Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Odvozi in zbiranja odpadkov - termini

REDNI ODVOZI ODPADKOV

V času od 1. novembra do 31. marca poteka odvoz bioloških odpadkov pri individualnih hišah na 14 dni (ob lihih tednih, enako tudi embalaža). Od 1. aprila do 31. oktobra se odvoz bioloških odpadkov izvaja tedensko.

Odpadke odvažamo po predvidenem terminu načeloma tudi ob praznikih, v kolikor pride do izjeme, posredujemo obvestilo na naši spletni strani.

ZBIRANJE KOSOVNIH IN NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Občani Trbovelj lahko kosovne odpadke, nevarne odpadke iz gospodinjstev, izrabljene avtomobilske gume, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadni les, vejevje ipd. pripeljete in brezplačno oddate v zbirni center Neža. To lahko storite samo v času obratovanja zbirnega centra Neža, ki je vsak delavnik od 7.00 do 15.00 ure in ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure.

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Nevarne odpadke iz gospodinjstev (odpadna jedilna in motorna olja, barve, lake, baterije, akumulatorje, stara zdravila, pesticide, neuporabne termometre ipd.) lahko pripeljete v Zbirni center Neža in jih brezplačno oddate.

 

AKCIJE ZBIRANJA ODPADKOV NA TERENU V LETU 2018 (klik)

VEČ O AKCIJI ZBIRANJA E-ODPADKOV (OEEO) NA PODEŽELJU V SOBOTO, 19. 5. 2018 (klik)