Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Posebni odpadki

==> "ODPADKI OD KOLIN" in podobnimi odpadki živalskega izvora

Tovrstni odpadki spadajo med stranske živalske proizvode, za katere velja posebno ravnanje in ne sodijo v noben zbiralnik za odpadke. V Sloveniji te odpadke prevzema in predeluje družba KOTO d.o.o. (KOTO d.o.o., Sektor Trženje, Telefon: 01 58 78 215) v Ljubljani , ki ima koncesijo za njihovo predelavo.

Imetnik "odpadkov od kolin" mora pred oddajo odpadkov s KOTO d.o.o. skleniti pogodbo.

Imetnik lahko odpadke pripelje med 8.00 in 15.30 uro na KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana (na koncu naselja Zalog pri Ljubljani). Pri vratarju bo napoten v Sektor Trženja, kjer bodo takoj pripravili pogodbo in po podpisu pogodbe lahko odda odpadke. Na KOTO bodo potrebovali imetnikove podatke: naslov, davčno št., matično št. (če je fizična oseba EMŠO) in transakcijski račun.

==> ODSTRANJEVANJE TRUPEL POGINULIH IN USMRČENIH ŽIVALI

Odstranjevanje trupel poginulih in usmrčenih živali ureja Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi  (Uradni list RS, št. 122/07).

Občani, ki najdejo poginulo žival, lahko kontaktirajo Nacionalni veterinarski inštitut, ki je izvajalec javne službe veterinarsko higienske službe in sicer Enoto Celje, telefon: 03 54 51 031. Če se trupla poginulih ali usmrčenih domačih živali nahajajo na javni poti ali cesti oziroma drugem infrastrukturnem objektu in v primerih prometnih nesreč, morajo prijaviti trupla poginulih ali usmrčenih živali upravljavci cest in policija, tako, da lahko občani kontaktirajo tudi njih.