Biološki odpadki in visoke temperature

V poletnih mesecih je zaradi visokih temperatur razgradnja bioloških odpadkov hitrejša, pri čemer nastaja izrazito neprijeten vonj, na odpadkih pa se pogosto pojavljajo črvi (ličinke muh).

Možnost pojavljanja črvov v zbiralniku za biološke odpadke lahko zmanjšate tako, da ostanke hrane, zlasti meso in kosti, odlagate v zbiralnik v biorazgradljivih vrečkah. Lahko uporabite tudi papirnate vrečke (npr. od kruha) ali časopis, vse z namenom, da se vpije tekočina iz biorazgradljivih odpadkov, hkrati pa prepreči dostop muham, ki poskušajo na odpadno hrano odložiti jajčeca. Poleg tega je potrebno dosledno zapiranje pokrova zbiralnika. Ostanke hrane v zbiralniku je dobro pokriti tudi z zelenim vrtnim odpadom (plevelom, travo). S temi ukrepi se bo zmanjšal tudi neprijeten vonj.

V trboveljski občini se biološki odpadki odvažajo tedensko preko celega leta pri večstanovanjskih objektih, pri individualnih pa tedensko od aprila do konca oktobra. Od novembra do konca marca se odvažajo na 14 dni (ob lihih tednih).

Biološki odpadki se kompostirajo na Centru za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. (CEROZ) v kvaliteten kompost, ki se med drugim uporablja kot rekultivacijska plast na zaprtem odlagališču Neža.

Uporaba nerazgradljivih plastičnih vrečk za zbiranje bioloških odpadkov ni primerna, ker le-te motijo postopek kompostiranja.

Zbrani biološki odpadki

Kompostiranje na CEROZ-u

Sejanje komposta na CEROZ-u