Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Odpadne sveče

NAVODILA ZA RAVNANJE Z ODPADKI NA POKOPALIŠČIH

Tudi na pokopališčih nastajajo različni odpadki, ki jih je potrebno ločeno zbirati. Družbe, ki prevzemajo odpadke, so nam posredovale navodila za njihovo pravilno zbiranje.

V vezi tega obiskovalce pokopališča naprošamo, da navodila dosledno upoštevate in s tem olajšate njihovo nadaljnjo obdelavo.

Na pokopališču Gabrsko se odpadki razvrščajo sledeče:

  1. ODPADNE NAGROBNE SVEČE (ONS) Zbiralnik za vse vrste odpadnih sveč in vse dele sveč, vključno s parafinom in pokrovčki. V ta zbiralnik lahko oddate tudi tiste sveče, kjer se baterije ne dajo posebej ločiti. Prosimo, da ne oddajate sveč v plastičnih vrečkah, ker zbiralec ne prevzame sveč z nečistočami! Plastične vrečke oddajte med ostale odpadke ali med embalažo (kjer so nameščeni ustrezni zbiralniki).
  2. BIOLOŠKI ODPADKI Zbiralnik za različne rastlinske ostanke (cvetje, listje, plevel, trava), zemljo, pesek.
  3. OSTALI ODPADKI Zbiralnik za vaze, različne posode, plastično cvetje, onesnažene plastične vrečke, krpe, žice ipd.
  4. ODPADNE BATERIJE Zbiralnika za odpadne baterije iz elektronskih sveč sta nameščena ob vhodu na pokopališče.
  5. ODPADNA EMBALAŽA Zbiralniki za odpadno embalažo (različne plastenke, plastične lončke od rož, plastične zabojčke, čiste plastične vrečke ipd.) so nameščeni ob vhodu na pokopališče.�

RAVNANJE Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI

Odpadne sveče odpeljemo v zbirni center Neža, kjer jih prevzame zbiralec Saubermacher Slovenija, d.o.o. in nadalje posreduje prevzemnima družbama Interseroh, d.o.o. in PRONS d.o.o. V občini Trbovlje smo na pokopališčih zbrali naslednjo količino odpadnih sveč:

  • v letu 2010: 29,02 ton,
  • v letu 2011: 33,74 ton,
  • v letu 2012 (do 17.10.): 22,14 ton.

V Sloveniji letno prižgemo skoraj 23 milijonov sveč. Večina se jih ločeno zbere in predela v obratih za predelavo odpadnih sveč na Jesenicah in v Ljutomeru. Tehnologija za predelavo sveč omogoča mehansko ločevanje plastike, parafina, kovinskih delov sveč in drugih nečistoč. Tako odpadne nagrobne sveče ne bremenijo odlagališč, temveč so predelane v nove izdelke in tako koristno uporabljene.

Ob dnevu spomina na mrtve naj nam ne bo najpomembnejše število prižganih sveč, temveč spoštljiv in lep spomin na tiste, ki niso več z nami.

Zbiralniki za različne vrste odpadkov na pokopališču v Gabrskem.

Pravilno zbrane odpadne sveče.