Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

MANJ JE VEČ

Objavljeno: 18. november 2016 ob 14:26

Današnja sodobna družba porablja tretjino naravnih virov več, kot jih je Zemlja sposobna dati. Po drugi strani pa med odpadki vsak dan končajo hrana in popolnoma uporabne stvari....

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV

Objavljeno: 18. november 2016 ob 14:21

Odvoz bioloških odpadkov

Objavljeno: 2. november 2016 ob 14:42

Manj sveč za več okolja

Objavljeno: 27. oktober 2016 ob 13:57
Kje obdelujejo oz. sortirajo mešane komunalne odpadke iz zasavskih občin?
V Trbovljah.
V Ljubljani.
Na Uničnem (Dol pri Hrastniku), kjer to dejavnost izvaja Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. (CEROZ, d.o.o.).
Ne vem.
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Savinjska cesta 11a, p.p. 284, 1420 Trbovlje

(03) 56 53 100 (03) 56 53 135

ID za DDV: SI40870057
matična številka: 5015731
IBAN: SI560233 0001 0049 782
SWIFT BIC: LJBASI2X

splošne inf.: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
prijava napak: info@komunala-trbovlje.si