Komunala Trbovlje https://www.komunala-trbovlje.si Novice sl-SI Copyright 2012, Foo Bar Wed, 08 Apr 2020 06:19:20 +0200 Wed, 08 Apr 2020 06:19:20 +0200 <![CDATA[Zmanjšanje plačila odvoza odpadkov]]> /novice/zmanjsanje-placila-odvoza-odpadkov-388.html Trbovlje, 7. marca 2020 - Komunala Trbovlje in Občina Trbovlje bosta ustanovam, podjetjem in drugim organizacijam, ki jim je bilo zaradi kriznih ukrepov delo prepovedano oziroma onemogočeno, za mesec marec oprostila del plačila storitev odvoza komunalnih odpadkov.
 
To pomeni, da bomo tem pravnim osebam za mesec marec obračunali zgolj 50 odstotkov običajne količine odpadkov. Ta ukrep bo veljal do 30. aprila, tako da tem pravnim osebam do takrat ne bo treba plačevati storitve odvoza, obdelave in odlaganja odpadkov, poravnati bodo morali le strošek infrastrukture.]]>
Tue, 07 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odpoved akcije zbiranja nevarnih odpadkov]]> /novice/odpoved-akcije-zbiranja-nevarnih-odpadkov-387.html Trbovlje, 1. aprila 2020 - Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki je bila predvidena za 2. 4. 2020, odpade. Nevarne odpadke do nadomestnega termina oz. odprtja ZC Neža shranite doma na varnem mestu. O novem terminu akcije, ki bo predvidoma junija, vas bomo naknadno obvestili.]]> Wed, 01 Apr 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje <![CDATA[Obvestilo o skladnosti pitne vode]]> /novice/obvestilo-o-skladnosti-pitne-vode-386.html Trbovlje, 31. marca 2020 - Na podlagi 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) posredujemo uporabnikom Obvestilo o skladnosti pitne vode iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče za leto 2019.

 
V okviru Javnega vodovoda Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d. o. o., ločimo pet oskrbovalnih območij:
 1. 1. Osrednji del Trbovelj, ki zajema 10.499 uporabnikov, se oskrbuje iz zajetja Mitovšek in vrtin ob Savi. V letu 2019 je bilo iz teh vodnih virov distribuiranih 440.179 m3 vode.
 2. 2. Zahodni del Trbovelj zajema 2.416 uporabnike in se oskrbuje z vodo iz zajetij Bokal, Sever, Prašnikar, Verona, vrtine Sveta planina in drugih. Skupaj je bilo iz njih distribuiranih 381.818 m3 vode.
 3. 3. Zgornji del Trbovelj zajema 1.216 uporabnikov in se oskrbuje iz zajetij Petek, Rovte, Zakonjšek in drugih. Iz  njih je bilo distribuiranih 166.872 m3 vode.
 4. 4. Oskrbovalno območje Retje oskrbuje z vodo le naselje Retje, ki zajema 42 uporabnikov. Pitna voda za to naselje se distribuira iz Javnega vodovoda Hrastnik. V letu 2019 je bilo distribuiranih 1.750 m3 pitne vode.
 5. 5. Oskrbovalno območje Čeče oskrbuje z vodo naselja Čeče, Ostenk in Ojstro, voda se pridobiva iz zajetij Frajle, Vrhar, Golobnik in Košolovje. Zajema 258 uporabnikov, distribuiranih je bilo 23.007 m3 pitne vode.

Pitna voda se dezinficira (razkuži) z natrijevim hipokloritom. Dezinfekcija je preventivni ukrep, ki odstrani iz vode morebitno prisotne zdravju škodljive mikroorganizme, med drugimi tudi viruse.

V okviru notranjega nadzora Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče, ki ga je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, je bilo v letu 2019 opravljenih skupno 91 mikrobioloških analiz, od tega 86 rednih in 5 občasnih (te so obsežnejše in preiskujejo večje število parametrov). Fizikalno kemijskih je bilo 43, od tega 41 rednih in 2 občasni.

V prvem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 27 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 7 rednih fizikalno kemijskih analiz in 1 občasna. V 3 vzorcih neklorirane vode na zajetju so bile prisotne bakterije, po dezinfekciji pa so bili vsi vzorci skladni z upoštevanimi kriteriji Pravilnika o pitni vodi in zdravstveno ustrezni. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 9 vzorčenj, v vseh primerih je bila voda skladna.

V drugem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 23 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Poleg tega je bilo opravljenih še 18 rednih fizikalno kemijskih analiz. V okviru državnega monitoringa je bilo izvedenih 5 vzorčenj, vsi vzorci so bili skladni.

V tretjem oskrbovalnem območju je bilo izvedeno 19 rednih in 1 občasna mikrobiološka analiza. Opravljenih je bilo tudi 10 rednih fizikalno kemijskih analiz. 5 vzorcev, odvzetih v okviru državnega monitoringa, je bilo skladnih.

V četrtem oskrbovalnem območju je bilo opravljenih 5 rednih mikrobioloških analiz in 1 občasna ter 2 redni fizikalno kemijski analizi, vse so bile skladne in zdravstveno ustrezne.

V petem oskrbovalnem območju (Vodovod Čeče) je bilo opravljenih skupno 13 mikrobioloških analiz, od tega 12 rednih in 1 občasna. Fizikalno kemijske analize so bile 4, 3 redne in 1 občasna. Vsi vzorci so bili skladni in zdravstveno ustrezni, razen v dveh primerih, kjer se je pregledovala voda pred dezinfekcijo. Skladna sta bila tudi vzorca, odvzeta v okviru državnega monitoringa.
 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na podlagi rezultatov zgornjih laboratorijskih preiskav vzorcev pitne vode ocenjuje, da je bila voda iz Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče v letu 2019 zdravstveno ustrezna.NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE 
je pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in določili dokumenta Obveščanje uporabnikov, ZIRS, NLJZ, NLZOH, verzija 18. 9. 2017.
 
V primeru motene oskrbe s pitno vodo na območju Javnega vodovoda Trbovlje in Vodovoda Čeče uporabnike o ukrepih omejitve ali prepovedi uporabe ter preklicih ukrepov obveščamo na naslednje načine:


Člen pravilnika in vzrok za obveščanje

Čas obveščanja

Način obveščanja

9. člen: Vzrok neskladnosti pitne vode je hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. osebno (dopis poleg položnice ali v  
    nabiralnik)
2. oglasna deska večstanovanjskih
    objektov
3. dopis po pošti

21. člen: Omejitve ali prepoved uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje
4. E-naslovi pomembnejših javnih
    objektov

22. člen: Izvajanje ukrepov za odpravo neskladnosti pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu
 

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
    www.komunala-trbovlje.si in Občine
    Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. Regionalni center za obveščanje
    Trbovlje 

31. člen: Uporaba pitne vode v primeru odstopanja mejnih vrednosti

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh

1. Radio Aktual Kum
2. spletna stran podjetja
     www.komunala-trbovlje.si in Občine
     Trbovlje  http://www.trbovlje.si
3. obvestilo poleg računa za komunalne
    storitve

34. člen: Obveščanje o skladnosti pitne vode ugotovljene v okviru notranjega nadzora oz. letno poročilo o skladnosti pitne vode

najmanj enkrat letno

1.    obvestilo poleg računa za komunalne storitve (oz. lokalni časopis)
2.    spletna stran podjetja http://www.komunala-trbovlje.si in Občine Trbovlje http://www.trbovlje.si

Ob prijavi uporabnikov preko naše spletne strani je možno tudi prejemanje novic na e-pošto, kamor sodijo tudi obveščanja o motnjah vodooskrbe.

 
Trbovlje, marec 2020                                                    Javno podjetje Komunala Trbovlje, d. o. o.]]>
Tue, 31 Mar 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Odgovorno z odpadno zaščitno opremo ]]> /novice/odgovorno-z-odpadno-zascitno-opremo--385.html Trbovlje, 30. marca 2020 – V času epidemije koronavirusa COVID-19 uporabljamo zaščitne izdelke za enkratno uporabo, kot so maske in rokavice. Po uporabi pa opažamo, da občani s temi odpadki pogosto napačno ravnajo, zato vas prosimo, da ste v tem času še posebej pozorni in z odpadno zaščitno opremo ravnate odgovorno in pravilno.
 
Odpadna zaščitna oprema spada med mešane komunalne odpadke. Zbirati jo je treba ločeno v plastični vrečki, ki jo je treba tesno zapreti (zavezati, zalepiti) tako, da raztresanje vsebine odpadkov ni možno. Zaprto vrečo je treba nato odložiti v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov (črni zbiralnik) in nikakor ne v druge zbiralnike!
 
Naši delavci namreč pogosto naletijo na tovrstne odpadke med zbiralniki za mešano embalažo z rumenim pokrovom, najdejo pa se tudi v drugih zbiralnikih za ločeno zbrane odpadke.]]>
Mon, 30 Mar 2020 00:00:00 +0200 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Seznam ponudnikov živil]]> /novice/seznam-ponudnikov-zivil-384.html Ponudniki živil, ki so pripravljeni individualno sprejemati naročila za prodajo živil
 
Zap. št. Ponudnik Vrsta ponudbe Kontakt Opombe

1.
Pekarna pod Lipo, Kmetija Kupšek, Trbovlje kruh, pekovski izdelki 041 605 080
 
2. Kmetija Klinar, Sevnica jajca, testenine 041 503 662
041 841 755


3. Kmetija Ule, Izlake mleko, mlečni izdelki 051 355 361
irena.ule@gmail.com
sprejem naročil do srede, razvoz ob sobotah popoldan
4. Kmetija Hribar Kranjc, Marija Reka kozje mleko, izdelki iz kozjega mleka 031 526 056
03 57 20 328


5. Miladin Novaković s. p., Rimske Toplice suho sadje 041 681 394
041 788 466 (Suzana)


6. Eko kmetija Simončič, Podkraj, Hrastnik zelenjava, jajca, testenine, kruh, vložena zelenjava 041 551 177 (Marija)
031 612 039 (Niko)
mojca1simoncic@gmail.com

 
7. Kmetija Rebolj, Vodiška 58, Vodice domač jedilni krompir (beli, rumeni, rdeči), zgodnji in pozni, drobni in debeli, čebula, krma za živali 064 187 727
030 290 864
vinko.rebolj@gmail.com
nudijo prodajo na domu ali razvoz
8. Anja Kramberger jajca, mleko, testenine, pecivo, potice 040 742 244 (Anja)
064 159 157 (Nada)
Ob predhodnem naročilu je možna dostava
9. Vinogradništvo Novak, Studenec vino
 
031 413 481

10. Kmetija Flis,  
Šempeter 
mleko in mlečni izdelki, ocvrtki, jajčka,  darja.cetina@gmail.com pripišite ime, naslov in kontaktno številko
11. Kmetija Adamlje
Radohova vas, Šentvid pri Stični
krompir različnih sort, za nadaljnje sajenje, za prehrano živali 01 78 85 316
040 575 140 (Jože)
majda.adamlje@gmail.com
naročila cel teden do petka popoldan, dostava v soboto dopoldan ali po dogovoru
12.  Kmetija Verk, 
Trbovlje
sveže meso in mesni izdelki, domače pecivo 040 204 678 razvoz ob sredah (naročila ob ponedeljkih in torkih) in sobotah (naročila ob četrtkih in petkih)
13. Kmetija Turnšek, Podčetrtek
 
velikonočne dobrote (krače, vratniki, pleče), suhi kozjanski štuci, salame, klobase za kuhanje (kranjske), jajca, bučno olje, fižol, regrat, motovilec, radič 031 249 975
 
razvoz ob sobotah, naročila do petka
 
14. Sadjarska kmetija Gerzina, Brestanica razvoz živil - jabolka
041 738 234
 
15. Vinogradništvo Žnidarič, 
Bizeljsko
vino 051 801 668
07 49 51 209
 
16.  Kmetija Povhe, 
Straža pri Raki
jedilni krompir - različne sorte, jajca iz proste reje 031 200 304 naročila cel teden, dostava in razvoz ob sredah in sobotah
17. Kmetija pri Uštinc,
Dol pri Ljubljani
čebula, česen, različni radiči, endivija, suh fižol, motovilec, špinača, korenje (rumeno,rdeče), por, zelena, črna redkev, navadni ohrovt, repa, rumena koleraba 041/644-302 (Maja)
kmetija.ustinc@gmail.com

Naročila naj bodo v znesku najmanj 25 €, dostava je 4,00 €.
 
Dostava je predvidena po naročilu vsaj 8 gajbic.
18.  Uduč Silvestra, dopolnilna dejavnost na kmetiji, Dobje zelenjava (solatnice, zelje, cvetača, špinača, čebula, česen …), sadike zelenjave 041 258 761 razvoz ob sobotah

19.
 
Kmetija Jeran,
Dol pri Ljubljani
 
krompir za sajenje (kifelčar, zgodnji okrogli), jedilni krompir (vreče 10 kg)
 
041 246 091
 
razvoz ob sredah
 
20. Kmetija Lokošek Jožefa, 
Kisovec
jajca 070-863-581 možna dostava po predhodnem naročilu, 
jajca na voljo tudi vse delovne dneve v mesariji KRAMŽAR na tržnici v Trbovjah 
21.
 
Kmetija Zalokar,
Zidani Most
 
sadike zelenjave in dišavnic
 
040 651 671
 
sadike so na voljo na kmetiji, možna tudi dostava po predhodnem naročilu
 

 
Vse zainteresirane ponudnike s trboveljske tržnice prosimo, da nam na elektronski naslov katarina.prelesnik@komunala-trbovlje.si ali vlasta.medvesek-crnkovic@komunala-trbovlje.si posredujejo svoje podatke, da jih bomo vključili v seznam ponudnikov za razvoz živil.]]>
Wed, 25 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[ PREKLIC ODPRTJA TRŽNICE]]> /novice/-preklic-odprtja-trznice-383.html Napovedano odprtje trboveljske tržnice do nadaljnjega PREKLICUJEMO.

Ob načrtovanju odprtja smo sledili pozivu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki poziva k ponovnem odprtju tržnic v lokalnem okolju. Uvesti smo nameravali ENAK SISTEM KOT V TRGOVINAH, le da bi ga izvajali na prostem.

Na prostor tržnice bi spuščali posameznike, ki bi takoj po opravljenem nakupu zapustili prostor tržnice na drugem koncu. Pred tržnico bi prav tako kot drugod morali čakati v vrsti in na medsebojni razdalji najmanj 1,5 metra. Za izvajanje tega režima smo že pripravili osebje in fizične ovire, ki bi onemogočale prost prehod in kakršno koli zbiranje.  
Ker pa je naša objava v javnosti naletela na veliko mero negodovanja, smo se odločili, da tržnico do nadaljnjega ZAPIRAMO in bo ostala zaprta do konca epidemije.

V kolikor bi posamezniki želeli kupovati izdelke lokalnih ponudnikov, pa bomo v prihodnjih dneh objavili kontakte ponudnikov, s katerimi se bo mogoče dogovoriti za individualno prodajo.]]>
Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zbirni center Neža do nadaljnjega zapira vrata]]> /novice/zbirni-center-neza-do-nadaljnjega-zapira-vrata-382.html Zaradi povečanih omejitev pri gibanju občanov (le odhod na delo, v trgovino ali lekarno) s 25. 3. 2020 zapiramo zbirni center Neža za obiskovalce. Prosimo vas, da v tem času upoštevate navodila in priporočila za zagotavljanje varnosti.

Nekaj navodil za zbiranje odpadkov

 1. Mešani komunalni odpadki (črni zabojniki): Obdelovalec mešanih komunalnih odpadkov je prilagodil postopek obdelave odpadkov in jih obdeluje še-le po preteku 6-tih dni od prejema. Glede na to, lahko odpadna zaščitna sredstva (maske, rokavice, uporabljene papirnate robčke) zbirate v vrečki, ki jo zavežete, ko je polna, nato date še v eno vrečko in po preteku treh dni odvržete v črn zabojnik.
 2. Plastične rokavice in maske je prepovedano oddajati v zabojnik z rumenim pokrovom med mešano embalažo, ker tovrstni odpadki nikakor niso embalaža.
 3. Biološke odpadke oddajajte v rjave zabojnike v papirnatih ali biorazgradljivih vrečkah.
 4. Ne zaparkirajte zabojnikov za odpadke, s tem boste omogočili nemoten odvoz in omogočili, da se odpadki ne bodo kopičili pred vašim pragom.
 5. Dosledno ločujte odpadke, zavedajte se, da bodo po končani epidemiji ti odpadki še vedno v Sloveniji, skladiščeni v zbirnih centrih komunalnih podjetij ali v regijskih centrih, kjer bodo čakali na postopek reciklaže ali energetske izrabe.

Odvoz odpadkov po rednem urniku

Naše ekipe za odvoz odpadkov so na terenu vsak delavnik. Izvaja se reden odvoz odpadkov po sistemu od vrat do vrat (mešanih komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, mešane komunalne embalaže). Po 1. aprilu bomo do umiritve razmer biološke odpadke še vedno odvažali na 14 dni, torej po zimskem urniku. Redno se izvaja tudi odvoz embalažnih odpadkov z ekoloških otokov. Odvoza kosovnih odpadkov po naročilu v tem času ne izvajamo, zato naprošamo občane, da jih ne odlagajo poleg zabojnikov za odpadke ali v naravo ter z oddajo počakajo na primernejši čas.]]>
Tue, 24 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Ob svetovnem dnevu voda]]> /novice/ob-svetovnem-dnevu-voda-380.html Danes obeležujemo svetovni dan voda. Letošnja tema je »Voda in podnebne spremembe,« s katero Združeni narodi želijo opozoriti na povezanost vode s podnebnimi spremembami. 

Z letošnjo temo želijo Združeni narodi opozoriti, kako zelo je voda povezana s podnebnimi spremembami. Poudarjajo, da je potrebno zmanjšati porabo vode, saj bi se s tem zmanjšala pojavnost poplav, suš, onesnaževanje okolja ter izboljšalo blagostanje. Omenjeni pozitivni učinki bi pomagali blažiti tudi podnebne spremembe.

Vsekakor je voda nenadomestljiva naravna vrednota, življenjski prostor in vir številnih človekovih dejavnosti. Od nje sta odvisna kakovost našega bivanja in obstoj življenja samega. Vsako leto se vsaj na ta dan zavemo, kako pomembna je voda za življenje, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je trajnostno naravnano gospodarjenje z njenimi zalogami.

Na Komunali Trbovlje se zavedamo, da je oskrba s pitno vodo kritična v vseh razmerah, zato njeni kakovosti in zadostnim količinam posvečamo še posebno skrb. S tem zagotavljamo kar najbolj nemoteno kakovost bivanja ter omogočamo zagotavljanje zdravega prehranjevanja in higiene.

Premalokrat se zavedamo, kako pomembna je voda za človeški obstoj in da na podnebne spremembe vpliva naše neodgovorno ravnanje z okoljem. Ali se v letu 2020 ob izbruhu pandemije koronavirusa zavedamo, kakšno srečo pravzaprav imamo v teh dneh, da ni motenj v oskrbi s pitno vodo, da je ni potrebno prekuhavati. Kako bi sicer izponjevali ukrepe po pogostem umivanju rok, čiščenju prostorov, zlasti zdravstvenih ustanov? Lahko smo hvaležni, da ni poplav, ki bi še dodatno otežile naše življenje, da današnji potres ni povzročil plazov, poškodb vodovodnega omrežja, prekinitev elektrike. Vse to namreč lahko povzroči tudi prekinitev dobave vode.]]>
Sun, 22 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Zahvala vsem zaposlenim za požrtvovalno delo v izrednih razmerah]]> /novice/zahvala-vsem-zaposlenim-za-pozrtvovalno-delo-v-izrednih-razmerah-379.html Kljub izrednim razmeram, ki vladajo v teh dneh, naši delavci skrbijo, da izvajanje komunalnih storitev ostaja v največji možni meri nemoteno. Za svoje prizadevno delo si zaslužijo naše priznanje in zahvalo.

Ob pojavu novega koronavirusa smo tudi na Komunali Trbovlje morali uvesti ukrepe za zaščito zdravja tako naših delavcev kot tudi občanov. Svoje delo smo reorganizirali in prilagodili na tak način, da smo kar najbolj omejili medsebojne stike.

Omogočili smo delo od doma in koriščenje dopustov, zaprli blagajno in INFO pisarno, ekipe skrčili na najmanjše število, ki še zagotavlja nemoteno izvajanje dejavnosti, razdelili zaščitna sredstva (maske, razkužilna sredstva) ter prilagodili delovni čas snage, kjer se delavci na teren odpravijo že ob 6. uri zjutraj, da se lahko čim prej vrnejo in čim manj izpostavljajo stikom.


Nujen je odgovoren odnos celotne skupnosti

Da bomo lahko še naprej učinkovito opravljali svoje delo, za sodelovanje in odgovoren odnos prosimo tudi občane:
 • dosledno ločujte odpadke,
 • kosovnih odpadkov ne odlagajte na ekološke otoke ali v naravo,
 • ne zaparkirajte zbiralnikov za odpadke,
 • ne mečite vlažilnih robčkov v stranišče,
 • skrbite za higieno rok in kašlja,
 • vzdržujte medsebojno razdaljo,
 • od doma odhajajte le, če ste zdravi,
 • zadeve v največji meri urejajte telefonsko ali po elektronski pošti.

 
Komunala Trbovlje je občanom za nujne zadeve še vedno na voljo na elektronskem naslovu javno.podjetje@komunala-trbovlje.si ter na telefonskih številkah 03 56 53 126 (INFO pisarna) in 03 56 53 100 (centrala) ter preko neposrednega kontaktnega obrazca na spletni strani.]]>
Fri, 20 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Preklic javnega razpisa za prodajo vozil]]> /novice/preklic-javnega-razpisa-za-prodajo-vozil-378.html Javni razpis za prodajo treh vozil Komunale Trbovlje zaradi ukrepov ob širjenju novega koronavirusa PREKLICUJEMO. 

Na Komunali Trbovlje smo konec februarja objavili javni razpis za prodajo treh vozil, ki naj bi se zaključil konec marca. Zaradi širjenja novega koronavirusa javni razpis preklicujemo. Morebitnim ponudnikom bomo neodprte ponudbe vrnili nazaj, prav tako tudi vplačano varščino. Razpis bomo ponovili, ko se razmere umirijo, o čemer vas bomo obvestili na naši spletni strani.]]>
Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Akcija "Oddaj stare aparata v ulični zbiralnik" v mirovanju]]> /novice/akcija--oddaj-stare-aparata-v-ulicni-zbiralnik--v-mirovanju-377.html Zaradi začasnega zaprtja vseh slovenskih šol gre naša akcija »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«, ki se je začela 9. marca 2020 in bi morala potekati vse do 26. marca 2020, z današnjim dnem v mirovanje.

Šole zaradi odpovedi pouka (zaradi koronavirusa) v akciji do nadaljnjega ne morejo aktivno sodelovati, pa tudi sicer se pričakuje, da se v tem času občanke in občani ne bodo v večjem številu odločali za oddajo svojih starih aparatov v ulične zbiralnike. 

Ker je zdravje na prvem mestu smo dali akcijo v mirovanje, saj bomo le na ta način zbrali kar največ e-odpadkov in s tem tudi dolgoročno prispevali k zdravju in čistejšemu okolju.

Ulični zbiralniki sicer ostajajo na svojih mestih in v kolikor se bo v njih v času, ko akcija uradno miruje, vseeno zbralo kaj odpadkov, bomo le-te seveda prišteli h končnemu izidu akcije.

Ko se bodo šole ponovno odprle in se bo situacija v Sloveniji umirila, bomo dorekli nov termin zaključka akcije ter vas o tem seveda obvestili po enakih kanalih kot do sedaj.]]>
Thu, 19 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Oskrba s pitno vodo ostaja nemotena tudi v kriznih časih]]> /novice/oskrba-s-pitno-vodo-ostaja-nemotena-tudi-v-kriznih-casih-376.html Trbovlje, 18. marca 2020 – Komunala Trbovlje tudi v kriznih časih nemoteno zagotavlja oskrbo s pitno vodo. Do zdaj v pitni vodi novega koronavirusa niso zasledili, zato voda iz pipe ostaja varna za uporabo.

Oskrba s pitno vodo je prioriteta in kritična dejavnost, ki jo Komunala Trbovlje izvaja v vseh razmerah. Gre namreč za dejavnost, ki je nujna za zagotavljanje sanitarnih in higienskih standardov in bistvenega pomena za zaščito zdravja ljudi med izbruhi nalezljivih bolezni. Sem spada tudi novi koronavirus COVID-19.

Glede na podatke Svetovne zdravstvene organizacije koronavirus COVID-19 v pitni vodi ni bil odkrit in na podlagi trenutnih dokazov je tveganje za oskrbo s pitno vodo nizko. Omenjeni virus ima ovojnico z občutljivo zunanjo membrano. Na splošno so virusi z ovojnico manj stabilni v okolju in so bolj dovzetni za oksidante kot je klor, kar pomeni, da je običajna dezinfekcija pitne vode na osnovi klora, ki jo izvajamo tudi na Komunali Trbovlje, ustrezna metoda za uničenje virusa.

Na vodovodnih sistemih, ki niso javni oz. se dezinfekcija ne izvaja (npr. lasten vir), pa je prekuhavanje vode ustrezen preventivni ukrep, ki uniči viruse.]]>
Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Vlažilni robčki ne spadajo v kanalizacijo!]]> /novice/vlazilni-robcki-ne-spadajo-v-kanalizacijo--375.html Trbovlje, 18. marca 2020 – Vlažilni in čistilni robčki v kanalizacijskem sistemu povzročajo velike težave, še posebej v zadnjih dneh, ko se je močno povečalo število intervencij na kanalizacijskih priključkih.

V času ukrepov za zajezitev novega koronavirusa je skrb za osebno higieno na prvem mestu. Številni se ob tem za čiščenje rok poslužujejo čistilnih robčkov, ki pa jih potem nepravilno odvržejo v straniščno školjko.

V zadnjih dneh se je zaradi zamašitev individualnih kanalizacijskih priključkov močno povečalo število intervencij, ki jih izvaja dežurna ekipa Komunale Trbovlje. Glede na to, da enota kanalizacije zaradi širjenja novega koronavirusa deluje v zmanjšanem obsegu, je to velika obremenitev za naše dežurne ekipe.

Občane zato pozivamo, da VLAŽILNIH IN ČISTILNIH ROBČKOV NE MEČETE V STRANIŠČNE ŠKOLJKE!

Ravnajte odgovorno in poskrbite za svoje zdravje in zdravje drugih ter upoštevajte priporočila za preventivno ravnanje.]]>
Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[PRIPOROČILA IN UKREPI NA POKOPALIŠČU GABRSKO]]> /novice/priporocila-in-ukrepi-na-pokopaliscu-gabrsko-374.html Trbovlje, 18. marca 2020 - Zaradi zagotavljanja varnosti zaposlenih in svojcev tudi na pogrebnem zavodu Komunale Trbovlje v času širjenja novega koronavirusa velja poseben režim. Občane prosimo, da priporočila dosledno upoštevajo.

V primeru smrti svojce umrlih prosimo, da se obvezno telefonsko najavijo pred prihodom na pogrebni zavod. Telefonska številka pogrebnega zavoda je 03 56 53 280.

Če je to možno, naj na pogrebni zavod pride zgolj ena oseba, ki je pooblaščena za urejanje pogreba. Ob prihodu v pisarno pokopališča, prosimo upoštevajte navodila o varni razdalji, razkužite si roke in dovolite da se vam izmeri temperatura.

Svojce prosimo, da se od umrlih poslovijo v najožjem družinskem krogu. Pogrebni protokol je skrčen, brez nastopajočih pevcev ali glasbenikov, zgolj z glasbo preko ozvočenja, vendar pa s prisotnostjo pogrebnega moštva in zastavonošo še vedno zagotavljamo primerno pieteto slovesnosti. 

Poslovilne vežice so odprte zgolj v času poslavljanja od pokojnika, toaletni prostori so namenjeni zgolj žalujočim v času pogreba, sicer so zaklenjeni. Čajna kuhinja je do nadaljnjega zaprta tudi v času pogrebov.

Pogrebni zavod Komunale Trbovlje sicer v tem času obratuje v nujnem obsegu, zato prosimo občane, da vse nenujne zadeve glede pokopališča in grobov preložijo na kasnejši čas. Občanom je sicer za informacije glede pokopališča in grobov na voljo telefonska številka 03 56 53 280.

Pokopališko električno vozilo do nadaljnjega ne obratuje.]]>
Wed, 18 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[POZOR: Nova navodila za ravnanje z odpadnimi zaščitnimi maskami in rokavicami]]> /novice/pozor-nova-navodila-za-ravnanje-z-odpadnimi-zascitnimi-maskami-in-rokavicami-373.html Nova navodila za ravnanje z odpadnimi zaščitnimi sredstvi nalagajo ločeno shranjevanje in oddajanje teh odpadkov.

Ob zaostrovanju ukrepov zaradi omejevanja širjenja koronavirusa in zaščite ljudi, nam je izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov poslal navodilo, da naj uporabniki (občani, trgovine) v črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke NE DAJEJO uporabljenih zaščitnih mask in respiratorjev, uporabljenih rokavic in papirnatih robčkov, ki bi bili lahko potencialno kužni.

Tovrstne odpadke zbirajte v plastični vrečki in hranite na primernem varnem mestu ter nato brezplačno oddate v poseben zbiralnik v zbirnem centru Neža, ki do nadaljnjega obratuje po rednem delovnem času.]]>
Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Delo Komunale Trbovlje v času širjenja novega koronavirusa]]> /novice/delo-komunale-trbovlje-v-casu-sirjenja-novega-koronavirusa-372.html Službe Komunale Trbovlje so tudi v času epidemije koronavirusa aktivne. Nesebično se trudimo, da bi vam z izvajanjem naših služb čim bolj olajšali negotove dni, obenem pa naprošamo tudi vas za strpnost in upoštevanje naših napotkov. Zbirni center Neža ostaja odprt, odvoza kosovnih odpadkov ne bo, prav tako ne bo menjav vodomerov, na cestah bomo izvajali nujna vzdrževalna dela. Pozorno pri ravnanju z odpadnimi zaščitnimi sredstvi. 

Razmere zaradi širjenja koronavirusa se dnevno spreminjajo, zato na Komunali Trbovlje skladno s tem prilagajamo svoje delo. Glede na to vas prosimo, da spremljate našo spletno stran in družbena omrežja, kjer vas bomo sproti obveščali o morebitnih dodatnih ukrepih.

Na področju ravnanja z odpadki zbirni center Neža do nadaljnjega ostaja ODPRT tudi za stranke. Odvoza kosovnih odpadkov v tem času NE IZVAJAMO. Prosimo vas, da jih odpeljete na zbirni center Neža oziroma z iznosom iz prostorov počakate do normalizacije razmer. Odlaganje pri zbiralnikih za odpadke NI DOVOLJENO.

POZOR! Izvajalec obdelave mešanih komunalnih odpadkov nam je poslal navodilo, da naj uporabniki (občani, trgovine) v črn zbiralnik za mešane komunalne odpadke ne dajejo uporabljenih zaščitnih mask in respiratorjev, uporabljenih rokavic in papirnatih robčkov, ki bi bili potencialno lahko kužni.
Tovrstne odpadke zbirajte v plastični vrečki in hranite na primernem varnem mestu ter nato brezplačno oddajte v poseben zbiralnik v zbirnem centru Neža.

Prosimo, da ta navodila dosledno upoštevate, saj gre za ukrepe za varovanje zdravja vseh nas.

Menjav vodomerov do nadaljnjega ne izvajamo, prav tako tudi na področju vzdrževanja cest izvajamo zgolj nujna opravila.

NUJNO JE, da pri skrbi za naše okolje sodelujemo VSI OBČANI. Zavedati se moramo, da je skrb za naše okolje tudi skrb za naše zdravje. Zato vse občane ponovno prosimo, da DOSLEDNO LOČUJETE ODPADKE in da jih NE MEČETE V KANALIZACIJO. Na ta način bo sistema ravnanja z odpadki lahko deloval kar najbolj nemoteno, prav tako bo to omogočilo normalno delovanje
kanalizacijskega sistema in čistilne naprave. Vse to prispeva k zdravju naše skupnosti.

POSLOVANJE S STRANKAMI

Zagotavljanje zdravja naših zaposlenih in naših strank je na prvem mestu, zato smo tudi na Komunali Trbovlje z današnjim dnem zaprli blagajno in INFO pisarno. Za spremembe podatkov, urejanje razmerij, reklamacije računov in splošne informacije smo vam do nadaljnjega na voljo vsak delovni dan med 7. in 15. uro:
Če je vaš obisk na komunali nujen, se pred tem OBVEZNO PREDHODNO TELEFONSKO NAJAVITE s klicem na eno od zgoraj objavljenih telefonskih številk.

Ta ukrep je še posebej pomemben za svojce umrlih, za katere prosimo, da se pred urejanjem pogreba na našem Pogrebnem zavodu predhodno telefonsko najavite na 03 56 53 280. 
 
Na Komunali Trbovlje si bomo prizadevali, da delovni proces na področju odvoza odpadkov in zagotavljanja drugih nujnih gospodarskih javnih služb tudi v tem času ostaja nemoten.
 
DEŽURNE 24-URNE TELEFONSKE ŠTEVILKE
VODOVOD 041 758 568
POGREBNI ZAVOD 041 599 742
TOPLARNA 03 56 53 142]]>
Mon, 16 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Ločujte odpadke in ne zaparkirajte zabojnikov za odpadke]]> /novice/locujte-odpadke-in-ne-zaparkirajte-zabojnikov-za-odpadke-371.html Trbovlje, 15. marca 2020 - Tudi v času preprečevanja širjenja koronavirusa ne pozabite na dosledno ločevanje odpadkov.

Uporabljene rokavice za enkratno uporabo in maske odložite v črn zabojnik med mešane komunalne odpadke.

ZELO POMEMBNO!
Občane naprošamo, da ne zaparkirajo zabojnikov za odpadke, da bodo naši delavci lahko nemoteno odvažali odpadke.

Reden odvoz odpadkov bo potekal po ustaljenem urniku.

]]>
Sun, 15 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Obvestilo: trboveljska tržnica zapira vrata]]> /novice/obvestilo-trboveljska-trznica-zapira-vrata-370.html Trbovlje, 15. marca 2020 - V skladu z najnovejšimi ukrepi in priporočili do nadaljnjega tudi trboveljska tržnica zapira svoja vrata. 


Zaprti sta tudi blagajna in INFO pisarna Komunale Trbovlje. Na voljo smo vam na telefonski številki 03 56 53 126 (INFO pisarna) in 03 56 53 100 (centrala). Pišete nam lahko na javno.podjetje@komunala-trbovlje.si ali pa preko kontaktnega obrazca na naši spletni strani. 

Dežurne kontaktne številke Komunale Trbovlje:

- VODOVOD 041 758 568
- POGREBNI ZAVOD 041 599 742
- TOPLARNA 03 56 53 142
 

Komunalne storitve bomo v največji možni meri izvajali nemoteno.

]]>
Sun, 15 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[NAVODILA OBISKOVALCEM TRŽNICE V ČASU ŠIRJENJA KORONAVIRUSA]]> /novice/navodila-obiskovalcem-trznice-v-casu-sirjenja-koronavirusa-369.html Trbovlje, 13. 3. 2020 - Trboveljska tržnica obratuje po rednem urniku, obiskovalce pa prosimo k dodatni previdnosti in varnostnim ukrepom. 

Na trboveljski tržnici bo jutri, v soboto, 14. 3. 2020, organiziran tržni dan po rednem urniku. Tržnica namreč zagotavlja nujne življenjske dobrine, zato trenutno ostaja odprta. 

Ob tem pa obiskovalce prosimo, da dosledno upoštevajo navodila:

1) upoštevajte medosebno razdaljo 1,5 m,

2) dosledno skrbite za higieno rok in kašlja,

3) v primeru bolezenskih znakov ali slabega počutja takoj zapustite tržnico, 

4) do nadaljnjega vam na tržnici omogočamo merjenje telesne temperature, ki je eden od pokazateljev okužbe. Če želite meritev, se obrnite na predstavnika našega podjetja.]]>
Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje
<![CDATA[Električno vozilo do nadaljnjega ne obratuje]]> /novice/elektricno-vozilo-do-nadaljnjega-ne-obratuje-368.html Zaradi trenutnih razmer s širjenjem koronavirusa vas obveščamo, da električno vozilo do nadaljnjega ne bo obratovalo. Zahvaljujemo se za razumevanje.]]>
Fri, 13 Mar 2020 00:00:00 +0100 Komunala Trbovlje