Komunala Trbovlje išče delavca/delavko za prosto delovno mesto spremljevalca vozil za odvoz odpadkov. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za nedoločen čas z enomesečnim poskusnim delom, za polni delovni čas.

Delovne naloge zajemajo: 
  • Izpraznjevanje smetnjakov v smetarsko vozilo s prenašanjem smetnjakov od njihovega odjemnega mesta do vozila ter praznjenje vozila na odlagališču.
  • Pripenjanje, odpenjanje in odpiranje kontejnerjev pri odvozu odpadkov s čiščenjem odjemnih mest.
  • Pranje notranjosti smetarskega vozila.
  • Čiščenje posod za odpadke.
  • Izvajanje navodil za varno opravljanje del in uporabo zaščitnih sredstev.
  • Opravljanje drugih del in nalog po naročilu neposrednega vodje.
  • Občasno tudi opravljanje del v delovni enoti pogrebni zavod:
   • priprava krste;
   • urejanje pokojnika in položitev na mrliški oder;
   • spremstvo pri prevozu pokojnika s kraja smrti do mrliške vežice;
   • spremstvo pri prevozu pokojnika na kremacijo, obdukcijo;
   • sodelovanje pri pogrebnem ceremonialu;
   • zasip jam;
   • opravljanje dežurstva in ureditev dokumentov v času dežurstva.


Pogoji za prijavo:

izobrazba: nepopolna osnovnošolska, splošne izobraževalne aktivnosti
delovne izkušnje: /
vozniški izpit: /
znanje slovenskega jezika: dobro razumevanje, govorjenje in pisanje
znanje angleškega jezika: /
računalniška znanja: /


Vloge z življenjepisom in navedbo dosedanjih izkušenj sprejemamo po pošti na naslov: Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali po elektronski pošti na naslov javno.podjetje@komunala-trbovlje.si


ROK ZA PRIJAVO: 17. 7. 2021VEČ INFORMACIJ: 

Rebeka Fakin
T: 03 56 53 117
E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si