Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Mon, 24 Jan 2022 16:55:09 +0100 Mon, 24 Jan 2022 16:55:09 +0100 <![CDATA[Prosto delovno mesto: UPRAVLJAVEC SPECIALNIH VOZIL, VOZIL IN STROJEV]]> /novice/prosto-delovno-mesto-upravljavec-specialnih-vozil-vozil-in-strojev-560.html Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "UPRAVLJAVEC SPECIALNIH VOZIL, VOZIL IN STROJEV - M/Ž." Rok za prijavo na delovno mesto je 29. 1. 2022.
 
Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto upravljavec specialnih vozil, vozil in strojev. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za določen čas z dvomesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.
 
Delovne naloge zajemajo:
 • upravljanje vozil po cestno prometnih predpisih;
 • dnevni pregled vozila pred pričetkom vožnje in po končani vožnji;
 • redno tekoče vzdrževanje vozila in javljanje okvar na vozilu, skrb za opravljanje tekočih rednih servisov ter skrb za pranje vozila po končanem delu ipd.;
 • dela z napravami vozila za zbiranje odpadkov ter iztresanje iz vozila oz. kontejnerja, praznjenje greznic ali rezervoarjev odpadnih tekočin in polnjenje cisterne, spiranje s šobami ali cevmi, delo shidravličnim dvigalom;
 • nadzorovanje delavcev pri zbiranju odpadkov;
 • prevzemanje, izpolnjevanje in oddajanje teh. dokumentacije (potni nalog, prevoznice itd);
 • izvajanje navodil za varno opravljanje del in nalog in uporaba zaščitnih sredstev;
 • popravilo manjših okvar in sodelovanje pri večjih popravilih;
 • skrb za racionalno delo in koriščenje stroja;
 • izvajanje zimsko letnega vzdrževanja cest;
 • delo v zimski službi;
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilih neposrednega vodje org. enote.

 
Pogoji za prijavo:
- izobrazba: nižja poklicna, srednja poklicna - kandidati morajo imeti dokončano vsaj nižjo poklicno ali poklicno izobrazbo (3. ali 4. raven) smeri voznik - strojnik težke gradbene mehanizacije ali podobno. Kandidati morajo imeti opravljeno temeljno poklicno kvalifikacijo za voznike v cestnem prometu (koda 95) in vozniški izpit C kategorije.
- delovne izkušnje: 6 mesecev
- vozniški izpit: C kategorije
- znanje slovenskega jezika: zelo dobro razumevanje, govorjenje in pisanje
- znanje angleškega jezika: /
- računalniška znanja: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno.
 
Vloge z življenjepisom in navedbo dosedanjih izkušenj sprejemamo po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
 
 
ROK ZA PRIJAVO: 29. 1. 2022
 
 
VEČ INFORMACIJ:
 
Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si]]>
Fri, 21 Jan 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Ob energetski krizi posledice tudi v Trbovljah]]> /novice/ob-energetski-krizi-posledice-tudi-v-trbovljah-559.html Gospodarske razmere in energetska v Evropi se odražajo tudi v slovenskem prostoru in na slovenskih trgih. V zadnjih mesecih smo se soočili s podražitvami pogonskih goriv, ogrevanja, elektrike, hrane in drugih dobrin. V Sloveniji in tudi širše je večina ponudnikov morala zvišati cene ogrevanja, saj se je cena zemeljskega plina bistveno povišala.

V letu 2021 je bilo gibanje cen na trgu zemeljskega plina povsem nepredvidljivo, saj so cene nenehno rasle, celo do 130 EUR/MWh in več. Nepredvidljive razmere so posledično vplivale tudi na cene ogrevanja v Trbovljah. Čeprav smo na Komunali Trbovlje plin kupili po bistveno nižjih cenah, kot so bile te ob doseganju najvišje vrednosti, je bila nakupna cena še vedno višja od preteklih nekaj let. Dejstvo pa je, da tako nizkih cen, kot so bila pretekla leta, trenutno ne bi mogli doseči, saj so cene energentov v vsej Evropi nekajkrat višje kot pred letom dni. S temi razmerami in posledično podražitvami se soočajo vsa energetska podjetja tako v Sloveniji kot v Evropi, ne glede na interne okoliščine in lokalno politiko.

O razmerah, s katerimi se soočamo in ki so botrovale podražitvam v Trbovljah, smo podrobneje pisali tako na našem portalu kot tudi v družbenih medijih in preko neposredne pošte, ki so jo v povezavi s to problematiko prejela vsa gospodinjstva v občini. Ob tem smo občane o razmerah, v katerih smo se znašli, obveščali tudi lokalnih medijih (Savus, ZON, Sr(e)čno Trbovlje), o energetski krizi in njenih posledicah tako v Trbovljah kot tudi širše pa so poročali in še vedno poročajo tudi lokalni in nacionalni mediji. O ogrevanju je na zadnjih dveh sejah razpravljal tudi trboveljski občinski svet, posnetka sej, na katerih je na voljo razprava, vključno z obrazložitvijo direktorja komunale, pa sta na voljo na povezavi https://www.trbovlje.si/objava/337627.

Zavedamo se, da je ogrevanje eden večjih stroškov, zato občanom nudimo možnost akontativnega plačevanja ogrevanja, s čimer se strošek enakomerno razporedi skozi vse leto. Občanom priporočamo, da ob koncu ogrevalne sezone (junija ali julija) pokličejo našo INFO pisarno na 03 56 53 126 ter se dogovorijo za ureditev akontativnega plačevanja.

Na Komunali Trbovlje si prizadevamo, da bi razmere, v katerih smo se znašli, kar najhitreje razrešili. Prihodnja gibanja na energetskih trgih kažejo ugodne napovedi, zato upamo, da bomo že s februarjem lahko vsaj nekoliko znižali ceno ogrevanja in s tem občane razbremenili v največji možni meri.
]]>
Tue, 18 Jan 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Spremenjen odvoz odpadkov v naseljih Golovec in Klek]]> /novice/spremenjen-odvoz-odpadkov-v-naseljih-golovec-in-klek-558.html Trbovlje, 13. januarja 2022 - V januarju 2022 smo spremenili urnik odvoza odpadkov na območlju Golovca in Kleka. 

Novi urnik odvoza odpadkov:


 

Zgornji Golovec

Spodnji Golovec

Klek

Mešani komunalni odpadki

lihi ponedeljki
(3. 1., 17. 1., 31. 1. itd.)

lihi torki
(4. 1., 18. 1., 1. 2. itd.)

lihe srede
(5. 1., 19. 1., 2. 2. itd.)

Mešana embalaža

sodi ponedeljki
(10. 1., 24. 1., 7. 2. itd.)

sodi torki
(11. 1., 25. 1., 8. 2. itd.)

sode srede
(12. 1., 26. 1., 9. 2. itd.)

Biološki odpadki

sodi petki
(14. 1., 28. 1., 11. 2. itd.)

sodi četrtki
(13. 1., 27. 1., 10. 2. itd.)

sodi četrtki
(13. 1., 27. 1., 10. 2. itd.)

]]>
Fri, 14 Jan 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Tržni dnevi v letu 2022]]> /novice/trzni-dnevi-v-letu-2022-557.html Trbovlje, 6. januarja 2022 - Trboveljska tržnica bo tudi v letu 2022 odprta ob sredah in sobotah. Prestavitve tržnih dni niso predvidene, tržnica bo odprta tudi ob prazničnih dneh 27. aprila in 25. junija. 

Obiskovalce prosimo, da tudi ob obisku tržnice dosledno upoštevajo navodila in priporočila za varovanje zdravja. 


TRŽNI DNEVI 2022

  JAN FEB MAR APRIL MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT NOV DEC  
   
1 5. 1.  2. 2.  2. 3.  6. 4.  4. 5.  1. 6.  2. 7.  3. 8.  3. 9.  1. 10.  2. 11.  3. 12.   
2 8. 1.  5. 2.  5. 3.  9. 4.  7. 5.  4. 6.  6. 7.  7. 8.  7. 9.  5. 10.  5. 11.  7. 12.   
3 12. 1.  9. 2.  9. 3. 13. 4.  11. 5.  8. 6.  9. 7.  10. 8.  10.9.  8. 10.  9. 11.  10. 12.   
4 15. 1. 12. 2. 12. 3. 16. 4.  14. 5.  11. 6.  13. 7.  13. 8.  14. 9.  12. 10.  12. 11.  14. 12.   
5 19. 1.  16. 2.  16. 3. 20. 4.  18. 5.  15. 6.  16. 7.  17. 8.  17. 9.  15. 10.  16. 11. 17. 12.   
6 22. 1.  19. 2.  19. 3.  23. 4.  21 5.  18. 6.  20. 7.  20. 8.  21. 9.  19. 10.  19. 11.  21.12.   
7 26. 1.  23. 2.  23. 3. 27. 4. * 25. 5.  22. 6.  23. 7.  24. 8.  24. 9. 22. 10.  23. 11.  24. 12.   
8 29. 1. 26. 2.  26. 3.  30. 4.  28. 5.  25. 6. * 27. 7.  27. 8.  28. 9.  26. 10.  26. 11.  28. 12.   
9     30. 3.      29. 6.  30. 7.  31. 8.    29. 10.  30. 11.  31. 12.  
                           
ŠT. DNI 8 8 9 8 8 9 9 9 8 9 9 9 103
* tržni dan kljub prazniku  


Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice ter Tržni red na mestni tržnici (UVZ, št. 20/2009) sta na vpogled pri delavcu na tržnici.]]>
Thu, 06 Jan 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Vloga za pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v ogrevalni sezoni 2021/2022]]> /novice/vloga-za-pomoc-pri-placilu-stroskov-daljinskega-ogrevanja-v-obcini-trbovlje-v-ogrevalni-sezoni-2021-2022-556.html Trbovlje, 28. decembra 2021 - Občinski svet Občine Trbovlje je sprejel Pravilnik o pomoči pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja v občini Trbovlje v času ogrevalne sezone 2021/2022. Občani, ki želijo uveljavljati pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja, tako lahko izpolnijo VLOGO ZA POMOČ PRI PLAČILU STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI TRBOVLJE V OGREVALNI SEZONI 2021/2022.

Pomoč pri plačilu stroškov daljinskega ogrevanja bo občanom na voljo do konca ogrevalne sezone oziroma do konca maja 2022. Vlagatelj mora imeti stalno bivališče (in bivati) v občini Trbovlje, stanovanjska enota, v kateri biva, pa mora biti priključena na sistem daljinskega ogrevanja. POZOR - vlagatelj v primeru oddaje vloge ni upravičen do drugih virov pomoči pri plačilu stroškov ogrevanja, kot je denimo izredna denarna socialna pomoč. 

Pomoč pri plačilu stroškov ogrevanja lahko pridobijo posamezniki, ki ne presegajo 800 € mesečnega neto dohodka v mesecu pred oddajo vloge, oziroma družine, kjer dohodki ne presegajo 450 € mesečno na družinskega člana. 

Kako do pomoči

Vlagatelji morajo izpolniti VLOGO ZA POMOČ PRI PLAČILU STROŠKOV DALJINSKEGA OGREVANJA V OBČINI TRBOVLJE V OGREVALNI SEZONI 2021/2022  in ji priložiti račun za daljinsko ogrevanje ter ustrezna dokazila, kot je navedeno v vlogi - točka 4 PRILOGE. 
Vlogo je možno oddati:
- po pošti ali
- na sedežu RKS – Območno združenje Trbovlje (vsak torek med 8. in 12. uro in 15. in 17. uro).
 
Več informacij najdete na spletni strani Občine Trbovlje. 
]]>
Tue, 28 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Vesele praznične dni ter srečno novo leto 2022]]> /novice/vesele-praznicne-dni-ter-srecno-novo-leto-2022-555.html ]]> Mon, 27 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje <![CDATA[Javna dražba nepremičnin]]> /novice/javna-drazba-nepremicnin-554.html Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo stvarnega premoženja v lasti Komunale Trbovlje, d. o. o.

Razpisna dokumentacija za dve zasedeni neprofitni stanovanji je na TEJ POVEZAVI.]]>
Thu, 23 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[TRŽNI DNEVI - sprememba ob prazničnih dneh]]> /novice/trzni-dnevi-sprememba-ob-praznicnih-dneh-553.html Trbovlje, 21. 12. 2021 - Uporabnike trboveljske tržnice obveščamo, da ob prazničnih sobotah 25. 12. 2021 in 1. 1. 2022 ne bo tržnih dni. Nadomestna tržna dneva bosta organizirana ob petkih, 24. 12. in 31. 12. 2021.

]]>
Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Cepljenje proti Covid 19 - JUTRI tudi na trboveljski tržnici]]> /novice/cepljenje-proti-covid-19-jutri-tudi-na-trboveljski-trznici-552.html ]]> Tue, 21 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje <![CDATA[Poziv občanom: ohranimo kulturne medsebojne odnose]]> /novice/poziv-obcanom-ohranimo-kulturne-medsebojne-odnose-551.html V teh dneh se v javnosti pojavljajo različne obtožbe, skrbi ter blatenje Komunale Trbovlje in njenih zaposlenih od terenskih delavcev pa vse do režije in vodstva podjetja. Pritisk občanov čutijo vsi naši zaposleni, tako operativni delavci, ki vestno in zavzeto opravljajo svoje delo, kot tudi zaposleni v režiji, ki se dnevno soočajo s povečanim obsegom dela in klici nezadovoljnih občanov.

Prosimo vse občane, da skušajo svoje komuniciranje obdržati na kulturnem nivoju. Na Komunali Trbovlje si vsi zaposleni po najboljših močeh prizadevamo dobro opravljati svoje delo. Ni vedno lahko, trenutno smo se znašli v še posebej težkih časih, vendar naj poudarimo, da znašanje nad zaposlenimi in blatenje njihovega dela ni rešitev za nobeno stran, pa naj gre za problematiko višine položnic, izvajanje zimske službe ali druge dejavnosti. Prav vsi v našem podjetju si prizadevamo, da bi dobro opravljali svoje delo. Skrb za občane in naše okolje je bila in vedno bo ostala temelj naših prizadevanj.]]>
Wed, 15 Dec 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zaščitite vodomere še pred zmrzaljo]]> /novice/zascitite-vodomere-se-pred-zmrzaljo-550.html Trbovlje, 23. novembra 2021 - Bliža se zima, saj se temperature v teh dneh že bližajo ledišču. Mrzlo vreme pa lahko povzroči tudi težave, kot so okvare vodomerov, zato lastnikom vodovodnih priključkov svetujemo, da še pred zmrzaljo zaščitijo svoje vodomere in preprečijo poškodbe.

Nizke temperature so najpogostejši vzrok za poškodbe (pokanje) vodomerov, zato lastnikom priporočamo, da preverite svoje vodomere in jih ustrezno zaščitite. Vodomeri so namreč v lasti uporabnikov, ki nosijo tudi stroške vzdrževanja in popravil.

Če imate torej zunanji jašek z vodomerom, vam priporočamo, da preverite, ali je notranjost jaška (vključno s pokrovom) ustrezno izolirana ter vodomer morda še dodatno toplotno zaščitite z izolacijskim materialom (pena, izolacijska folija, stiropor, volna …). Kot preventivni ukrep priporočamo, da zagotovite ali vsaj občasni pretok vode po instalacijah ter da redno preverjate stanje svojih vodovodnih instalacij in vodomera.

Posebno pozornost velja nameniti rednemu nadzoru vodovodnih instalacij v objektih, ki niso v stalni uporabi (počitniški objekti itd.). Če pa teh objektov v zimskem času ne uporabljate, vam priporočamo, da vodo zaprete in izpraznite notranje instalacije. S tem boste preprečili zadrževanje in zamrzovanje vode v objektu ter morebitne poškodbe, ki bi ob tem nastale.

V primeru okvare čim prej pokličite na dežurno telefonsko številko vodovoda 041 758 568.]]>
Tue, 23 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ ETZO: V soboto izmenjevalnica uporabnih predmetov na trboveljski tržnici]]> /novice/-etzo-v-soboto-izmenjevalnica-uporabnih-predmetov-na-trboveljski-trznici-549.html Trbovlje, 16. novembra 2021 – Na mestni tržnici v Trbovljah bomo v soboto, 20. novembra, v okviru evropskega tedna zmanjševanja odpadkov postavili stojnico, namenjeno izmenjavi uporabnih predmetov.
 
V tednu med 20. in 28. novembrom obeležujemo evropski teden zmanjševanja odpadkov. Akciji se pridružujemo tudi na Komunali Trbovlje, kjer bomo v soboto, 20. novembra, na trboveljski mestni tržnici pripravili izmenjevalnico uporabnih predmetov.
 
Ob tokratni akciji se osredotočamo na ponovno uporabo predmetov oziroma spodbujanje izmenjave uporabnih predmetov, s čimer podaljšujemo njihovo življenjsko dobo, hkrati pa se na ta način izognemo nepotrebnim nakupom in ustvarjanju odpadkov.
 
Vabimo vas, da pobrskate po omarah, policah in kleteh, ter prinesete kak uporaben predmet ali oblačilo, ki ga več ne potrebujete, ali pa si vzamete katerega od predmetov, ki so jih ponovni rabi namenili drugi.
 
]]>
Tue, 16 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Z delom začenja zimska služba]]> /novice/z-delom-zacenja-zimska-sluzba-548.html

DEŽURNI TELEFON ZIMSKE SLUŽBE 
031 790 089

Trbovlje, 15. novembra 2021 - Danes se na cestah začenja zimska sezona, ko s svojim delom začne tudi zimska služba. Na Komunali Trbovlje zimsko službo izvajamo na območju občine Trbovlje na vseh lokalnih cestah in nekaterih krajevnih poteh.  
V času zimske sezone za zagotavljanje varnosti na cestah, razmeram na vozišču posvečamo še posebno pozornost. Na Komunali Trbovlje smo zato tudi v letošnjem letu že pred začetkom zimskega obdobja zagotovili zadostne količine sredstev za posipanje cestišč, pripravili potrebno mehanizacijo in organizirali način delovanja službe. Pregledniške ekipe redno nadzorujejo stanje na cestah in spremljajo vremenske razmere, da bodo lahko pravočasno preprečile oziroma odpravile poledico, sneg ali led, ter zagotavljale prevoznost v največji možni meri.

 
Zimska služba obsega naslednja opravila:
 • - pluženje snega na javnih cestah in ulicah, trgih, parkiriščih in drugih javnih površinah;
 • - preventivno posipavanje javnih cest, ulic, trgov, parkirišč z ustreznim materialom (CaCl) za preprečevanje poledice;
 • - odstranjevanje oz. odvoz snega z javnih cest, ulic, trgov, hodnikov, parkirišč;
 • - čiščenje mrež in vtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge;
 • - čiščenje zasneženih prometnih znakov;
 • - pluženje in odstranjevanje snega ter posipavanje proti poledici na vseh ostalih cestno-prometnih površinah (hodnikih, cestnih prehodih, peš poteh, stanovanjskih cestah, parkiriščih ipd.), ki so namenjeni za peš promet oz. lokalni promet v stanovanjskih naseljih;

Za izvajanje zimske službe imamo na voljo sledečo mehanizacijo:
 • - 4 kamione,
 • - 5 traktorjev,
 • - 2 rovokopača,
 • - 4 poltovorna vozila in
 • - 2 snežni frezi.
Z dodatnimi petimi traktorji razpolagajo še orači v krajevnih skupnostih.

PRIORITETE PLUŽENJA

Odločilno za določitev prioritete izvajanja zimske službe je nujnost vzdrževanja posameznih cest. Podlaga za določitev nujnosti je načrt cestnega omrežja z znanimi avtobusnimi rednimi in šolskimi programi z upoštevanjem določil 31. člena PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST.

1. PRIORITETA

Upoštevane so ceste z mestnim avtobusnim prometom, ceste z avtobusnim prometom na lokalnih cestah, ter ceste, ki so nujne za nemoteno odvijanje del drugih dejavnosti, ki so močno frekventne (II. in III. prednostni razred PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST).
Na cestah 1. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do dveh ur med 22. in 5. uro (II. prednostni razred), oz. predvsem med 20. in 5. uro (III. prednostni razred).

2. PRIORITETA

Vsebuje ceste, ki služijo za povezavo med cestami iz I. prioritete in manj frekventne vpadnice v mestno cestno omrežje, ostale lokalne ceste (IV. prednostni razred).
Na cestah 2. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz. do enega dne v primeru močnega sneženj.

3. PRIORITETA

Upoštevane so ceste, ki služijo za dostop v posamezna naselja in ne povezujejo med seboj važnejših cest. Ceste 3. prioritete se čistijo isti dan kot ceste 1. in 2. prioritete, v kolikor ni sneženje neprekinjeno in je treba sproti vzdrževati vozišča v 1. in 2. prioriteti (IV. prednostni razred).
Na cestah 3. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni krajši zastoji tekom celega dneva oz do enega dne v primeru močnega sneženja.

4. PRIORITETA

Sem prištevamo javne poti, ceste krajevnih skupnosti in ceste do gorskih postojank. Pluženje se izvrši po prenehanju sneženja s specialno mehanizacijo in po posebnem naročilu (V. prednostni razred).
Na cestah 4. prioritete je potrebno zagotoviti prevoznost, možni so zastoji do enega dne oz. večdnevni zastoji v primeru močnega sneženja.


OPOMBE:

V primeru izredno močnega sneženja, ob močnih zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotoviti. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivo mehanizacijo (31. člen PRAVILNIKA O VRSTAH VZDRŽEVALNIH DEL NA JAVNIH CESTAH IN NIVOJU REDNEGA VZDRŽEVANJA JAVNIH CEST)
 
Regionalne ceste na območju občine Trbovlje upravlja podjetje CGP Novo mesto, ki na njih izvaja tudi zimsko službo in vse vzdrževalna dela.]]>
Mon, 15 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ Kako ravnati ob obisku pokopališke pisarne: ukrepi in navodila]]> /novice/-kako-ravnati-ob-obisku-pokopaliske-pisarne-ukrepi-in-navodila-547.html Trbovlje, 12. novembra 2021 – Razmere na področju javnega zdravja zahtevajo posebno previdnost tudi ob obisku ustanov, kot je pogrebni zavod. Pogoj PCT je nujen za vse stranke, veljajo pa tudi drugi preventivni ukrepi.
 
Na pokopališču v Gabrskem pogrebni zavod deluje po običajnem delovnem času med 7. in 15. uro, kljub temu pa razmeram primerno prosimo vse stranke, da se predhodno dogovorijo glede termina obiska pisarne pokopališča. Telefonska številka pogrebnega zavoda je 03 56 53 280.
 
Ob obisku pisarne pogrebnega zavoda
 
Ob obisku pisarne pokopališča je nujno, da stranke izpolnjujejo pogoj PCT, ob vstopu in izstopu si razkužijo roke, obvezna je tudi uporaba kirurške oziroma FFP maske.
 
V tem času je še posebej pomembno, da omejujemo možnosti širjenja okužb, zato stranke prosimo tudi, da v pisarno pokopališča prihajajo posamično oziroma največ dva člana iste družine.
 
Dostop do pokopaliških prostorov
 
Da bi preprečili širjenje okužb, smo v tem času zaklenili javne prostore, kot so čajna kuhinja in javne sanitarije. Ti prostori so dostopni le članom družine, ki je prisotna v vežici in ima pogreb.
 
V vežici so lahko le člani iste družine, vstop za ostale ni dovoljen. Zbiranje pred vežicami ni dovoljeno, izjemoma le ob nošenju zaščitnih mask in upoštevanju vsaj 1,5 m razdalje.
 
Zavedamo se, da je slovo od bližnjih težek mejnik v življenju, zato skušamo v čim večji meri zagotavljati spoštljivo in mirno okolje za svojce, ki pa mora biti tudi varno in usmerjeno v skrb za zdravje tako svojcev kot tudi zaposlenih in vseh drugih, ki obiskujejo pokopališče. Zato vas prosimo za razumevanje in spoštovanje navodil za varen obisk pokopališča.]]>
Fri, 12 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Vsaka oljna kapljica šteje! - predstavitev projekta]]> /novice/vsaka-oljna-kapljica-steje--predstavitev-projekta-546.html Na Komunali Trbovlje smo v okviru operacije Vsaka oljna kapljica šteje! postavili dve novi ulični zbirni posodi za odpadno jedilno olje iz gospodinjstev. Novi lokaciji zbiralnic sta na Gimnazijski cesti 22 in na Ribniku 19, na obstoječih ekoloških otokih.

Zbiranje odpadnega jedilnega olja se je v Trbovljah dobro prijelo, v letu 2020 smo ga zbrali skupno 3,5 tone, letos do konca avgusta pa že 2,5 tone, mesečno povprečno okvirno 400 litrov. Tako se zmanjšuje obremenjevanje kanalizacije in okolja zaradi neustrezno zavrženega odpadnega olja. Zbiranje odpadnega jedilnega olja smo v letošnjem letu nadgradili z vzpostavitvijo dveh novih zbiralnic v okviru regijske operacije Vsaka oljna kapljica šteje! v okviru partnerstva LAS ZASAVJE.

Lokacije zbiralnic za odpadno jedilno olje v Trbovljah
Zasavska gospodinjstva so konec oktobra prejela tudi zloženko Vsaka oljna kapljica šteje!, v kateri so predstavljene aktivnosti operacije ter podrobnejša navodila za zbiranje odpadnega jedilnega olja.

Vodilni partner operacije Vsaka oljna kapljica šteje! je Javno podjetje Komunala Zagorje, d. o. o., ostali partnerji so še: Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o., Komunala Hrastnik, d. o. o., OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi, Mladinski center Zagorje ob Savi in Društvo upokojencev Zagorje ob Savi.

Glavni namen operacije je dolgoročno vzpostaviti sistematično zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev ter zbrano olje koristno uporabiti. Na ta način se bodo zmanjševale možnosti onesnaženja pitne vode z odpadnim oljem, zmanjševala se bo obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ter s tem tudi nižali stroški delovanja in čiščenja kanalizacijskega sistema, višja bo ekološka ozaveščenost prebivalstva in posledično višja kakovost življenja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

]]>
Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Še pred sneženjem odstranite veje s cestišč]]> /novice/se-pred-snezenjem-odstranite-veje-s-cestisc-545.html Trbovlje, 5. novembra 2021 - Lastnike parcel ob cestah, na katerih rastejo drevesa in grmovnice, katerih veje segajo na cestišče, prosimo, da čim prej oz. do konca novembra odstranijo moteče veje. S tem bodo omogočili vozilom za odvoz odpadkov lažji dostop ter zmanjšali možnost poškodb na vozilih. Vožnja pa bo varnejša za prav vsa vozila.

Veje na cestah so lahko zelo moteče, še posebej, ko zapade sneg in se povesijo na cestišče. Lastnike parcel ob cestah zato prosimo, da še pred sneženjem odstranijo morebitne moteče veje in s tem omogočijo varno vožnjo vsem udeležencem v prometu.

Obvestilo je dano na podlagi 9. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 23/2020): »Lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest morajo zagotoviti, da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda vozilu za odvoz odpadkov. Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani. Izvajalec z zadevo seznani pristojno inšpekcijsko službo. Če lastnik ovire ne odstrani, jo odstrani izvajalec na stroške lastnika na podlagi odločbe pristojne inšpekcijske službe (Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje).«]]>
Fri, 05 Nov 2021 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Jesenska deratizacija: zmanjšujemo število podgan]]> /novice/jesenska-deratizacija-zmanjsujemo-stevilo-podgan-544.html Trbovlje, 29. oktobra 2021 – Na Komunali Trbovlje smo v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano v tem tednu izvajali deratizacijo na javnem kanalizacijskem omrežju ter na mestni tržnici, v zbirnem centru Neža in na brežini ob Trboveljščici. Istočasno so deratizacijo po naročilu upravnikov izvajali tudi v večstanovanjskih objektih.

Na javnem kanalizacijskem omrežju dvakrat letno izvajamo deratizacijo, s katero omejujemo število podgan. Deratizacijo smo izvedli v tem tednu, ko smo v jaške javne kanalizacije namestili deratizacijske vabe za glodavce. Deratizacija je obvezna tudi za večstanovanjske objekte, za kar skrbijo upravniki, za individualne objekte in njihovo okolico pa deratizacija ni obvezna, zato morajo lastniki objektov ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu. 

Podgane najpogosteje najdemo ob stanovanjskih objektih saj tam pogosto najdejo hrano, ki jo stanovalci odmetavajo v straniščne školjke. Obilica hrane podganam omogoča ugodno življenjsko okolje, zato njihovo število lahko hitro nenadzorovano zraste. Povzročajo škodo na kanalizacijskih objektih in prenašajo več kot 35 vrst različnih bolezni ter zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice.

Naše ravnanje je zato ključnega pomena za zmanjševanje števila podgan, ki uspevajo ravno zato, ker jim to omogočamo ljudje. Kar so za nas odpadki, je hrana za podgane – odpadne hrane zato ne mečimo v straniščno školjko, skrbimo za urejenost doma in okolice, odpadke odlagajmo odgovorno in v za to namenjene zbiralnike. Na ta način bomo sami še najbolj prispevali k zmanjševanju števila podgan in zdravju našega okolja.


]]>
Fri, 29 Oct 2021 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Tudi letos podprimo akcijo Manj svečk za manj grobov]]> /novice/tudi-letos-podprimo-akcijo-manj-sveck-za-manj-grobov-543.html Trbovlje, 25. oktobra 2021 - Po enoletnem premoru zaradi epidemije koronavirusne bolezni bomo obiskovalci pokopališč ponovno lahko darovali sredstva v dobrodelne namene namesto nakupa svečk v spomin na pokojne. Dobrodelno društvo Fundacija svečka, skupaj s številnimi družbenimi organizacijami in združenji, sodeluje pri organizaciji vseslovenskega projekta Manj svečk za manj grobov.

MANJ SVEČK - VEČ SREDSTEV ZA REŠEVANJE ŽIVLJENJ

Sredstva, zbrana v akciji, bodo namenjena PGD Trbovlje-mesto za nakup reševalne opreme - vrvne tehnike, ki se uporablja za reševanje oseb z višin in globin.

Obiskovalci pokopališča v Gabrskem bodo lahko namenili sredstva v ta namen pri stojnicah ob vhodu na pokopališče in sicer ob naslednjih terminih:
 • sobota, 23. 10. 2021,
 • nedelja, 24. 10. 2021,
 • od petka, 29. 10. do vključno ponedeljka, 1. 11. 2021.
V zameno za prispevek bodo donatorji prejeli papirnate zastavice, ki jih lahko položijo na grob. Na njih bo tudi napisano, da je bila namenjena donacija za dobrodelni projekt.

Komunala Trbovlje je podprla akcijo z brezplačno izposojo dveh stojnic za potrebe izvedbe projekta. Obiskovalce pa vljudno prosimo, da namenijo sredstva za reševalno opremo namesto za nakup sveč.

MANJ SVEČK - MANJ OBREMENITVE ZA OKOLJE
Na slovenskih pokopališčih še vedno nastaja zelo veliko odpadnih sveč, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati v reciklažo. V obdobju 2017 – 2019 smo jih oddali povprečno 24 ton letno, v lanskem letu 15,3 ton, v letošnjem do sredine oktobra pa že 23,7 ton.

V želji, da bi bile sveče okolju prijaznejše (daljši čas trajanja, manj odpadkov), se na tržišču pojavlja vse več vrst sveč iz različnih materialov: elektronske, steklene, papirnate, plastične za vačkratno uporabo. Vse vrste odpadnih sveč se zbiraJO v zabojnikih za sveče. Obstaja možnost, da bo elektronske sveče kmalu potrebno zbirati posebej.
Ob 1. novembru se pokojnim namesto s svečami raje poklonimo z lepo mislijo ter z darom v dobrodelne namene, ki bo reševal življenja.]]>
Mon, 25 Oct 2021 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Dan spomina na mrtve na pokopališču v Gabrskem]]> /novice/dan-spomina-na-mrtve-na-pokopaliscu-v-gabrskem-542.html Trbovlje, 22. oktobra 2021 - V teh dneh obeležujemo dan spomina na mrtve. Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem bo v tem času občanom na voljo električno vozilo, ki prevaža potnike po pokopališču. Komemoracija na pokopališču v Gabrskem bo v četrtek, 28. oktobra 2021, ob 16. uri.

Urnik vožnje električnega vozila: 
 
četrtek          28. 10. 2021 od 15:00 do 17:00  (redna tedenska vožnja)
petek            29. 10 .2021 od 15:00 do 17:00   
sobota          30. 10. 2021 od 10:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
nedelja         31. 10. 2021 od 10:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
ponedeljek   1. 11 .2021 od 10:00 do 12:00 in od 13:00 do 15:00
]]>
Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[V črni zabojnik za odpadke sodi le ohlajen pepel]]> /novice/v-crni-zabojnik-za-odpadke-sodi-le-ohlajen-pepel-541.html Trbovlje, 22. oktober 2021 - Odpadni pepel sodi v črni zabojnik za mešane komunalne odpadke, nikakor pa ne med mešano embalažo v zabojnik z rumenim pokrovom. Ob tem je zelo pomembno, da je pepel predhodno povsem ohlajen.

Vroč pepel lahko povzroči požar v zabojniku, ki se lahko razširi na okolico (avtomobile, stavbe …). Zaradi pepela lahko zagori tudi v vozilu za odvoz odpadkov ali v centru za obdelavo odpadkov. V vseh primerih lahko pride do velike materialne škode in celo do ogrožanja življenj.

25. člen Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (UVZ, št. 23/2020) med drugim določa, da je prepovedano prepuščati v zabojnikih tople ogorke in vroč pepel, kosovne odpadke, nevarne odpadke, tekoče odpadke, gošče in usedline.

Odlok za neupoštevanje določil predpisuje globo povzročitelju, ki krije tudi materialne stroške požara.

NAMIG
Ohlajen čisti lesni pepel je primeren tudi za kompostiranje na vrtu oz. za oddajo v rjavi zabojnik za biološke odpadke.]]>
Fri, 22 Oct 2021 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje