AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

Trbovlje, 22. maja 2020 - Akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki smo jo zaradi epidemije COVD-19 morali odpovedati, bo v četrtek, 28. maja 2020. 

V akciji bomo zbirali nevarne odpadke, kamor spadajo odpadna jedilna in motorna olja, akumulatorji in baterije, ostanki barv, lakov in topil, stara zdravila, fitofarmacevtska sredstva, druge nevarne kemikalije, neuporabni termometri, odpadna kozmetika in čistila, embalaža pod pritiskom in druge snovi, ki so označene z opozorilnimi znaki.DATUM

LOKACIJA

ČASOVNI TERMIN

 
četrtek, 28. 5. 2020
 

Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj

od 14. do 16. ure

Ulica Sallaumines, na parkirišču za trgovino Mercator

od 16. do 17.30

Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem domu

od 17.30  do 19. ure