MOJA KOMUNALA
UPORABNIŠKI CENTER
KONTAKTI

Prodaja rabljenih službenih vozil

Preberi več

SMS-obveščanje


SMS-obvestila o motnjah oskrbe s pitno vodo, ogrevanja ali o drugih izrednih dogodkih — takoj in neposredno na vašo telefonsko številko. 

Pošljite ključno besedo KOMUNALA

na 041 140 140.


Odjava: KOMUNALA STOP na 041 140 140. 

Kam z odpadki?

Za prikaz zbiralnih mest v zgornje okence vpišite opis odpadka.

E-obveščanje

Da boste kar najhitreje obveščeni se naročite na e-poštno obveščanje:

Vprašanja in odgovori

Kakšen je postopek pridobitve vodovodnega priključka?


Pred izvedbo priključka uporabnik novozgrajenega objekta odda vlogo za priključitev na javno vodovodno omrežje in priloži naslednje dokumente:

pravnomočno gradbeno dovoljenje s tehnično dokumentacijo;
dokazilo o lastništvu objekta;
naročilo za priključitev na javno vodovodno omrežje;
potrdilo o poravnanih obveznostih iz naslova komunalni prispevek – vodovod;
vsa soglasja za prekope zemljišč, ki niso last naročnika (pridobitev služnostne pravice po veljavni zakonoda... POGLEJ VEČ