Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
11AUG2015

Obnova vročevoda - 4. faza

Komunala Trbovlje, d.o.o. skupaj z Občino Trbovlje že nekaj let obnavlja vročevodno omrežje, ker je le-to predimenzionirano in delno dotrajano. V letošnjem letu smo pristopili k izvedbi 4. faze obnove vročevoda na odseku Trg svobode (Kubus) – Keršičeva cesta v skupni dolžini cca. 400 m, kjer se bodo obstoječe cevi DN400 zamenjale s predizoliranimi cevmi dimenzij DN250 in DN200.

Del trase, ki poteka ob potoku Trboveljščica bo klasične nadzemne izvedbe, nadzemni del vročevoda ob Sparu in Keršičevi cesti pa bo na osnovi gradbenega dovoljenja zamenjan s predizoliranimi cevmi in položen v zemljo. Hkrati se bo izvedla najmanj ena nova priključitev na sistem daljinskega ogrevanja, na trasi pa se bodo obnovili tudi izpusti in zračniki.

Za izvedbo 4. faze obnove vročevoda je bilo na osnovi razpisa izbrano podjetje Rudis, d.o.o. Trbovlje. Vrednost investicije je 600.000 €. Obnovitvena dela na vročevodu ob potoku so se že pričela, zaradi zelo zahtevnega poteka trase pa predvidevamo, da bomo celotni del obnovili do oktobra. Zaradi izvajanja del bo delna oz. popolna zapora ceste za Sparom in ostalih lokalnih cest, občane pa bomo o tem obveščali preko spletne strani Komunale Trbovlje in lokalnih medijev. V času obnove bo odjemalcem zagotovljena oskrba s toplo vodo.

Avtor: WEB admin