Požarna vaja v ZC Neža

Trbovlje, 6. marca 2020 – V zadnjem obdobju so po Sloveniji večkrat zagoreli odpadki na različnih lokacijah skladiščenja, zato smo na Komunali Trbovlje v teh dneh v sodelovanju s PGD Trbovlje-mesto organizirali požarno vajo.

Zaradi težav z rednim odvozom mešane komunalne embalaže smo tudi na Komunali Trbovlje primorani del teh odpadkov skladiščiti na prostem na asfaltni podlagi v zbirnem centru Neža, kjer čakajo na odvoz. Večje količine odpadkov pa predstavljajo povečano tveganje za neljube dogodke, v zadnjem času so izpostavljeni predvsem požari.

Zato smo v sodelovanju s PGD Trbovlje-mesto organizirali požarno vajo, s katero smo želeli ugotoviti pripravljenost za primer požara, ugotoviti šibke točke pri morebitni intervenciji in preveriti ustreznost in zadostnost hidrantnega omrežja. Požarna vaja je bila tudi priložnost za določitev natančnejšega načrta ukrepov ob morebitnem požaru odpadkov.

Poleg gasilcev PGD Trbovlje-mesto so pri vaji sodelovali naši delavci, ki izvajajo zbiranje in odvoz odpadkov in predstavnik SINT-a, ki v podjetju izvajajo službo varstva pred požarom.

Ugotovili smo, da je infrastruktura na zbirnem centru ustrezna in delujoča, vaja pa je bila dobra priložnost, da smo opredelili morebitne šibke točke, ki nam bodo omogočile izpopolniti načrtovane ukrepe v primeru požara.