Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Mestna tržnica

Mestna tržnica se nahaja v središču mesta na Trgu svobode, ob trgovskem centru Spar. Tržni dnevi so organizirani ob sredah in sobotah od 7.00 do 12.00 ure. V primeru praznika je tržni dan navadno en dan pred predvidenim terminom.

Tržnica ponuja živila (sadje, zelenjavo, jajca, mleko in mlečne izdelke, suhomesnate izdelke, kruh in druge pekovske izdelke, med, gobe, domače vino ipd.). Poleg živil pa tudi oblačila, suho robo, sveče, sadike zelenjave in cvetja, bižuterijo in drugo.

Prodaji živil je namenjena nadstrešnica, ostalim izdelkom pa odprt prodajni prostor. Prodajalci lahko najamejo kot prodajni prostor prodajne mize v velikosti 2m2 ali parkirni prostor.

 

Trboveljska tržnica – muzej na prostem

Trboveljska tržnica je bila zgrajena leta 1926 skoraj na istem mestu, kjer stoji današnja. Za pretežno delavsko prebivalstvo je bila oskrba, ki so jo nudili branjevci in krošnjarji, še kako pomembna. Poleg osnovne oskrbovalne vloge pa je tržnica postala tudi prostor za srečevanja, druženje in izmenjavo novic, kar je tudi še danes.

Leta 1992 je staro nadomestila nova in večja tržnica. Kljub številnim novim nakupovalnim središčem, kljub nekakšnemu zatonu tržnic v Sloveniji, pa trboveljska tržnica še vedno živi in je ena najživahnejših točk v mestu ob sredah in sobotah, ko sta organizirana tržna dneva.

Fotografije utripa nekdanje tržnice so bile nameščene na pobudo Zasavskega muzeja Trbovlje, ki hrani zanimivo fotografsko gradivo tržnice, namestitev pa je organiziralo naše podjetje, ki upravlja s tržnim prostorom. Projekt so finančno podprli Občina Trbovlje, KS Center in naše podjetje.

Trboveljska tržnica je tako predstavljena kot objekt s tradicijo, kjer lahko spremljamo njeno preobrazbo. Tako je kulturna dediščina povezana s sodobnim načinom življenja, je dokument nekega prostora in časa. Naš muzej na prostem ohranja zgodovinski spomin in tradicijo nekdanje tržnice, ki se neposredno nadaljujeta na sedanji. V tem hitrem in odtujenem času nam trboveljska tržnica ob sredah in sobotah še vedno prinaša pravi utrip tržnice in nam omogoča srečevanje ter prijetno druženje