»Poslikane novosti« v TrbovljahPredstavitev novosti ob 1. juniju 2012

Ob prazniku občine Trbovlje, 1. juniju, in svetovnem dnevu okolja, 5. juniju, je mesto Trbovlje s pomočjo našega podjetja dobilo nekaj manjših prijaznih in barvitih novosti.

Centralna čistilna naprava Trbovlje
Ob sodelovanju našega podjetja in Delavskega doma Trbovlje so bile na Centralni čistilni napravi (CČN) prebarvane zunanje stene bazenov za odpadno vodo. Stene niso več puste in betonsko sive, temveč so zanimivo poslikane. Prikazujejo pa vodno okolje s številnimi kamenčki in vodnimi mehurčki. Vodotoki imajo samočistilno sposobnost, toda ker danes odpadno vodo močno onesnažimo, je narava ne more očistiti sama. Moramo ji pomagati s čistilnimi napravami, kjer se s pomočjo mikroorganizmov voda očisti in očiščena vrne v naravo oz. v vodotok.