Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Pogrebni zavod

Spoštovani obiskovalci in obiskovalke pokopališča v Gabrskem!

 

Komunala Trbovlje, kot upravljavec pokopališča v Gabrskem, vse pogosteje prejema pisne in ustne pritožbe obiskovalcev pokopališča v vezi ne spoštovanja določil Pokopališkega reda. Posamezni obiskovalci s seboj pripeljejo domače živali (predvsem pse) in jih vodijo po poteh ter med grobnimi parcelami pokopališča. Tovrstno početje je prepovedano, na kar opozarjajo znaki in napisne table pred vhodi na pokopališče.

Porast tovrstnih kršitev opažajo tudi delavci, ki delajo na Pogrebnem zavodu. Žal nekateri lastniki domačih živali njihova opozorila ne upoštevajo in kršitve ponavljajo.

Vodenje živali na javnih površinah, kjer je z označbami to prepovedano, je kršitev 12. čl. Odloka o opravljanju gospodarskih javnih služb urejanja in čiščenja javnih površin v občini Trbovlje (Ur. Vestnik Zasavja št. 14/2014). Za tovrstne kršitve je za fizične osebe zagrožena kazen 200 eur.

Prosimo lastnike domačih živali, da se pri obisku pokopališkega parka dosledno držijo Pokopališkega reda in s tem pokažejo tudi pieteto do umrlih.

Komunala Trbovlje

��

 

Pokopališče v Gabrskem se je pričelo oblikovati v letu 1973.Prvi pokopi so bili opravljeni v letu 1975. V letih 1989/90 so s starega pokopališča pri občinski zgradbi v središču mesta prekopali pokojnike na to pokopališče, staro pokopališče pa spremenili v urejen mestni park, obenem pa so kovani vhod in vrata s starega, umestili v novo pokopališče. Novo pokopališče v Gabrskem se je oblikovalo na podlagi projekta arhitekta Ratka Blažiča in danes sodi med najlepše urejena pokopališča v Sloveniji. Nahaja se za kompleksom mrliških vežic in je urejeno kot park.

Prva leta je pokopališče po naročilu Občine Trbovlje zasajeval Arboretum Volčji potok in zlasti v starejšem delu so zasajena številna vedno zelena parkovna drevesa, kot so: omorike, tise, tuje, paciprese, čuge, brini, med njimi pa tudi macesni in bori. Z grmički in drevesi je ozelenjena hrbtna stran nagrobnikov. Pogoste so tudi vzdrževane mejice iz panešpljice, tako, da so klasični, žarni talni ter stenski grobovi lepo vključeni v zasaditev.

Po osrednjem delu parka teče potok, ob njem pa uspeva prvobiten gozd z belimi gabri in črnimi jelšami. Preko tega gozdička ali pa po asfaltirani poti je moč priti na novi del pokopališča, s katerega se odpre lep razgled na Kumljansko.

Upravljavec pokopališča z več kot 3500 grobovi je Javno podjetje Komunala Trbovlje, d.o.o.

Iz bližnjega potoka je preko vodohrana in čistilnih prekatov v šest fontan napeljana voda, ki je vedno na voljo obiskovalcem. Ločeno zbiranje odpadkov je na pokopališču urejeno že od leta 1999. Zbiralniki za različne vrste odpadkov so razporejeni po celotnem pokopališkem parku. Po parku je nameščenih tudi 112 klopi, za oddih ter pogovor z bližnjimi. Glavne pohodne poti so asfaltirane, poti ki ločujejo grobne parcele in nekaj stranskih, pa so zaradi lažjega vzdrževanja nasute s peskom.

Pokopališče Gabrsko je zelena oaza miru in počitka. Trboveljčani ga ob obisku v spomin pokojnim, pogosto izkoristijo za sprehod iz dva kilometra oddaljenega mesta.

shema zgradbe

Shema vhoda na pokopališče

DELOVNI ČAS in KONTAKT

V sprejemni pisarni pokopališča smo na telefon 03 56 53 280 dosegljivi od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro v letnem času oziroma med 6. in 14. uro v času med 1. 6. in 31. 8.

Dežurna služba je dosegljiva vse dni v letu 24 ur na dan na telefonsko številko 041 599 742.

 

V okviru oskrbe grobov zagotavljamo možnosti ureditve groba po željah strank. Ponujamo naslednje storitve:

  • sajenje sadik in grmovnic,
  • obrezovanje rastlin,
  • pletje, okopavanje in čiščenje,
  • druga vrtnarska dela, ki so potrebna za lepo urejen grob.

 

Izguba bližnjega prinese boleče spremembe v naše življenje. Naše poslanstvo je, da vam v teh težkih trenutkih pomagamo tudi z napotki pri ureditvi pogreba.