Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Thu, 28 May 2020 19:13:03 +0200 Thu, 28 May 2020 19:13:03 +0200 <![CDATA[Proizvodna enota SPTE 2 se prenovljena vrača v toplarno]]> /novice/proizvodna-enota-spte-2-se-prenovljena-vraca-v-toplarno-407.html Trbovlje, 26. maja 2020 - Največja investicija Komunale Trbovlje v letošnjem letu – prenova kogeneracijske enote SPTE 2 – se uspešno zaključuje, saj so danes prenovljeno enoto že vrnili v objekt toplarne Polaj. V novi ogrevalni sezoni bo tako prenovljena enota že nemoteno obratovala.

Na Komunali Trbovlje postopoma prenavljamo in optimiziramo opremo in postrojenje, s čimer skušamo občanom zagotoviti kakovostne storitve ob hkratnem vzdrževanju ugodnih cen na področju ogrevanja. V letošnjem letu smo tako izvedli več projektov, s katerimi izboljšujemo delovanje sistema ogrevanja – optimizirali smo nadzorni sistem delovanja toplarne in predelali sistem hranilnikov toplote, kar predstavlja pomembno izboljšanje na področju hkratnega proizvajanja in distribuiranja toplote.

Največja investicija v letošnjem letu pa je zagotovo milijonska prenova kogeneracijske enote SPTE 2, ki je ena izmed treh kogeneracijskih enot toplarne Polaj, namenjena pa je proizvodnji toplote za ogrevanje prostorov in tople vode v času ogrevalne sezone.

Prenovljena naprava, ki so jo danes ponovno montirali v objekt toplarne, bo v sistem ogrevanja ponovno vstopila z začetkom prihodnje ogrevalne sezone. Po prenovi bo imela nekoliko boljši izkoristek, hkrati pa se ponovno vključuje v podporno shemo, ki bo trajala naslednjih 10 let.

Prenovo smo v podjetju v celoti financirali z lastnimi sredstvi, saj gre za strateško investicijo - vlaganja v obnove in posodobitve sistemov in opreme nam namreč omogočajo, da ohranjamo ugodne cene ogrevanja za naše občane in dolgoročno izboljšujemo kakovost naših storitev.]]>
Tue, 26 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Komunala Trbovlje ponovno odpira blagajno in INFO pisarno]]> /novice/komunala-trbovlje-ponovno-odpira-blagajno-in-info-pisarno-406.html V sredo, 27. maja 2020, bosta blagajna in INFO pisarna Komunale Trbovlje ponovno odprli svoja vrata za stranke. Ob tem bodo veljala posebna pravila, ki jih bodo stranke morale upoštevati ob vstopu v prostore komunale.

Blagajna in INFO pisarna Komunale Trbovlje bosta od srede, 27. maja 2020, ponovno na voljo za poslovanje s strankami po rednem delovnem času med 8. in 12. uro. Ob tem uvajamo nekaj sprememb, s katerimi bomo zagotavljali varno poslovanje tako za naše zaposlene kot za stranke in obiskovalce.
Vstopanje v poslovne prostore komunale bo odslej omejeno, saj se lahko v prostorih zadržuje zgolj omejeno število strank. Ob vhodu v stavbo je zato nameščen zvonec, ki bo strankam omogočal komunikacijo s podjetjem ter vstop v prostore.

Ob vstopu v prostore Komunale Trbovlje si morajo stranke obvezno nadeti zaščitno masko. Brez nje vstop ni mogoč. Prav tako je razkuževanje rok obvezno na razkužilnikih, ki so nameščeni takoj ob vstopu v poslovne prostore.

Na tleh so nameščene talne označbe, ki označujejo prostor, namenjen strankam.
Vse obiskovalce in stranke ob tem prosimo, da se dosledno držijo navodil zaposlenih in da se zadržujejo zgolj na označenih območjih.
 
PRIPOROČILO: kljub odprtju blagajne in INFO pisarne pa strankam priporočamo, da kar največ zadev s komunalo urejajo telefonsko (INFO: 03 56 53 126) ali preko elektronske pošte (javno.podjetje@komunala-trbovlje.si).]]>
Fri, 22 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[AKCIJA ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV]]> /novice/akcija-zbiranja-nevarnih-odpadkov-iz-gospodinjstev-405.html Trbovlje, 22. maja 2020 - Akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki smo jo zaradi epidemije COVD-19 morali odpovedati, bo v četrtek, 28. maja 2020. 

V akciji bomo zbirali nevarne odpadke, kamor spadajo odpadna jedilna in motorna olja, akumulatorji in baterije, ostanki barv, lakov in topil, stara zdravila, fitofarmacevtska sredstva, druge nevarne kemikalije, neuporabni termometri, odpadna kozmetika in čistila, embalaža pod pritiskom in druge snovi, ki so označene z opozorilnimi znaki.DATUM

LOKACIJA

ČASOVNI TERMIN

 
četrtek, 28. 5. 2020
 

Opekarna 26, dvorišče Toplarne Polaj

od 14. do 16. ure

Ulica Sallaumines, na parkirišču za trgovino Mercator

od 16. do 17.30

Savinjska cesta, nasproti Komunale pri starem gasilskem domu

od 17.30  do 19. ure
]]>
Fri, 22 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ZAPOSLUJEMO! Vzdrževalec gradbene mehanizacije in vozil]]> /novice/zaposlujemo--vzdrzevalec-gradbene-mehanizacije-in-vozil-404.html Trbovlje, 11. maja 2020 - Objavljamo eno prosto delovno mesto z nazivom "vzdrževalec gradbene mehanizacije in vozil". Rok za prijavo je 19. 5. 2020.

Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto vzdrževalca gradbene mehanizacije in vozil. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za polni delovni čas za določen čas 12 mesecev zaradi priprave na delo, usposabljanja in izpopolnjevanja za delo (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas). Poskusno delo traja dva meseca. 

Prijavo pošljite po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si

Delovne naloge:

- opravljanje del v delavnici, skrb za uporabnost orodja in opreme, čistoče in red v delavnici,
- odpravljanje okvar vozil in strojev na vseh sklopih, elektroinstalacijah, hidravliki, 
- skrb za servisiranje vozil in strojev ter vodenje evidence servisov,
- skrb za potrebno opremljenost vozil in tehnično brezhibnost vozil in strojev, 
- sodelovanje pri dnevnem pregledu vozil pred pričetkom vožnje in po končani vožnji,
- testiranje vozil po odpravljenih popravilih ter obveščanje voznikov o potrebni pazljivosti z oziroma na stanje vozil,
- skrb za opravljanje del po tehnično-varnostnih predpisih ter podpisovanje brezhibnosti vozil in mehanizacije,
- odpravljanje napak na vseh poltovornih vozilih, kombijih in drugih delovnih strojih, ki so v upravljanju drugih enot,
- dajanje strokovnih napotkov voznikom in strojnikom pri odpravi manjših okvar in tedenskih pregledih vozil,
- vpisovanje podatkov o vzdrževalnih delih in popravilih,
- skrb za prednaročilo rezervnih delov,
- skrb za racionalno delo in uporabo orodja in naprav,
- pomoč pri vrtnarskih delih na javnih površinah in zelenicah,
- pomoč pri izvajanju gradbenih del in vzdrževanju cest.


Pogoji za prijavo:
- izobrazba: srednja poklicna izobrazba, smer strojna ali avtomehanična
- delovne izkušnje: 1 leto
- vozniški izpit B kategorije
- znanje slovenskega jezika (zelo dobro govorjenje, razumevanje in pisanje)
- računalniška znanja: osnovno znanje (urejevalniki besedil in delo s preglednicami)


ROK ZA PRIJAVO: 19. 5. 2020


VEČ INFORMACIJ: 

Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si]]>
Mon, 11 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[20. MAJA BOMO ZBIRALI STARE APARATE]]> /novice/20-maja-bomo-zbirali-stare-aparate-403.html Trbovlje, 8. maja 2020 - V primestnih krajevnih skupnostih občine Trbovlje - Čeče, Klek in Dobovec - bomo v maju zbirali stare aparate. Oddali jih boste lahko v mobilni zbiralnici, ki bo krajevne skupnosti obiskala v popoldanskih urah v sredo, 20. maja. 


Štedilnike, pralne stroje, hladilnike, računalnike, monitorje, televizorje, male aparate, sijalke in baterije ter drugo delujočo in nedelujočo elektronsko opremo, ki je več ne potrenujete, lahko v sredo, 20. maja 2020, oddate v mobilni zbiralnici družbe ZEOS, ki bo obiskala Čeče, Klek in Dobovec. 


URNIK ZBIRANJA ODPADNE ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME: 
 
13:30-15:30 Čeče - gasilski dom 
16:00-17:00 Klek - gasilski dom
18:00-19:30 Dobovec - gasilski domVsa zbrana oprema bo reciklirana, če pa so aparati še delujoči oziroma potrebujejo manjše popravilo, nas na to opozorite, da jih namenimo ponovni uporabi. 


Organizatorja akcije sta podjetji ZEOS (v sklopu Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki) in Komunala Trbovlje, projekt sofinancirata Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor RS. 


POZOR! Zaradi varovanja zdravja zaposlenih in strank vas prosimo, da upoštevate medsebojno varnostno razdaljo najmanj dveh metrov in obvezno uporabljate zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela.]]>
Fri, 08 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[DANES ponovno na tržnico - z masko in ob upoštevanju vseh pravil]]> /novice/danes-ponovno-na-trznico-z-masko-in-ob-upostevanju-vseh-pravil-402.html Trbovlje, 4. maja 2020 - Trboveljska tržnica danes, 6. maja 2020, ponovno odpira svoja vrata, vendar pod posebnimi pogoji. Obiskovalce prosimo, da na tržnico pridete z zaščitno masko ter upoštevate pravila za varovanje zdravja.

Danes je trboveljska tržnica ponovno pričela z obratovanjem. Pri tem je potrebno upoštevati določena pravila:
  • - ker je potrebno upoštevati medsebojno razdaljo 1,5 m, bodo prodajna mesta nekoliko bolj narazen kot običajno, nekaterim prodajalcem bomo zato namenili stojnice na začasnih lokacijah,
  • - prodajalci morajo uporabljati zaščitne maske in rokavice,
  • - za kupce veljajo enaka pravila kot v trgovinah: obvezna uporaba zaščitnih mask, obvezno razkuževanje rok na vhodu, razmik med osebami najmanj 1,5 m, po nakupu morajo čim prej zapustiti tržnico,
  • - na tržni prostor bo možno vstopati s spodnje strani (s strani pekarne), izhod bo na zgornji strani proti Sparu,
  • - število kupcev, ki lahko naenkrat dostopajo na tržnico, bo omejeno,
  • - za red in upoštevanje pravil bodo skrbeli naši zaposleni.

Tržnico smo vsi zelo pogrešali in veseli nas, da bo lahko ponovno ponudila domače pridelke. Vsi pa moramo še naprej ravnati odgovorno in dosledno upoštevati vsa priporočila v boju proti koronavirusu, da ne bo ponovno potrebno uvajati strožjih ukrepov.]]>
Mon, 04 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Popolna zapora ceste na ulici Pod gozdom]]> /novice/popolna-zapora-ceste-na-ulici-pod-gozdom-401.html 11. 5. 2020 in 30. 6. 2020, bo na cesti LK 423152 (med Pod gozdom 7 in Pod gozdom 22a), vsak delovnik med 7. in 15. uro popolna zapora ceste zaradi obnove komunalnih vodov in vozišča. 

Prosimo za razumevanje. 

]]>
Mon, 04 May 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[PONAVLJAMO RAZPIS ZA PRODAJO VOZIL KOMUNALE TRBOVLJE]]> /novice/ponavljamo-razpis-za-prodajo-vozil-komunale-trbovlje-400.html Objavljamo javni razpis za prodajo treh rabljenih vozil, tovornjaka Mercedes Benz Atego 1629 in dveh vozil Dacia Logan. Rok za oddajo ponudb je 26. 5. 2020. 

Podrobnosti javnega razpisa so objavljene v dokumentu JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO VOZIL.
Ponudba mora vsebovati:
PRIJAVNI OBRAZEC,
IZJAVO PONUDNIKA, DA SPREJEMA VSE POGOJE JAVNEGA RAZPISA,
PISNO IZJAVO PONUDNIKA, DA NI POVEZANA OSEBA,
PARAFIRAN VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE ter
ostalo dokumentacijo, ki je navedena v javnem razpisu.

Nekaj podatkov o vozilih:

- Osebno vozilo Dacia Logan (LJ DU-155):
bencinski motor 1.598 cm3, 64 kW, 63.290 prevoženih kilometrov, leto izdelave: 2010, bele barve, nadgradnja furgon
IZHODIŠČNA CENA: 1.700 € brez DDV


- Osebno vozilo Dacia Logan (LJ DU-144):
bencinski motor 1.598 cm3, 64 kW, 85.708 prevoženih kilometrov, leto izdelave: 2010, bele barve, nadgradnja furgon
IZHODIŠČNA CENA: 1.500 € brez DDV


- Tovorno vozilo Mercedes Benz Atego (LJ 37-7SZ):
dizelski motor 6,374 cm3, 210 kW, 217.029 prevoženih kilometrov, leto izdelave: 2007, bele barve, nadgradnja za komunalne odpadke
IZHODIŠČNA CENA: 12.400 € brez DDV

Po predhodnem dogovoru se lahko dogovorite za ogled vozil. Ogled je mogoč na lokaciji toplarne Polaj.
Informacije:
Dušan Petek
(03 56 53 140, 041 667 877, dusan.petek@komunala-trbovlje.si)

Informacije v zvezi z osebnima voziloma Dacia Logan:
Anton Gračnar
(03 56 53 141, 041 826 141, anton.gracnar@komunala-trbovlje.si)

Informacije v zvezi s tovornim vozilom Mercedes Benz Atego:
Ivan Lavrin
(03 56 53 112, 041 930 490, jani.lavrin@komunala-trbovlje.si)]]>
Thu, 30 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odvoz odpadkov med prvomajskimi prazniki]]> /novice/odvoz-odpadkov-med-prvomajskimi-prazniki-399.html Trbovlje, 29. aprila 2020 - V petek, 1. maja 2020, ne bo rednega odvoza odpadkov. Opravili ga bomo že v četrtek, 30. aprila. Na praznično soboto, 2. maja, zbirni center Neža ne bo obratoval.


Z majem ponovno redni odvoz bioloških odpadkov

Začenši v tednu od 4. maja dalje bomo biološke odpadke odvažali tedensko, vsak lihi teden, torej v tednu, ko se odvaža tudi mešana embalaža. Ravno tako bo redno obratoval tudi ZC Neža.]]>
Wed, 29 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Začetek druge faze prenove trboveljskega pokopališča]]> /novice/zacetek-druge-faze-prenove-trboveljskega-pokopalisca-398.html Trbovlje, 23. aprila 2020 - Na trboveljskem pokopališču v Gabrskem se je danes začela druga faza obsežnega projekta prenove, v okviru katere bomo na enem najlepših pokopaliških parkov v Sloveniji vzpostavili novo povezavo ter uredili območje za tako imenovane parkovne pokope. Zaključek prenove načrtujemo oktobra 2020.
Na gradbišču trboveljskega pokopališča v Gabrskem so danes ponovno zabrneli gradbeni stroji, saj se začenja druga faza obsežnega projekta prenove. Gre za nadaljevanje prve faze prenove, ki smo jo izvedli v preteklem letu in v okviru katere smo na pokopališču že uvedli nekaj vidnih sprememb in prepotrebnih obnov.
 
Druga faza prenove je razdeljena na dva sklopa. V okviru prvega sklopa, ki naj bi trajal do sredine julija, bomo prenovili območje pokopališča, ki bo namenjeno parkovnim pokopom ter uredili dostop do pokopališča z vzhodne strani preko vhodnega portala. Na tem območju v prihodnosti načrtujejo parkirišče za 45 avtomobilov. Drugi sklop prenove načrtujemo kar najhitreje po zaključku prvega sklopa, zajema pa parkovno zasaditev prenovljenega območja. Zaključek prenove načrtujemo oktobra, ko bo pokopališče zasijalo v novi luči.

Na trboveljskem pokopališču smo sicer že v preteklem letu pozdravili nekaj vidnejših pridobitev, ki smo jih urejali v okviru prve faze prenove. Na osrednjem delu pokopališča smo zgradili povsem nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom ter vzpostavili smo nov sistem obeleževanja za tiste pokojnike, ki zaradi posipa nimajo nagrobnega obeležja. V bližini smo zgradili nov objekt kostnice, ki ga do zdaj na trboveljskem pokopališču še ni bilo in je diskretno umeščen na osrednjem območju ob dovozni poti in pešpoti, ki sta zaradi dotrajanosti prav tako doživeli celovito prenovo. Povezava med starim in novim delom pokopališča je tako povsem prenovljena. Na tem območju smo vzpostavili tudi nov ekološki otok, okoli pokopališča namestili tudi nove zaščitne ograje ter uredili polja za tako imenovane zelene pokope.
 
Prvo fazo prenove v vrednosti 260.000 evrov smo v celoti izvajali v letu 2019, z drugo fazo v vrednosti 90.000 evrov, ki jo bomo v celoti izvedli v letu 2020, pa bomo zaokrožili celostno prenovo v okviru tega obširnega projekta.
 
Z obširno prenovo bo trboveljsko pokopališče, ki spada med eno najlepših in najbolje vzdrževanih v Sloveniji, zasijal v še lepši podobi, ki obiskovalcem nudi mir in spokojni spomin na preminule, z dodatnimi prostorskimi ureditvami in razvojem storitev na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti pa želimo ohranjati in še razvijati kakovost naših storitev.]]>
Thu, 23 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Danes je dan Zemlje - ozrimo se v nebo]]> /novice/danes-je-dan-zemlje-ozrimo-se-v-nebo-397.html Trbovlje, 22. aprila 2020 – Danes obeležujemo dan Zemlje. To je dan, namenjen razmisleku in delovanju v smeri trajnostnega razvoja našega planeta in prihodnosti, ki jo puščamo zanamcem. Ob 50-letnici dneva Zemlje letos pozornost posvečamo podnebnim spremembam.

Letošnji dan Zemlje poleg častitljivega jubileja zaznamujejo tudi posebne razmere, v katerih smo se znašli zaradi epidemije koronavirusa. Ravno te razmere pa nam kažejo, kako močno ravno ljudje vplivamo na naše okolje.

Glede na to, da je so letošnje tema podnebne spremembe, lahko opazujemo, kako se spreminja naše ozračje v času, ko je človeško delovanje zmanjšano na minimum. Stopnja onesnaženosti se je bistveno znižala, kar je še najbolj očitno v velikih mestih, kjer se namesto smoga odkriva modro nebo. Kako zelo ljudje vplivamo na Zemljo nam kaže tudi živalski svet, saj z vsega sveta poročajo o živalih, ki se v tem času svobodneje bolj sproščeno gibajo v naravi, saj jih ne moti stalna človeška prisotnost.

Učinki epidemije so morda kratkoročni, vseeno pa nam jasno kažejo, da smo ljudje tisti, ki imamo bistven vpliv na naš planet, zato je naša odgovornost, da zanj skrbimo v najboljši meri – za prihodnost generacij, ki še pridejo za nami.


POSLEDICE PODNEBNIH SPREMEMB

Kot so zapisali na Ministrstvu za okolje, »v zadnjem obdobju praktično ni leta, ko ne bi vsaj v  delu Slovenije spopadali s sušo. Ta se lahko pojavlja že pozimi ali zgodaj spomladi, ko bi semena in mlade rastline potrebovale vodo za kalitev in koreninjenje, ob pomanjkanju padavin lahko pride do trajne škode na kmetijskih pridelkih.« To opažamo tudi v Zasavju, saj je vodostaj Save izjemno nizek za mesec april.

UKREPAJMO! Uporabljajmo okolju čim bolj prijazne energetske vire, ustvarimo čim manj odpadkov, do okolja se obnašajmo odgovorno. Predvsem pa se mora tega zavedati gospodarstvo.
 TRAJNOSTNI PROJEKTI ZA BOLJŠE OKOLJE

 
Tudi na Komunali Trbovlje si prizadevamo spodbujati dobre prakse skrbi za okolje in na tem področju izvajamo številne projekte in dejavnosti. Med njimi je tudi zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v uličnih zbiralnicah, iz katerega se proizvede biodizel za pogon avtomobilov, ki manj onesnažuje okolje kot naftni derivati.

Ta projekt bomo v letošnjem in naslednjem letu v Trbovljah še nadgradili, saj bomo v skupnem zasavskem projektu vseh treh zasavskih občin in komunal v okviru projekta Partnerstvo LAS Zasavje pristopili k dodatnemu nameščanju zbiralnic in intenzivnejšemu ozaveščanju občanov glede pravilnega ravnanja z odpadnim jedilnim oljem.]]>
Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Trboveljska tržnica s 6. majem ponovno odpira vrata, vendar pod drugačnimi pogoji]]> /novice/trboveljska-trznica-s-6-majem-ponovno-odpira-vrata-vendar-pod-drugacnimi-pogoji-396.html Trbovlje, 22. aprila 2020 - Trboveljska tržnica v skladu s postopnim sproščanjem ukrepov ob epidemiji v sredo, 6. maja, ponovno odpira svoja vrata. Zaradi zagotavljanja varnosti pa bo tržnica do nadaljnjega obratovala pod posebnim režimom, v prodaji pa bodo zgolj prehrambni izdelki in sadike.
 
Trboveljska tržnica bo ponovno zaživela 6. maja, vendar pa bo režim delovanja nekoliko drugačen od dosedanjega. Največji poudarek bomo dali varnosti obiskovalcev in prodajalcev, zato uvajamo posebna pravila, občane pa prosimo, da jih dosledno upoštevate.
 
Vstop na tržnico bo omogočen zgolj z ene strani, izstop bo na drugi strani tržnice. Pot po tržnici bo označena.
 
POMEMBNO! Občane prosimo, da se na tržnici ali ob njej ne zadržujete po nepotrebnem. Tržnica v teh dneh ni namenjena druženju ampak nakupu. Ob tem prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo in po nakupu tržnico nemudoma zapustite. Ob vhodu na tržnico bodo zaposleni in redarji skrbeli za upoštevanje pravil.
 
Pravila poslovanja so enaka kot v trgovinah – naenkrat se v prostoru lahko zadržuje zgolj omejeno število obiskovalcev, ki morajo nositi zaščitne maske in upoštevati predpisano razdaljo.
 
Na naši spletni strani pa še vedno lahko najdete tudi seznam kontaktov prodajalcev, ki so svoje pridelke in izdelke pripravljeni tudi dostaviti na dom.]]>
Wed, 22 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[PRIPOROČILA PO DALJŠI PREKINITVI UPORABE PITNE VODE]]> /novice/priporocila-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne-vode-395.html Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi, kar lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode.

Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da pred pričetkom del izvedejo preventivne ukrepe na hišnem vodovodnem omrežju.
 
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v ta namen pripravil Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje po daljši prekinitvi uporabe pitne vode zaradi epidemije COVID-19, ki so dostopna na njihovi spletni strani:
https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne
 
Priporočila so namenjena vsem ustanovam, podjetjem, obrtnikom in ostalim, ki bodo po večtedenskem zaprtju ponovno pričeli obratovati.]]>
Wed, 29 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odvoz bioloških odpadkov]]> /novice/odvoz-bioloskih-odpadkov-394.html Trbovlje, 16. aprila 2020 - V aprilu v naseljih individualnih stanovanjskih objektov izjemoma še opravljamo odvoz bioloških odpadkov po zimskem urniku, torej na 14 dni. Od 4. maja dalje ga bomo izvajali tedensko.

Ukrepi za zajezitev novega koronavirusa so vplivali tudi na izvajanje odvoza odpadkov. Naše službe na področju snage sicer zagotavljajo nemoten odvoz odpadkov, vendar pa odvoz bioloških odpadkov pri individualnih hišah izjemoma do konca aprila izbajamo še po zimskem urniku. Po letnem urniku bomo tudi biološke odpadke začeli odvažati v začetku maja.

Občanom se v tem času zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje.]]>
Thu, 16 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[KOSOVNI ODPADKI: TEŽAVA, KI SE VEDNO ZNOVA POJAVLJA]]> /novice/kosovni-odpadki-tezava-ki-se-vedno-znova-pojavlja-393.html Kosovni odpadki ne spadajo na zbirna mesta za odpadke brez predhodnega dogovora s komunalo, ne sodijo na ekološke otoke, ne v zabojnike, niti v naravo. Spadajo v zbirni center, kamor jih lahko pripeljete sami ali pa odvoz naročite na komunali.
 
 
V času, ko smo vsi morali prilagoditi svoje življenjske navade novim razmeram, je na področju ravnanja z odpadki razumevanje in sodelovanje občanov s komunalo še toliko bolj pomembno, če želimo ohraniti čisto in varno življenjsko okolje.
 
Kljub temu vedno znova opažamo nepravilno ravnanje, ki je povsem nepotrebno. V KS Dobovec (Završje) je včeraj nekdo sedežno garnituro odložil v zabojnik za mešane komunalne odpadke. Naj ponovno opozorimo, da kosovni odpadki ne sodijo v noben zabojnik.
 
Smetarsko vozilo kosovnih odpadkov ne more in ne sme naložiti, prav tako jih ne smemo pripeljati na center za obdelavo odpadkov skupaj z mešanimi odpadki. Poleg tega pa kosovni odpadki zavzamejo v zabojnikih prostor, ki je sicer namenjen drobnim mešanim komunalnim odpadkom.
 
Kako ravnati s kosovnimi odpadki?

Pripeljite jih v zbirni center Neža, ki od 14. 4. 2020 dalje ponovno obratuje po ustaljenem urniku. Poleg tega tudi ponovno odvažamo kosovne odpadke po predhodno posredovanem naročilu – obrazec tukaj. Po naročilu odvažamo kosovne odpadke tudi iz primestnih krajevnih skupnosti.]]>
Thu, 16 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Skrb za občane tudi v najtežjih časih]]> /novice/skrb-za-obcane-tudi-v-najtezjih-casih-392.html V času, ko od nas zahtevajo fizično oddaljevanje od sočloveka in so na preizkušnji naši odnosi, si na Komunali Trbovlje prizadevamo, da bi z občani zgradili še trdnejše vezi. Naši zaposleni se trudijo po svojih najboljših močeh, da bi našim strankam olajšali te težke dni, kar občani tudi sami opazijo.

Tako smo v teh dneh prejeli kar nekaj pohval za trud naših zaposlenih, najbolj pa nas je ganilo zahvalno pismo, ki smo ga prejeli od svojcev pokojnika, za katerega smo v času omejitve stikov uredili pogrebno slovesnost in ki ga anonimno objavljamo.

Hvala našim zaposlenim, da v tem času sočutno in zavzeto skrbijo za dobrobit občanov, hvala pa tudi vam, občanom, da opazite trud naših delavcev. V težkih časih dokazujemo, da znamo stopiti skupaj in da nas povezujejo trdne vezi medsebojnega zaupanja in sodelovanja.]]>
Tue, 14 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Čiščenje zabojnikov za odpadke]]> /novice/ciscenje-zabojnikov-za-odpadke-391.html Trbovlje, 10. aprila 2020 – Z včerajšnjim dnem smo na Komunali Trbovlje začeli s čiščenjem zabojnikov za odpadke pri večstanovanjskih objektih. Spomladansko čiščenje zabojnikov bomo postopno izvajali v naslednjih nekaj tednih.

Ker so temperature že prav pomladanske, smo lahko usposobili naše kombinirano smetarsko-pralno vozilo tudi za pranje in začeli s čiščenjem zabojnikov za odpadke pri večstanovanjskih objektih. V teh dneh čistimo zabojnike za mešane komunalne odpadke, kamor se odlaga uporabljena zaščitna oprema (maske in rokavice), v naslednjih tednih pa bomo nadaljevali s čiščenjem še preostalih zabojnikov za mešane komunalne odpadke in biološke odpadke.

V procesu čiščenja vozilo zabojnik najprej izprazni, čemur sledi pralni cikel, v katerem se z vodo in dezinfekcijskim sredstvom zabojnik tudi opere. Na ta način zabojnike dezinficiramo, kar je še en korak k zagotavljanju večje varnosti v času, ko se borimo proti novemu koronavirusu. ]]>
Fri, 10 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[V četrtek v Trbovljah deratizacija javne kanalizacije]]> /novice/v-cetrtek-v-trbovljah-deratizacija-javne-kanalizacije-390.html Na Komunali Trbovlje v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano dvakrat letno deratiziramo javno kanalizacijsko omrežje. Spomladansko deratizacijo smo najprej načrtovali izvesti v torek, 14. aprila 2020, predvidoma med 9. in 15. uro, vendar pa smo jo zaradi vremenskih razmer PRESTAVILI NA ČETRTEK, 16. aprila 2020.

Z deratizacijo omejujemo število podgan, ki se pojavljajo večinoma ob stanovanjskih objektih in njihovih internih kanalizacijskih priključkih. Komunala Trbovlje upravlja javno kanalizacijsko omrežje, na katerem izvaja tudi deratizacijo. Deratizacija je obvezna tudi za večstanovanjske objekte, za kar skrbijo upravniki, za individualne objekte in njihovo okolico pa deratizacija sicer ni obvezna, zato morajo lastniki objektov ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu.

Podgane najpogosteje najdemo ob stanovanjskih objektih saj tam pogosto najdejo hrano, ki jo stanovalci odmetavajo v straniščne školjke. Obilica hrane podganam omogoča ugodno življenjsko okolje, zato njihovo število lahko hitro nenadzorovano zraste. Povzročajo škodo na kanalizacijskih objektih in prenašajo več kot 35 vrst različnih bolezni ter zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice.

Naše ravnanje je zato ključnega pomena za zmanjševanje števila podgan, ki uspevajo ravno zato, ker jim to omogočamo ljudje. Kar so za nas odpadki, je hrana za podgane – odpadne hrane zato ne mečimo v straniščno školjko, skrbimo za urejenost doma in okolice, odpadke odlagajmo odgovorno in v za to namenjene zbiralnike. Na ta način bomo sami še najbolj prispevali k zmanjševanju števila podgan in zdravju našega okolja.
 
 ]]>
Tue, 14 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zbirni center Neža odprt od 14. 4. 2020 dalje]]> /novice/zbirni-center-neza-odprt-od-14-4-2020-dalje-389.html Trbovlje, 8. aprila 2020 - Od 14. aprila 2020 dalje zbirni center Neža ponovno obratuje po rednem urniku, pri čemer je potrebno strogo upoštevati sprejete preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa:

1. Če imate bolezenske znake okužbe dihal (kašljanje, vročino, bolečine v kosteh, splošno slabo počutje), ne vstopajte v ZC Neža.

2. Z vozilom zapeljite do objekta (bivalnega kontejnerja) za tehtanje odpadkov in počakajte na navodila našega delavca.

3. Skladno z navodili razvrstite odpadke in nato takoj zapustite zbirni center.

4. Naenkrat lahko razvršča odpadke samo en uporabnik.

 
Prosimo vas, da navodila dosledno upoštevate ter tako poskrbite za svojo lastno varnost in tudi varnost drugih.
 
Zbirni center Neža je odprt vsak delavnik med 7. in 15. uro, ob sredah med 7. in 17. uro ter ob sobotah med 9. in 13. uro.]]>
Wed, 08 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zmanjšanje plačila odvoza odpadkov]]> /novice/zmanjsanje-placila-odvoza-odpadkov-388.html Trbovlje, 7. marca 2020 - Komunala Trbovlje in Občina Trbovlje bosta ustanovam, podjetjem in drugim organizacijam, ki jim je bilo zaradi kriznih ukrepov delo prepovedano oziroma onemogočeno, za mesec marec oprostila del plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov.
 
To pomeni, da bomo tem pravnim osebam za mesec marec obračunali zgolj 50 odstotkov običajne količine odpadkov. Ta ukrep bo veljal do 30. aprila, tako da tem pravnim osebam do takrat ne bo treba plačevati storitve odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov, poravnati bodo morali le strošek infrastrukture.]]>
Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje