Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Odpadki«:

V

Zanima me zakaj ste zaračunali storitve ki se ne izvajajo? Dogovorjeno je bilo, da kompostiramo in ne potrebujemo zabojnika za biološke odpadke!

O

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12) in Elaborat za novo ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (potrjen na seji Občinskega sveta, oktobra 2013), obravnavata način obračunavanja bioloških odpadkov.

Skladno z zgoraj navedenima dokumentoma zbiranja in obdelave bioloških odpadkov nismo obračunali tistim gospodinjstvom, ki bivajo v individualnih objektih v mestu in so podpisali izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov (dosegljiva na spletni strani http://www.komunala-trbovlje.si – Odpadki) ter smo jim na podlagi izjave rjav zbiralnik odstranili.

Po naših evidencah te izjave niste podpisali. V kolikor je prišlo do napake, se opravičujemo in vas prosimo, da zadevo uredite z našo komercialno službo.

Predlagamo vam, da rjav zbiralnik obdržite in v njem zbirate biološke odpadke, ki so manj primerni za kompostiranje v hišnem kompostniku (plevel, ki semeni, ostanki kuhane hrane, olupki agrumov, banan …).

Nadzor nad pravilnim zbiranjem odpadkov opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje.

V

Zanima nas zakaj imamo zabojnik z rumenim pokrovom mnogo manjši kot črnega za mešane odpadke. Teh odpadkov je zelo malo in je zabojnik vedno prazen. Kljub temu, da vse plastenke, tetrapake, papir nosimo na ekološki otok je zabojnik z rumenim pokrovom velikokrat prepoln.

O

V kolikor gospodinjstva potrebujejo večji ali manjši zabojnik za embalažne oz. mešane komunalne odpadke, lahko to sporočijo na naše podjetje, tel. 03 56 53 126, 56 53 121 in brezplačno bomo namestili zabojnike ustrezne velikosti.

V

Zanima me kdaj bomo dobili kontejnerje za ločevanje odpadkov? Že obstoječe ste perestavili, sedaj pa na zgornjo Župo niste namestili drugih. Ali bodo kontejnerji tudi na spodnji Ključevici, kjer jih sploh še ni bilo?

O

Po zakonodaji mora biti na 300 prebivalcev nameščen en ekološki otok, v KS Dobovec pa je nameščenih kar precej ekoloških otokov. Pobudo za postavitev ekološkega otoka na določeni lokaciji podajo lahko krajani preko krajevne skupnosti.

Ekološki otok, ki je bil nameščen pri postajališču Matica, smo na željo krajanov prestavili v zaselek Matica, nadomestni ekološki otok pa smo namestili v Trotovnik.

Ekološki otok lahko namestimo tudi na zgornjo Župo ali spodnjo Ključevico, potrebujemo samo pisni predlog KS Dobovec glede lokacije postavitve.

V

Zanima me, če odvažate tudi komplet praznjenje stanovanja (pohištvo, televizor, trajnoakumulacijska peč, štedilnik, hladilnik, pralni stroj itd.)

O

Praznjenj stanovanj in prevozov pohištva ne izvajamo. Odvažamo samo kosovne odpadke v času akcij zbiranja kosovnih odpadkov oziroma po naročilu tudi ob drugih terminih. V tem primeru je storitev plačljiva.

V

Ali na zbirališče Neža lahko pripeljemo tudi sedežno garnituro iz dnevne sobe?

O

V Zbirni center Neža lahko pripeljete raznovrstne kosovne odpadke, tudi sedežno garnituro.

Obratovalni čas: ob delavnikih od 7.00 do 15.00 ure, ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure, ob nedeljah in praznikih je zaprto.

V

V kateri zabojnik sodijo stekleni kozarci? Imamo namreč črni zabojnik, zabojnik z rumenim pokrovom za embalažo in rjav zabojnik za bio odpadke.

O

Stekleni kozarci ne sodijo v nobenega izmed treh zbiralnikov, ki jih imate pri hiši. Še vedno so namreč aktualni ekološki otoki, kjer se zbira steklena embalaža (bel zbiralnik), papir in kartonska embalaža (zelen zbiralnik) in mešana embalaža (rumen zbiralnik). Stekleni kozarci sodijo torej v bele zbiralnike (»zvonove«) na ekoloških otokih.
 
Predlagamo, da si pri razvrščanju odpadkov pomagate z aplikacijo na naši spletni strani. Najdete jo pod menijem Želite več / Kam z odpadki.

V

Koliko so lahko oddaljeni zabojniki od stanovanskih hiš. Cene so za vse enake pa čeprav moraš kupovati vrečke in jih nositi 2 km daleč.

O

Glede na vaše vprašanje ugotavljamo, da sprašujete v vezi zbiranja odpadkov na podeželju, kar opredeljuje 4. člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008), ki pravi:
 
"V redko poseljenih predelih občine z razpršeno gradnjo se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odcepov javnih cest do posameznih povzročiteljev odpadkov, kjer so nameščeni zabojniki za odpadke za uporabo večjega števila gospodinjstev."
 
Lokacije skupnih prevzemnih mest v redko poseljenih hribovitih predelih občine določi izvajalec (Komunala Trbovlje, d.o.o.) v sodelovanju z Občino, krajevno skupnostjo in lastnikom zemljišča.

V

Pred časom ste nam ob hiši namestili zabojnik z rumenim pokrovom za zbiranje različne embalaže. Zanima me ali vozite vsebino teh zabojnikov na sortiranje ali vse skupaj odložite brez da bi sortirali in ločujemo samo občani?

O

Vsebino zabojnikov z rumenim pokrovom in rumenih ter modrih zvonov z ekoloških otokov (mešano embalažo) odvažamo v Dinosov zbirni center na Neži v Trbovljah. Dinos d.d. je kot podizvajalec družb Slopak d.o.o. in Interseroh d.o.o. vključen v shemo ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji. Ko oddamo embalažo na Dinosu, vso nadaljnjo skrb za sortiranje prevzamejo navedene družbe.
Navadno se embalaža, ki je bila zbrana v Trbovljah, presortira na sortirnicah (tekočih trakovih) v Grosupljem ali v Puconcih. Tako presortirana embalaža se nameni v reciklažo – več o reciklaži je prikazano v naslednjih posnetkih.

Na ta način se varčuje s primarnimi naravnimi viri (nafto, lesom, minerali, kovinami), okolja pa ne obremenjujemo z nepotrebnim in škodljivim odlaganjem odpadkov na odlagališča.

V

Prosim, če pri večstanovanjski hiši Partizanska c. 22a namestite vsaj en velik zabojnik za embalažo (rumen pokrov). Trenutno imamo samo zabojnike za mešane odpadke in biološke odpadke, tako da moramo tisti, ki ločujemo odpadke in jih želimo tudi odlagati v pravilne zabojnike, embalažo nositi na ekološke otoke. Hvala.

O

Nameščanje 1100-litrskih zbiralnikov za embalažo k večstanovanjskim objektom še poteka. K vašemu objektu ga bomo namestili v teh dneh, predvidoma v sredo, 04.01.2012.

V

V katere zbiralnike se daje steklena embalaža, saj v navodilih za zbiralnike za embalažo, ki jih imamo pred hišami ni navedeno?

O

Steklena embalaža se odlaga v zabojnike za steklo na ekoloških otokih.

1 2 3