti obrazec Soglasje za direktno obremenitev SEPA. V kolikor imate plačevanje preko trajnika že urejeno, izpolnjevanje soglasja ni potrebno.