Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Tue, 07 Feb 2023 14:48:15 +0100 Tue, 07 Feb 2023 14:48:15 +0100 <![CDATA[Na tržnico tudi na praznično sredo]]> /novice/na-trznico-tudi-na-praznicno-sredo-633.html Obiskovalci tržnice boste tako tudi ob kulturnem prazniku kot običajno lahko obiskali stojnice lokalnih prodajalcev.]]> Tue, 07 Feb 2023 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje <![CDATA[Ukrepi za blažitev energetske draginje]]> /novice/ukrepi-za-blazitev-energetske-draginje-632.html Razmere na področju cen ogrevanja so v zadnjem obdobju poglavitna skrb vodstva in strokovnih služb Komunale Trbovlje. V letu 2022 so se razmere stopnjevale do te mere, da je sredi leta cena toplote znašala 201,71426 €/MWh brez DDV. Novo vodstvo podjetja, ki je mandat nastopilo s 1. septembrom 2022, se je tako soočilo z izzivom, kako to ceno ublažiti, saj za gospodinjstva predstavlja znatno breme, ter hkrati ohraniti vzdržno poslovanje podjetja. 

Na podlagi podatkov, ki so bili na voljo, pozitivnih ukrepov v podjetju ter vladnih ukrepov, smo lahko postopoma začeli blažiti ceno ogrevanja. Od oktobra, ko je cena toplotne energije znašala 201,71426 €/MWh brez DDV, smo ceno prvič znižali v novembru na 185,07254 €/MWh brez DDV, nadaljnja pocenitev pa je sledila v januarju, ko cena znaša 159,11115 €/MWh brez DDV.

Na Komunali Trbovlje smo v sredo, 11. januarja 2023, ter v ponedeljek, 16. januarja 2023, prejeli še zadnje, vendar ključne podatke glede višine obratovalnih podpor, na podlagi katerih smo lahko sprejeli ukrepe za blažitev cen ogrevanja, ki bodo vplivali na vse naše odjemalce.

Popust na ceno ogrevanja

Prvi ukrep za blažitev višine stroškov ogrevanja je 15-odstotni popust na strošek variabilnega dela ogrevanja, ki ga bomo upoštevali za gospodinjstva, ki so priključena na daljinsko ogrevanje v Trbovljah, ne glede na to, ali račune plačujejo sproti ali po sistemu akontativnega plačevanja. Ta popust bomo upoštevali že za januar, ko cena toplotne energije sicer znaša 159,11115 €/MWh brez DDV.

Blažitev cen toplotne energije

Drugi ukrep je nadaljnja pocenitev toplote. Znižanje cene toplotne energije načrtujemo ponovno v februarju, ko bomo ceno nadalje spustili na 129 €/MWh brez DDV. S 1. februarjem bo cena toplote torej za 33,79 odstotka nižja od oktobrske cene. Pričakujemo, da bodo ti ukrepi nadalje ublažili breme, ki ga za gospodinjstva predstavlja strošek ogrevanja.

Ostali ukrepi za pomoč gospodinjstvom

Ker ogrevanje predstavlja znaten strošek za družinski proračun, na Komunali Trbovlje občanom nudimo možnost razbremenitve z obročnim odplačevanjem položnice na 10 obrokov, hkrati pa občanom priporočamo, da izpolnijo vlogo za pomoč pri plačilu stroška ogrevanja, s čimer bodo upravičeni do dodatne pomoči pri plačilu položnice.

Dejstvo je, da so razmere na trgu energentov danes povsem drugačne, kot so bile še pred nekaj leti, cene energenta ogrevanja, v našem primeru je to zemeljski plin, pa so danes kljub padcu še vedno trikrat višje, kot so bile še pred dvema letoma. To pomeni, da bi težko pričakovali spust cen na nivo, kot je bil pred nekaj leti. Vendar pa si na Komunali Trbovlje prizadevamo, da bi z vsemi možnimi ukrepi cene ublažili na nivo, ki bo še vedno vzdržen in sprejemljiv, tako za podjetje, kot predvsem tudi za naše odjemalce.]]>
Thu, 19 Jan 2023 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Spremembe cen toplote in storitev javnih gospodarskih služb]]> /novice/spremembe-cen-toplote-in-storitev-javnih-gospodarskih-sluzb-631.html Z januarjem se je v Trbovljah cena toplote iz sistema daljinskega ogrevanja ponovno nekoliko spremenila. Nov variabilni del cene toplote za gospodinjstva zdaj znaša 159,11115 €/MWh (brez DDV), za poslovne in ostale odjemalce pa 199,19725 €/MWh (brez DDV).

S 1. januarjem 2023 se je ponovno spremenil variabilni del cene ogrevanja, ki se je znižal za dobrih 14 odstotkov s  185,07254 na 159,1115 evrov za megavatno uro. Trenutne cene toplote so primerljive z ostalimi sistemi, ki uporabljajo enak način proizvodnje toplote in enak energent. Kljub temu v prihodnjih mesecih predvidevamo nadaljnje znižanje cene, s čimer bomo nekoliko razbremenili stroške gospodinjstev.

Hkrati so se v januarju spremenile tudi cene obveznih gospodarskih javnih služb. Slednje so se v povprečju zvišale za približno 7 odstotkov. Povišanje je posledica višjih stroškov, ki so potrebni za opravljanje dejavnosti, kot so višji stroški električne energije, goriv, dela in materialov. Spremenjene cene gospodarskih javnih služb so izračunane na podlagi elaboratov o izračunu cen  (slednji so javno objavljeni na spletni strani Komunale Trbovlje) in objavljene v ceniku na spletni stran Komunale Trbovlje.

Tako nižje cene toplote kot tudi nekoliko zvišane cene gospodarskih javnih služb bodo upoštevane na januarskih položnicah, ki jih bodo občani prejeli v februarju.
 
 
 
 
 
]]>
Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Decembrski računi: ohladitev prinesla nekoliko višje položnice]]> /novice/decembrski-racuni-ohladitev-prinesla-nekoliko-visje-poloznice-630.html Na Komunali Trbovlje v zadnjih dneh beležimo povečano število pritožb in reklamacij zaradi prejetih decembrskih računov. Višji zneski na položnicah so posledica nižjih temperatur, zaradi katerih je bila poraba toplote za ogrevanje in pripravo tople vode višja od porabe v preteklih mesecih.

Poraba toplote v decembru se je zaradi nižjih temperatur, kot smo jih beležili v novembru, povečala. To se odraža tako pri povišanih zneskih za ogrevanje stanovanj, kot tudi pri povišanih zneskih energije za pripravo tople vode.

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo znatno breme, zato si prizadevamo, da bi te stroške kar najbolj optimizirali in občanom pomagali tako z nasveti za učinkovito ogrevanje, ki smo jih objavili v medijih in so na voljo na naši spletni strani na povezavi https://www.komunala-trbovlje.si/daljinsko-ogrevanje/zmanjsajmo-porabo-toplote-prakticni-nasveti/, kot tudi z individualno obravnavo vsakega, ki se zaradi nezmožnosti plačila obrne po našo pomoč.

Občanom, ki ne zmorejo plačila ogrevanja, priporočamo, da se obrnejo na pristojni instituciji – Center za socialno delo in Rdeči križ Trbovlje, ki imata za ta namen že predvidena sredstva. Vloga je na voljo na povezavi https://www.trbovlje.si/DownloadFile?id=1679693&post_id=583304. Če pomoč preko teh institucij ni možna, pa nudimo obročno odplačevanje računov do 10 obrokov. V nobenem primeru pa Komunala Trbovlje fizičnim osebam ne bo prekinila dobave toplote, ampak bomo skupaj z uporabniki poiskali rešitve za vsak primer posebej.

Cenovna obremenitev se bo za gospodinjstva sicer nekoliko zmanjšala že v tem mesecu, saj od 1. januarja veljajo nove, znižane cene ogrevanja, kar bo razvidno na položnicah za mesec januar, ki jih bodo občani prejeli v februarju.
]]>
Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Omejen dostop do zbirnega centra Neža]]> /novice/omejen-dostop-do-zbirnega-centra-neza-629.html  
Jutri, v sredo, 21. 12. 2022, bo ponovno omogočen dostop in oddaja odpadkov od 7. do 18. ure.

Prosimo za razumevanje.]]>
Tue, 20 Dec 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Ogrevanje od novembra cenejše]]> /novice/ogrevanje-od-novembra-cenejse-628.html Variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce se je z novembrom zaradi vladnih ukrepov in optimizacije poslovanja znižal na 185,07254 EUR/MWh brez DDV.

V novembru se je variabilni del cene toplote za gospodinjske odjemalce zaradi vladnih ukrepov in optimizacije poslovanja iz 201,71426 EUR/MWh brez DDV znižal na 185,07254 EUR/MWh brez DDV, za ostale odjemalce pa na 196,79770 EUR/MWh brez DDV. To pomeni, da bodo gospodinjstva za eno megavatno uro toplote plačala dobrih 15 evrov manj.

Uredba o določitvi najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina iz plinskega sistema cene tega energenta za proizvodnjo toplote ni omejila za poslovne odjemalce, zato cena za podjetja, javne ustanove, vrtce, šole, bolnišnice in druge pravne osebe, ostaja 196,79780 EUR/MWh brez DDV.

Ponovno znižanje cene variabilnega dela toplotne energije skladno z Gospodarskim načrtom podjetja predvidevamo z januarjem 2023.]]>
Tue, 06 Dec 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zbirni center Neža 3. decembra zaprt]]> /novice/zbirni-center-neza-3-decembra-zaprt-627.html Trbovlje, 2. decembra 2022 - Zbirni center Neža bo jutri, v soboto, 3. decembra 2022, zaprt za uporabnike zaradi obnove cestišča mimo vhoda v center.
Od ponedeljka, 5. decembra dalje, bo center ponovno odprt po rednem urniku.

Več o zbirnem centru Neža pa na povezavi https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/zbirni-center-neza/
]]>
Fri, 02 Dec 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zniževanje cene ogrevanja v Trbovljah]]> /novice/znizevanje-cene-ogrevanja-v-trbovljah-626.html Na Komunali Trbovlje smo v novembru zaradi ukrepov optimizacije poslovanja, s katerimi postopoma blažimo posledice nastale draginje, nekoliko znižali cene ogrevanja. Hkrati je vlada konec oktobra sprejela uredbo, ki določa najvišjo nabavno ceno zemeljskega plina za podjetja. Ob tem je prišlo tudi do določenih napačnih informacij oziroma enačenja vhodne cene zemeljskega plina, ki ga nabavlja podjetje, in končne cene ogrevanja.

S 1. novembrom se je variabilni del cene ogrevanja zaradi ukrepov optimizacije poslovanja z 201,714 €/MWh brez DDV znižal na 196,797 €/MWh brez DDV. Za občane to pomeni približno 5 €/MWh nižjo ceno za 1 MWh toplote. Nadaljnje spreminjanje cen pričakujemo tudi v prihodnjih tednih, saj je vlada konec oktobra objavila dopolnitev Uredbe o določitvi najvišje dovoljene maloprodajne cene zemeljskega plina iz plinskega sistema, ki maloprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce, omejuje na 73 €/MWh zemeljskega plina. Ta cena je nekoliko nižja od vhodne cene, ki jo je podjetje plačevalo do novembra, kar se bo odrazilo tudi v sorazmerno nižji ceni toplote (variabilni del cene).

V povezavi z omejitvijo maloprodajne cene zemeljskega plina so se v javnosti in medijih v teh dneh pojavile nekatere napačne in zavajajoče informacije, ki so enačile vhodno ceno plina, ki ga nabavlja podjetje, s prodajno ceno variabilnega dela toplotne energije. Vendar pa vhodna cena zemeljskega plina ni enaka končni ceni variabilnega dela toplotne energije. Ta cena je namreč oblikovana na podlagi upravičenih stroškov zemeljskega plina, emisijskih kuponov, električne energije in ogrevnega medija.

Ponovno občutnejše znižanje cene variabilnega dela toplotne energije skladno z Gospodarskim načrtom podjetja predvidevamo z januarjem 2023, ko naj bi se cena spustila na 158 €/MWh toplote.]]>
Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[OBVESTILO - prekinjena dobava pitne vode v torek, 22. 11. 2022]]> /novice/obvestilo-prekinjena-dobava-pitne-vode-v-torek-22-11-2022-625.html Jutri, v torek, 22. novembra 2022, bo zaradi nujnih vzdrževalnih del prekinjena dobava pitne vode v okolici gradbišča novega rondoja. V tem času bodo izvajali obsežnejšo prevezavo vodovoda na območju gradbišča "Rondo urgenca."  

Na spodnjih naslovih bo jutri, 22. novembra 2022, predvidoma med 8. in 20. uro prekinjena dobava pitne vode:
 • Novi dom 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 7a, 7b, 8, 9, 10, 19, 20, 21; 
 • Trg svobode 38, 38a;
 • Dom in vrt 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
 • Sallaumines 1; 
 • Kešetovo 1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 11a, 11, 11a in 12.

Po končanih delih vam priporočamo, da vodo pred uporabo nekaj časa pustite teči iz pipe.


Na spodnji shemi so z rumeno označeni objekti, ki bodo med izvajanjem del brez pitne vode.

]]>
Mon, 21 Nov 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[PROSTO DELOVNO MESTO: POSLOVNI SEKRETAR]]> /novice/prosto-delovno-mesto-poslovni-sekretar-624.html Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "POSLOVNI SEKRETAR (M/Ž)". Rok za prijavo na delovno mesto je 25. 11. 2022.

Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto poslovnega sekretarja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za polni delovni čas in sicer za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim delom. 

Delovne naloge
 • - sprejemanje, urejanje in evidentiranje prispele in oddane pošte za podjetje (dokumentni sistem EBA);
 • - dostava in odprema pošte;
 • - priprava gradiv in pisanje zapisnikov ter arhiviranje za nadzorni svet podjetja;
 • - priprava in posredovanje gradiv skupščini podjetja (občinski svet);
 • - vodenje knjige sklepov ter arhiviranje sklepov, ki jih sprejme občinski svet kot skupščina podjetja;
 • - urejanje in priprava gradiv ter pisanje zapisnikov za organe družbe (svet delavcev);
 • - izdajanje in likvidiranje oz. obračun potnih nalogov ter sestavljanje mesečnih poročil;
 • - izdajanje naročilnic za storitve v programu JANA;
 • - administratorstvo programa za evidentiranje delovnega časa (Špica);
 • - pisanje nalogov za blagajniška izplačila;
 • - sprejemanje in usmerjanje poslovnih partnerjev ter zagotavljanje pogostitve;
 • - pomoč pri operativnem izvajanju kadrovskih del;
 • - nadomeščanje vodje splošno kadrovskega sektorja po posebnem pooblastilu;
 • - v času odsotnosti nadomeščanje predstavnika za odnose z javnostmi;
 • - vodenje glavne pisarne (tajništvo);
 • - izdelava seznama stalne pripravljenosti;
 • - dela po nalogu direktorja ali neposrednega vodje.

 

Pogoji za prijavo

izobrazba: visokošolska strokovna ali splošna, višješolska, srednja strokovna ali splošna
delovne izkušnje: 2 leti
vozniški izpit: B kategorije
znanje slovenskega jezika: tekoče razumevanje, govorjenje in pisanje
znanje angleškega jezika: zelo dobro razumevanje, govorjenje in pisanje
znanje nemškega jezika: zadovoljivo razumevanje, govorjenje in pisanje
računalniška znanja: urejevalniki besedil - zahtevno; delo s preglednicami - zahtevno; delo z bazami podatkov - osnovno 


Drugi pogoji

- Odlično poznavanje poslovne komunikacije;
- Odlično poznavanje poslovnega bontona;
- Usmerjenost k doseganju zastavljenih ciljev;
- Skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog;
- Komunikativnost in usmerjenost za delo v timu;
- Organizacijske in vodstvene sposobnosti.


Prijave (vlogo z življenjepisom) sprejemamo
- po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali
- po elektronski pošti na naslov 
javno.podjetje@komunala-trbovlje.si


ROK ZA PRIJAVO: 25. 11. 2022VEČ INFORMACIJ: 

Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si ]]>
Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2022]]> /novice/evropski-teden-zmanjsevanja-odpadkov-2022-623.html Trbovlje, 18. novembra 2022 - Jutri se začenja evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki bo trajal do nedelje, 27. novembra. Ob tem se na Komunali Trbovlje tudi v letošnjem letu pridružujemo aktivnostim, ki se tokrat osredotočajo na odpadna oblačila oz. tekstil.

Nekaj dejstev o odpadnih oblačilih: 

 1) Kupujemo veliko oblačil, ki jih kmalu zavržemo. 
Količina oblačil, ki jih kupujemo Evropejci, se je v zadnjih desetletjih povečala za 40 %. Razloge za to lahko najdemo v nižjih cenah in v hitrejšem dostopu do zadnjih modnih trendov, pa tudi v slabši kakovosti oblačil. Evropejci tako vsako leto kupimo povprečno 26 kg in zavržemo 11 kg tekstila. Od tega večina oblačil konča v sežigalnicah ali na odlagališčih.
 
2) Tekstilna industrija zelo obremenjuje okolje. 
Tekstil predstavlja od 2 do 10 % okoljskega vpliva potrošnje v EU. Vpliv se najbolj čuti v državah tretjega sveta, kjer je proizvedenih večina oblačil. Za proizvodnjo surovin, njihovo predenje v vlakna, tkanje tkanin in barvanje so potrebne ogromne količine vode in kemikalij, vključno s pesticidi za gojenje surovin, kot je bombaž. Potrošniška raba ima velik okoljski odtis tudi zaradi vode, energije in kemikalij, ki se uporabljajo pri pranju, sušenju in likanju, ter mikroplastike, ki se zlasti pri pranju izloča v okolje. Manj kot polovica rabljenih oblačil se potem, ko jih ne potrebujemo več, zbere za ponovno uporabo ali recikliranje, le 1 % pa se jih reciklira v nova oblačila, saj se tehnologije, ki bi omogočile recikliranje oblačil v primarna vlakna, šele razvijajo. Letošnji evropski teden zmanjševanja odpadkov se bo zato posvetil prav tej temi.
 
3) V Sloveniji letno zavržemo okvirno 17.000 ton odpadnega tekstila.
Na ekološki način se ga predela samo 15 %, preostanek konča na odlagališčih, kar je za okolje velika obremenitev. Tekstil je namreč zaradi svoje sestave slabo razgradljiv (največji problem sodobnega tekstila je sestava iz plastike - poliestri in ostale mešanice), pri njegovi razgradnji pa nastaja tudi metan, ki je kar 21-krat močnejši povzročitelj globalnega segrevanja kot ogljikov dioksid.
Na področju recikliranja odpadnega in dotrajanega tekstila ter oblačil v Sloveniji že potekajo številni projekti, narašča pa tudi število trgovin z rabljenimi oblačili in hišnim tekstilom, uveljavljeno je tudi doniranje oblačil humanitarnim organizacijam.
 
4) Komunala Trbovlje je zabojnike za uporabna oblačila namestila že leta 2005.
Dva sta nameščena pri Rdečem križu Slovenije – območnem združenju Trbovlje na Ulici 1. junija 4, dva pa v bližini muzeja prav tako na Ulici 1. junija. Oblačila za ponovno uporabo prevzemajo tudi v Starnici na trboveljski tržnici, v ZC Neža pa poleg uporabnih oblačil prevzemamo tudi neuporabna.
 
 
 
Kaj sodi v zabojnik za uporabna oblačila in kako to pripraviti za oddajo
 
Oblačila in drugi tekstil (posteljnina, brisače …):
 • morajo biti čista oz. oprana,
 • likanje ni potrebno,
 • zložena v plastično vrečko, vrečka naj bo zavezana,
 • naj ne bodo plesniva, strgana ali z nedelujočo zadrgo,
 • naj ne bodo zelo stara oz. povsem iz mode.

 
Osnovno vodilo pri oddaji oblačil naj vam bo misel: »Je oblačilo takšno, da bi ga tudi sam(-a) še oblekel(-la)?«
 
V zabojnike sodijo samo uporabna oblačila in tekstil, lahko tudi uporabna obutev, igrače in torbice, nikakor pa ne zdravila, časopis oz. drugi predmeti.
 
 

Aktivnosti Komunale Trbovlje ob evropskem tednu zmanjševanja odpadkov


1) Namestitev novih zabojnikov za uporabna oblačila, tekstil in obutev:

 • Dobovec (pod domom KS), ob zabojniku akcija ozaveščanja v četrtek, 24. 11. 2022, ob 10. uri;
 • Čeče (pred cerkvijo), ob zabojniku akcija ozaveščanja v petek, 25. 11. 2022, ob 10. uri;
 • Vrtec Trbovlje – Enota Barbara, akcija ozaveščanja in obisk maskote Komunalček v času ETZO.

2) Akcija zbiranja uporabnih oblačil, tekstila in obutve za ponovno uporabo, s posebnim poudarkom na zbiranju obutve
 • trboveljska tržnica: sobota, 26. november 2022, od 8. do 12. ure – občani lahko tovrstne uporabne predmete oddajo pri stojnici Komunale Trbovlje;
 • ZC Neža: od 19. do 26. 11. 2022 v času obratovanja, po 26. 11. 2022 stalno v času obratovanja.

 
Občane vabimo, da se udeležite naših aktivnosti, predvsem pa, da pregledate svoje omare in izločite nepotrebna oblačila, tekstil in obutev ter to prinesete na eno izmed zbirnih mest: v tekstilne zabojnike ali na trboveljsko tržnico v soboto, 26. 11. 2022, ali v ZC Neža.
 
Komu bomo oddali zbrana oblačila, tekstil in obutev?
 
Del uporabnih oblačil bo prevzel RK Trbovlje, ki jih bo namenil občanom, ki jim bodo prišla prav. Ostalo bo prevzel Bogdan Hafner, s. p., iz Škofje Loke, čigar podjetje se ukvarja z zbiranjem in sortiranjem rabljenih oblačil, obutve in tekstila. Čist in nepoškodovan tekstil nameni v ponovno uporabo, s čimer mu podaljša življenjsko dobo, kar je ključnega pomena za bolj trajnostno prihodnost.  
Manj ohranjena oblačila in tekstil, predvsem bombaž, podjetje predela v čistilne krpe. Povprečno jih izdela od 40 do 60 ton letno, količina je odvisna od količine zbranega tekstila in njegove kakovosti.
Najpomembnejše pri tem je, da dejavnost ne povzroča dodatnih količin odpadkov, pravzaprav je količina odpadkov pri tem ničelna. Preučujejo tudi druge možnosti reciklaže tekstila, ki pa je precej zahtevna zaradi njegove kompleksne sestave.
 


Ne pozabite, da lahko donirate uporabna oblačila, tekstil, obutev in druge uporabne predmete tudi trgovini Starnica na trboveljski tržnici.

Delovni čas:
ponedeljek: 8-17
torek – petek: 8-13
sobota: 8-12]]>
Fri, 18 Nov 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Preklic ukrepa prekuhavanja vode]]> /novice/preklic-ukrepa-prekuhavanja-vode-622.html Na podlagi rezultatov laboratorijskih vzorčenj pitne vode 31. oktobra 2022 preklicujemo ukrep prekuhavanja za naselja Novi dom, Dom in vrt, Kešetovo, Ulica Sallaumines in Mestni trg.

Stanovalcem teh naselij priporočamo, da po preklicanem ukrepu na vseh pipah v gospodinjstvu opravijo demontažo in čiščenje mrežic ali drugih nastavkov. Vsem uporabnikom pa svetujemo, da skozi vse leto izvajajo redna vsakodnevna preventivna izpiranja na vseh pipah v objektu in s tem zagotovijo pretočnost.

Predvsem so izpiranja potrebna po vsakem obdobju, ko voda v omrežju stoji dlje časa (npr. po nekajdnevni odsotnosti od doma, za ustanove in podjetja pa na začetku delovnega tedna in po praznikih).

Vsaj enkrat na 14 dni je potrebno na vseh pipah demontirati in očistiti mrežice ali druge nastavke.

VEČ]]>
Mon, 31 Oct 2022 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Topla voda: kaj moramo vedeti o stroških, odčitani porabi in energiji]]> /novice/topla-voda-kaj-moramo-vedeti-o-stroskih-odcitani-porabi-in-energiji-621.html Trbovlje, 20. oktobra 2022 - Energetska kriza, ki je zajela vso Evropo, se vse bolj kaže na naših vsakodnevnih stroških, pa naj gre za cene živil in drugih dobrin ali pa za ceno tople vode. V teh časih je zato še toliko bolj pomembno, da s pravilnim ravnanjem svoje stroške omilimo v čim večji meri. Na Komunali Trbovlje smo pripravili nekaj informacij o obračunavanju tople vode in navodil za pravilno ravnanje z vodomeri, s čimer lahko optimiziramo svoje stroške tople vode.
 
»Koliko stane m3 tople vode?«
 
Strošek priprave tople vode je lahko zelo različen, čeprav je cena vode in cena energije za pripravo tople vode enaka za vse. Razlike se namreč pojavljajo v količini energije, ki je potrebna za pripravo tople vode. Ponekod so razlike precejšnje, kar se še posebej odraža v stroških ogrevanja prav v času energetske draginje. Vzrok za razlike najdemo v tehničnih lastnostih posameznega internega vodovodnega in toplovodnega sistema.
 
Če je sistem močno razvejan, z velikim številom uporabnikov na eni toplotni postaji in večjimi toplotnimi izgubami, bo tudi strošek energije za pripravo tople vode bistveno višji v primerjavi s sistemi z manjšim številom uporabnikov. Precej povečane stroške imajo tudi objekti s sistemom 24-urnega kroženja tople vode, kar pomeni, da je poraba energije bistveno višja kot v objektih z bolj optimalnim internim sistemom. V praksi to pomeni, da imata dve stanovanji v enaki izmeri v različnih objektih lahko povsem različne stroške tople vode.
 
Optimizirajmo svoje stroške – redno sporočanje stanja je ključno
 
Do povečanega stroška za toplo vodo še vedno pogosto prihaja zaradi nepravilnega ali nepravočasnega sporočanja stanja vodomera ali zaradi poteka njegove veljavnosti. S pravilnim ravnanjem se zato lahko izognemo dodatnim nepotrebnim stroškom.
 
V večstanovanjskih objektih, ki jih s toplo vodo oskrbuje Komunala Trbovlje, se strošek priprave sanitarne tople vode deli na podlagi sporazuma, ki so ga sklenili etažni lastniki, upravljavec in Komunala Trbovlje. Skladno s tem je treba stanje vodomerov za toplo in hladno vodo redno sporočati izbranemu izvajalcu delitve stroškov, saj v nasprotnem primeru uporabniki tvegamo močno povečan strošek tople vode. Če podatek o porabi manjka, se namreč zaračuna poraba prejšnjega meseca, pri topli vodi pa se energija zaračuna skladno z 12. členom Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli, kar običajno povzroči bistveno višji znesek na računu. Hkrati pa se na ta račun sorazmerno zmanjša strošek preostalih odjemalcev v istem objektu. Povedano drugače: tisti, ki porabo tople vode redno sporočajo, imajo svoj delež sorazmerno obračunan oziroma se njihov strošek še zniža v primeru, ko kateri od ostalih uporabnikov svojega stanja števca ni sporočil.
 
Najlažje se težavam z odčitavanjem podatkov izognemo z vgradnjo vodomera z modulom za daljinsko odčitavanje. Cena slednjega je 92,53 EUR z DDV in vključuje stroške montaže.  Veljavnost modula je približno 10 let, veljavnost vodomera pa 5 let. Naročilo je možno na Komunali Trbovlje, za vse informacije pa je na voljo telefonska številka 03 56 53 100. Če pa vgradnja takšnega vodomera ne pride v poštev, svetujemo mesečni opomnik za sporočanje stanja.
 
Pravilno sporočanje stanja
 
Ko odčitavamo porabo vode, zapišemo dejansko porabo v m3 in ne upoštevamo litrov. Če je na vodomeru manj kot litrov 500, zaokrožimo navzdol, če je več kot 500 litrov, zaokrožimo navzgor.
POZOR - ob menjavi nov vodomer začne s stanjem 0 m3. Pravilno odčitana poraba je torej tista, ki jo kaže nov vodomer, nikakor pa stanja na novem vodomeru ne prištevamo stanju prejšnjega.
 
Pravočasno sporočanje stanja
 
Stanje vodomerov je treba javiti zadnje tri dni in največ prva dva delovna dneva v mesecu. Ne glede na praznike ali vikend je 24 ur na dan na voljo brezplačna telefonska številka 080 21 40, stanje je možno vnesti tudi preko portala moja.komunala.
Če načrtujemo odsotnost v času, ko je treba sporočiti stanje vodomera, lahko stanje izjemoma sporočimo predčasno na telefonsko številko 03 56 53 100 ali preko elektronske pošte info@komunala-trbovlje.si.
 
Razlike med dejanskim in obračunanim stanjem
 
Občasno lahko ugotovite razliko med dejanskim stanjem vodomera in obračunano vrednostjo. To se lahko zgodi v primerih, ko dlje časa ni bilo podatka o dejanskem stanju vodomera in se je obračunavala pavšalna vrednost (izračunan odčitek) ali ko je bil podatek o stanju vodomera napačen. V teh primerih lahko nastanejo razlike med stanjem na glavnem vodomeru, ki se popisuje mesečno. Razlike v porabi krijejo uporabniki brez veljavnega vodomera, tudi če te količine niso dejansko porabili. Če pa imajo vsi uporabniki veljavne vodomere, te razlike krijejo vsi glede na delež svoje dejanske porabe (torej tisti, ki ima večjo porabo, krije tudi večji del razlike).
 
Če stanja ne javljamo, torej oškodujemo tako sebe kot tudi vse ostale uporabnike na isti toplotni postaji, hkrati pa tudi ni možno ugotoviti odstopanja od običajne porabe, kar pomeni, da morebitni defekti na napeljavi ostanejo skriti.
  
VELJAVNOST VODOMEROV
V letu 2022 se izteka veljavnost vodomerov iz leta 2017, o čemer smo uporabnike že obvestili z dopisom in priloženo naročilnico za menjavo. Uporabnikom, ki so izpolnjeno naročilnico vrnili do 30. septembra 2022, bomo vodomere zamenjali še v letošnjem letu. Za tiste uporabnike, ki bodo naročilo oddali po 30. septembru, pa ne moremo zagotoviti menjave do konca leta 2022.
 
]]>
Thu, 20 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Ogrevanje v Trbovljah: topel oktober in od novembra nižja cena]]> /novice/ogrevanje-v-trbovljah-topel-oktober-in-od-novembra-nizja-cena-620.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 - Nadpovprečno topla jesen bo botrovala nižji porabi energije in posledično ublažila stroške ogrevanja za oktober, v novembru pa se cena ogrevanja v Trbovljah nekoliko znižuje.

Topla jesen – nizka poraba energije za ogrevanje

Konec septembra se je tudi v Trbovljah začela ogrevalna sezona, vendar je zaradi nadpovprečno toplih jesenskih temperatur zaenkrat poraba energije za ogrevanje nizka, kar se bo odražalo tudi na oktobrskih računih za ogrevanje. Na trboveljski toplarni namreč skrbno uravnavamo delovanje vročevodnega sistema in si prizadevamo za čim bolj nemoteno dobavo toplote. Višje zunanje temperature in nižja poraba energije pa pomenita manj stroškov ogrevanja na položnicah občanov.

Novembra nekoliko nižja cena ogrevanja

V novembru pričakujemo ohladitev zunanjih temperatur in povečano porabo energije, vendar pa bomo hkrati s 1. novembrom variabilni del cene ogrevanja z 201,714 €/MWh brez DDV znižali na 196,797 €/MWh brez DDV. Za občane to pomeni približno 5 €/MWh nižjo ceno ogrevanja.
Ceno ogrevanja smo lahko nekoliko znižali zaradi ukrepov optimizacije poslovanja, s katerimi postopoma blažimo posledice nastale draginje. Do konca leta bo torej veljala nova cena, morebitne spremembe variabilnega dela cene v prihodnjem letu pa bodo odvisne od ukrepov vlade v naslednjih dneh in razmer na trgu energentov v naslednjem mesecu.  

Obvladovanje stroškov ogrevanja

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da stroški ogrevanja za gospodinjstva predstavljajo znatno breme, zato si prizadevamo, da bi te stroške kar najbolj optimizirali in občanom pomagali tako z nasveti za učinkovito ogrevanje, ki smo jih objavili v medijih in so na voljo na naši spletni strani na povezavi https://www.komunala-trbovlje.si/daljinsko-ogrevanje/zmanjsajmo-porabo-toplote-prakticni-nasveti/, kot tudi z individualno obravnavo vsakega, ki se zaradi nezmožnosti plačila obrne po našo pomoč.
Občane, ki ne zmorejo plačila ogrevanja, najprej usmerimo na pristojni instituciji – Center za socialno delo in Rdeči križ Trbovlje, ki imata za ta namen že predvidena sredstva. Če pomoč preko teh institucij ni možna, pa nudimo obročno odplačevanje računov do 10 obrokov. V nobenem primeru pa Komunala Trbovlje fizičnim osebam ne bo prekinila dobave toplote, ampak bomo skupaj z uporabniki poiskali rešitve za vsak primer posebej.
 
 
]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ Poziv lastnikom parcel ob cestah: odstranite veje, ki segajo na cestišče]]> /novice/-poziv-lastnikom-parcel-ob-cestah-odstranite-veje-ki-segajo-na-cestisce-619.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 - Lastnike parcel ob cestah, na katerih rastejo drevesa in grmovnice, katerih veje segajo na cestišče, prosimo, da izkoristite lepo jesensko vreme in čim prej oz. do konca novembra 2022 odstranite moteče veje. S tem boste omogočili vozilom za odvoz odpadkov lažji dostop ter zmanjšali možnost poškodb na vozilih. Vožnja pa bo varnejša prav za vsa vozila.

Obvestilo je dano na podlagi 9. člena Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 23/2020): »Lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest morajo zagotoviti, da veje dreves ali drugih rastlin ne ovirajo prehoda vozilu za odvoz odpadkov. Če dostop do prevzemnega mesta ovirajo rastoče veje, druge rastline ali drugo, izvajalec javne službe opozori lastnika, da oviro odstrani. Izvajalec z zadevo seznani pristojno inšpekcijsko službo. Če lastnik ovire ne odstrani, jo odstrani izvajalec na stroške lastnika na podlagi odločbe pristojne inšpekcijske službe (Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje).«]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odvoz odpadkov med prazniki ]]> /novice/odvoz-odpadkov-med-prazniki--618.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 - Kljub prazničnim dnem, bomo 31. oktobra in 1. novembra na Komunali Trbovlje odpadke odvažali po rednem urniku. Z novembrom pa se spreminja urnik odvoza bioloških odpadkov od individualnih objektov.

Delavci Komunale Trbovlje bodo 31. oktobra in 1. novembra izvajali redni odvoz odpadkov po ustaljenem urniku, ki ostaja nespremenjen tudi v prihodnje. Sprememba pa bo pri odvozu bioloških odpadkov od individualnih objektov, ki ga bomo v prvem tednu novembra izvajali še tedensko, v nadaljevanju pa na 14 dni vse do 31. marca 2023. Biološki odpadki se bodo odvažali v istih tednih kot embalaža (zabojnik z rumenim pokrovom), torej ob sodih tednih.
 ]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Poškodba vodovoda: do preklica obvezen ukrep prekuhavanja vode]]> /novice/poskodba-vodovoda-do-preklica-obvezen-ukrep-prekuhavanja-vode-617.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 - Na javnem vodovodu v Trbovljah je včeraj v okviru izgradnje nove infrastrukture prišlo do poškodbe cevovoda, ki je povzročila motnje v dobavi pitne vode in povišano motnost v naseljih Novi dom, Dom in vrt, Kešetovo, lahko tudi v naseljih Ulica Sallaumines in Mestni trg. Zato smo takoj uvedli ukrep obveznega prekuhavanja pitne vode, ki velja do preklica. 

Zaradi poškodbe cevovoda na javnem vodovodnem sistemu Trbovlje je včeraj prišlo do motenj v dobavi pitne vode oz. do povišane motnosti vode v naseljih Novi dom, Dom in vrt, Kešetovo, lahko tudi v naseljih Ulica Sallaumines in Mestni trg. Uporabnike v teh naseljih smo zato obvestili, da naj pred uporabo vodo pustijo nekaj časa teči iz pipe, ko pa se zbistri, jo je pred uporabo v prehrambne namene potrebno prekuhati. Ukrep prekuhavanja velja do preklica.

Poškodbo cevovoda smo odpravili v popoldanskih urah, naši zaposleni na vodovodu so intenzivno izpirali omrežje, tako da je motnost dosegla že normalne vrednosti. Vendar pa bo ukrep prekuhavanja pitne vode veljal vsaj do ponedeljka, 31. 10. 2022, ko bomo predvidoma iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano dobili izvide vzorčenj pitne vode. Laboratorijske analize potekajo namreč več dni in dokler ne dobimo uradnih zaključenih rezultatov, skladnih s Pravilnikom o pitni vodi, ukrepa ne moremo preklicati.

Uporabnike ob tem prosimo, da poskrbijo tudi za hišno vodovodno omrežje. Priporočamo, da voda na vsaki pipi vsak dan pred prvo uporabo, teče vsaj dve minuti, da se temperatura na pipi ustali. Poleg tega priporočamo na pipah demontažo in čiščenje mrežic ali drugih nastavkov.

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.
 

Navodila za prekuhavanje vode: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/navodila-za-prekuhavanje-vode/ 

Priporočila lastnikom objektov: https://www.komunala-trbovlje.si/komunalne-dejavnosti/oskrba-s-pitno-vodo/hisno-vodovodno-omrezje/]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Električno vozilo na pokopališču od danes do 1. novembra po spremenjenem urniku]]> /novice/elektricno-vozilo-na-pokopaliscu-od-danes-do-1-novembra-po-spremenjenem-urniku-616.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 - Električno vozilo trboveljskega pokopališča v času pred dnevom spomina na mrtve vozi po spremenjenem urniku. Od danes na trboveljskem pokopališču namreč pričakujemo povečan obisk, zato bo električno vozilo potnike prevažalo dnevno vse do 1. novembra. 

Spremenjeni urnik vožnje električnega pokopališkega vozila:
- v četrtek, 27. oktobra, med 15. in 17. uro,
- v petek, 28. oktobra, med 10. in 13. uro,
- v soboto, 29. oktobra, nedeljo, 30. oktobra, ponedeljek, 31. oktobra, ter v torek, 1. novembra, pa bo električno vozilo potnike prevažalo med 10. in 12. uro, ter med 13. in 15. uro.


Občinska komemoracija ob dnevu spomina na mrtve bo danes ob 16. uri. ]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Manj svečk za manj grobov – dobrodelna akcija letos namenjena reševalni opremi]]> /novice/manj-sveck-za-manj-grobov-----dobrodelna-akcija-letos-namenjena-resevalni-opremi-615.html Trbovlje, 27. oktobra 2022 – Tudi v letošnjem letu se v Trbovljah pridružujemo vseslovenski dobrodelni akciji Manj svečk za manj grobov. Tokrat bodo v Trbovljah sredstva, ki bi jih sicer namenili za nakup sveč, namenili nakupu opreme, ki omogoča hiter dostop do onemoglih oseb v stanovanjih.

Na slovenskih pokopališčih lahko tudi letos darujete sredstva v dobrodelne namene namesto nakupa svečk in v zameno prejmete zastavico sočutja. Obiskovalci trboveljskega pokopališča v Gabrskem boste lahko namenili sredstva v ta namen pri stojnicah ob vhodu na pokopališče od petka, 28. oktobra, do vključno torka, 1. novembra 2022.

Organizator akcije je dobrodelno društvo Fundacija svečka, koordinator akcije v trboveljski občini pa PGD Trbovlje-mesto. Sredstva, zbrana v akciji, bodo namenjena PGD Trbovlje-mesto za nakup opreme, ki omogoča hiter dostop do onemoglih oseb v stanovanjih.

Na Komunali Trbovlje smo tudi v letošnjem letu akcijo podprli z zagotovitvijo brezplačnih stojnic za izvedbo projekta.

Hkrati se tudi mi pridružujemo pozivu, da sredstva, ki bi jih namenili za nakup sveč, namenite nakupu reševalne opreme. S tem namreč zmanjšujemo število odpadkov, hkrati pa pomagamo ljudem v stiski.

O odpadnih trboveljskih svečah

Na slovenskih pokopališčih še vedno nastaja zelo veliko odpadnih sveč, ki jih je potrebno ločeno zbirati in oddajati v reciklažo. V Trbovljah smo jih v obdobju 2012-2016 zbrali in oddali povprečno 29 ton letno, v obdobju 2016-2021 povprečno 23 ton letno, v letošnjem letu do sredine oktobra pa dobrih 11 ton.

Opažamo, da se število odpadnih sveč z leti vendarle zmanjšuje, prav gotovo delno tudi zaradi vsakoletne akcije Manj svečk za manj grobov.

Vse tiste, ki še vedno kdaj prižgete kakšno svečko, pa vljudno prosimo, da jo potem, ko dogori, odložite v namenski zabojnik za odpadne nagrobne sveče. Dosledno ločujte tudi vse druge odpadke, ki nastanejo na pokopališču, ker le tako bo lahko zanje ustrezno poskrbljeno.]]>
Thu, 27 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Danes je mednarodni dan e-odpadkov]]> /novice/danes-je-mednarodni-dan-e-odpadkov-614.html Vse e-odpadke recikliraj, na velikost se ne oziraj! To je slogan letošnjega mednarodnega dneva e-odpadkov, ki ga obeležujemo na današnji dan, in se nanaša na odpadno električno in elektronsko opremo, torej vse, kar deluje na elektriko ali baterije.

Manjši e-odpadki se pogosto nabirajo v gospodinjstvih ali zavržejo med mešane komunalne odpadke. Ljudje jih pogosto kopičijo v predalih in se ob tem ne zavedajo, da imajo vsi ti, na videz nepomembni predmeti, veliko vrednost in na globalni ravni predstavljajo ogromne količine.
 
Na Komunali Trbovlje želimo ob mednarodnem dnevu e-odpadkov občane spomniti na možnosti oddaje teh odpadkov v naši občini.

V spomladanskem času navadno organiziramo njihovo zbiranje na podeželju (Dobovec, Čeče, Klek) ob sodelovanju družbe ZEOS. Hkrati se v okviru projekta e-krožno prevzemajo tudi še delujoči aparati, ki jih ZEOS nameni ponovni uporabi. 
Vse vrste e-odpadkov prevzemamo tudi v našem ZC Neža. Poleg nedelujočih aparatov nam lahko občani pripeljete tudi še delujoče. Te zbiramo v posebnem kotičku za ponovno uporabo, ki smo ga namestili v lanskem letu, prav tako ob sodelovanju družbe ZEOS.

Kaj vse sodi med e-odpadke?

Veliki gospodinjski aparati (pralni in pomivalni stroji, štedilniki), termoakumulacijske peči, hladilno zamrzovalni aparati, mali gospodinjski aparati (mešalniki, feni, telefonski aparati, mobilniki, vrtalni stroji ipd.), televizorji in računalniki, tudi računalniški in telefonski kabli, računalniške miške, polnilniki, baterije in akumulatorji ter sijalke. Odpadne aparate je potrebno zbirati ločeno, ker vsebujejo nevarne sestavine, zlasti težke kovine. Te se pri strokovni razgradnji izločijo in uporabijo za nove aparate.  
razredi OŠ Trbovlje so v torek, 11. oktobra 2022, v sklopu naravoslovnega dne obiskali naš ZC Neža, pred enoto Alojza Hohkrauta pa so se seznanili z multimedijskim vozilom E-transformer 2.0 družbe ZEOS. Na vprašanje, kam dajo odslužene mobilnike, so vse skupine odgovorile, da v predal oz. omaro. Ker tja odsluženi aparati ne sodijo, vam predlagamo, da jih prinesete v ZC Neža, kjer jih bomo oddali na ustrezno razgradnjo.

Manjše neuporabne aparate lahko oddate tudi v namenskih uličnih zbiralnikih v mestu, odvoz večjih pa naročite v okviru odvoza kosovnih odpadkov iz gospodinjstev.

Še dodatno akcijo zbiranja uporabnih aparatov bomo organizirali v Trbovljah predvidoma naslednje leto.]]>
Fri, 14 Oct 2022 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje