Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Tržni dnevi

TRŽNI DNEVI V LETU 2019

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC
1 3 2 2 3 4 1 3 3 4 2 2 4
2 5 6 6 6 8 5 6 7 7 5 6 7
3 9 9 9 10 11 8 10 10 11 9 9 11
4 12 13 13 13 15 12 13 14 14 12 13 14
5 16 16 16 17 18 15 17 17 18 16 16 18
6 19 20 20 20 22 19 20 21 21 19 20 21
7 23 23 23 24 25 22 24 24 25 23 23 24*
8 26 27 27 27 * 29 26 27 28 28 26 27 28
9 30 30 30 * 29 31 31 30 30 31
št.dni 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 9 9

V tabeli so navedeni datumi tržnih dni po mesecih.

Opomba:
* tržni dan na SOBOTO kljub prazniku
* tržni dan na TOREK zaradi praznika v sredo

Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice ter Tržni red na mestni tržnici (UVZ, št. 20/2009) sta na vpogled pri delavcu na tržnici v pisarniškem kontejnerju.