Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

NOVO - Modra številka 080 21 40

Objavljeno: 16. februar 2017 ob 14:37

Slika

Poleg možnosti sporočanja stanj merilnih naprav preko spletnega portala moja.komunala, smo za vas uvedli novo...

Izvajanje delitve stroškov

Objavljeno: 13. februar 2017 ob 10:41

Ulični zbiralniki za e-odpadke

Objavljeno: 6. februar 2017 ob 07:57

Sofinanciranje male čistilne naprave

Objavljeno: 2. februar 2017 ob 14:38
Kje obdelujejo oz. sortirajo mešane komunalne odpadke iz zasavskih občin?
V Trbovljah.
V Ljubljani.
Na Uničnem (Dol pri Hrastniku), kjer to dejavnost izvaja Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. (CEROZ, d.o.o.).
Ne vem.
Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o.

Savinjska cesta 11a, p.p. 284, 1420 Trbovlje

(03) 56 53 100 (03) 56 53 135

ID za DDV: SI40870057
matična številka: 5015731
IBAN: SI560233 0001 0049 782
SWIFT BIC: LJBASI2X

splošne inf.: javno.podjetje@komunala-trbovlje.si
prijava napak: info@komunala-trbovlje.si