Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
30SEP2015

Pogoji za začetek in konec ogrevalne sezone

Pogoji za začetek in konec ogrevalne sezone

Pogoji za začetek in konec ogrevalne sezone so objavljeni v 39. členu Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Trbovelj v Uradnem vestniku Zasavja št. 22 z dne 2.10.2006 in se glasijo:

»Ogrevalna sezona se predvidoma začne 15. septembra oziroma, ko zunanja temperatura ob 21:00 prvič tri dni zaporedoma pade pod 12°C. Ogrevalna sezona se predvidoma konča 15. maja oziroma, ko zunanja temperatura ob 21:00 prvič trikrat zaporedoma preseže 12°C. Na pisno zahtevo odjemalcev toplote je lahko ogrevalna sezona daljša, če lahko dobavitelj toplote to tehnično zagotovi.«

Avtor: WEBadmin