22. marec SVETOVNI DAN VODA

 

2. marec je obeležen kot svetovni dan voda. Namenjen je opozarjanju na pomen in vpliv vode na naša življenja ter izboljšanju našega odnosa do voda.

Tema letošnjega leta so odpadne vode in kampanja "Ne uničujmo voda!", ki je namenjena zmanjšanju odpadnih voda in njihovi ponovni uporabi. »Kdor za odpadno vodo skrbi, lahko ob čisti vodi živi!« je zapisano na trboveljskem vozilu za čiščenje kanalizacije in odvoz fekalij.

Z vodo je treba skrbno ravnati v vseh delih vodnega kroga: od črpanja oz. zajema sladke vode, njene predhodne obdelave, oskrbovanja, uporabe, zbiranja odpadne vode in nadaljnje obdelave oz. čiščenja, do uporabe prečiščene vode ali njenega izpusta v okolje, ponovnega črpanja in začetka novega vodnega kroga.