V ponedeljek, 2. marca 2020, bo zaradi vzdrževalnih del na oskrbovalnem cevovodu predvidoma med 8. in 11. uro motena oskrba s pitno vodo na naslovih Ojstro (12a do 16b).

Priporočamo vam, da vodo po končanih delih pustite nekaj časa teči iz pipe, preden jo uporabite.
MOJA KOMUNALA
UPORABNIŠKI CENTER
KONTAKTI

Javni razpis za prodajo vozil

Preberi več

Cenik

Trenutni veljavni cenik PREBERI

Kam z odpadki?

Za prikaz zbiralnih mest v zgornje okence vpišite opis odpadka.

E-obveščanje

Da boste kar najhitreje obveščeni se naročite na e-poštno obveščanje:

Vprašanja in odgovori

Kakšen je postopek pridobitve vodovodnega priključka?


Pred izvedbo priključka uporabnik novozgrajenega objekta odda vlogo za priključitev na javno vodovodno omrežje in priloži naslednje dokumente:

pravnomočno gradbeno dovoljenje s tehnično dokumentacijo;
dokazilo o lastništvu objekta;
naročilo za priključitev na javno vodovodno omrežje;
potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalni prispevek – vodovod;
vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonoda... POGLEJ VEČ