Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Splošno«:

V

V začetku meseca ste mi zamenjali vodomer (začetno stanje = 0). Ko želim  javiti stanje (novega) vodomera (porabo prvega meseca), le tega ne morem, ker še podatka niste ažurirali in je zapisano še stanje odmontiranega vodomera. Kaj naj storim?

O

Podatke na spletni strani osvežunemo le nekajkrat mesečno zato lahko pride do primera, kot ga navajate. Glede na to, da je takšnih primerov relativno malo, ažuriranja ne izvajamo pogosteje. Zato vam priporočamo, da v takšnem slučaju stanje javite po elektronski pošti oziroma poskusite javiti konec meseca.

V

Zanima me, kako je možno, da je montaža števca v zunanji jašek večstanovanjskega objekta s strani Komunale tako draga? Material in delo je bil račun skoraj 300 €. Sestavni deli so bili: colski števec, štirje koleni...skupaj cca. 120 do 140 € (preverjeno v trgovini SAM) vse ostalo je delo. Račun smo zavrnili s pripombo na preveliko število ur dela.

O

Nov vodomer smo na podlagi naročila uporabnikov oz. upravnika (Spekter d.o.o.) vgradili v obstoječ betonski jašek. Zaradi tega je bila potrebna cevna premontaža v samem jašku. Posamezni kosi cevi so se pripravili v delavnici, montaža pa na licu mesta. Vrednost porabljenega materiala znaša 152,47 € in delo  91,94 €. Ostalo je obračunan DDV.

V

Pri javljanju porabe toplotne energije preko spletne strani sem želel enako storiti tudi za porabo vode, vendar te možnosti nimam. Prosim, da mi posredujete podatke, da bom lahko javljal tudi vodo.

O

Vode ne morate javljati, ker po naših podatkih nimate vgrajenega vodomera ali pa je veljavnost le tega potekla. V primeru, da si števec vgradite oziroma zamenjate z veljavnim nas o tem obvestite. Naš delavec potem preveri pravilnost merilne naprave nakar vam bo javljanje omogočeno na enak način, kot za porabo toplotne energije. Za dodatne informacije se lahko obrnite na našo prodajno službo.

V

Glede na to, da imate lepo urejeno spletno stran, predlagam, da novice o moteni oskrbi dobave tople vode in seveda tudi o ostalih motnjah oskrbe, kot se je zgodilo včeraj, ko smo popoldan smo ostali brez tople vode, obveščate občane na svoji spletni strani.

O

Obvestila o vseh vzdrževalnih in obnovitvenih delih redno objavljano tudi na naši spletni strani. Res pa je, da vseh urgentnih sanacij okvar ne objavimo še posebej, če se izvajajo izven rednega delovnega časa in ne povzročajo dolgotrajnejšega izpada oskrbe z toplo ali hladno vodo oziroma v ogrevalni sezoni ogrevanja. V takšnih primerih, največkrat obvetimo le stanovalce "prizadetih objektov" preko oglasne deske.

Za vse nevšečnosti, ki jih imate odjemnlalci zaradi nepredvidenih izpadov dobave tople in mrzle vode ter ogrevanja se vam opravičujemo in zagotavljamo, da se venomer trudimo, da do takšnih situacij nebi prihajalo oziroma so okvare odpravljene v najkrajšem času.

V

Sem plačnik vašega računa za dobavo vode. Račune plačujem preko hiponeta katerega upravljalec je banka - HIPO ALPE ADRIA. Zanima me, če obstaja možnost, da bi vaše račune prejemal le v e-obliki na mojo banko. Med naborom ponudnikov, ki so objavljeni na navedeni banki ni vašega podjetja. Dodajam še, da sedaj že prejem večino računov v e-obliki (Petrol, Telekom, SIMBIO, VOKA Celje, RTV idr. dobavitelji). Poslovanje na takšen način je enostavnejše, hitrejše in seveda tudi z manj stroški in okolju prijaznejše.

O

Seveda se zavedamo enostavnosti plačevanja na način, ki ga omenjate. Zaradi tega smo letošnje leto začeli s prehodom na nov, sodobnejši program za obračun, kateri omogoča marsikatero dodatno storitev, ki je prijaznejša do naših odjemalcev saj bo omogočala vpogled v osebni profil uporabnika. Med drugim tudi pošiljanje elektronskih računov. Glede na zahtevnost tovrstnih prehodov ocenjujemo, da te storitve ne bomo uspeli zagotoviti prej, kot v letu dni.

Vsekakor bomo takoj, ko omogočimo te storitve vse naše odjemnalce o tem obvestili. Do takrat si lahko plačevanje poenostavite  preko direktne obremenitve (trajnika), ki ga uredite pri nas z obrazcem SOGLASJE za direktno obremenitev SEPA.

V

Pred kratkim mi je umrl oče. Računi za komunalne storitve prihajajo na njegovo ime. Kako spremeniti plačnika računov.

O

V primeru, da je pokojnik lastnik stanovanja, je za spremembo plačnika komunalnih storitev potrebno dostaviti dokument o novem lastniku t. j. sklep o dedovanju, darilna pogodba ali izpis iz zemljiške knjige. Če pa je pokojnik najemnik stanovanja mora naslednik pri lastniku zaprositi za novo najemno pogodbo s katero nato uredi spremembo plačnika.

V

Zanima me, kje so objavljena prosta delovna mesta v vasem podjetju?

O

Skladno z določili Zakona o delovnih razmerjih, vsa prosta delovna mesta, javno objavljamo tako na spletnih straneh kot na oglasni deski Zavoda za zaposlovanje, OE Trbovlje.

V

Na svojem mobilnem telefonu sem imela neodgovorjen klic vaše centrale. Klica ne morem vrniti, saj se na telefon, razen avtomatskega odzivnika, ne oglaša nihče. Prosim vas za pojasnilo vašega klica.

O

Zaradi optimizacije stroškov telefonskih pogovorov (ker cene klicev med operaterji še niso poenotene) imamo vgrjen avtomatski preusmerjevalnik izhodnih klicev na "GSM modul". Zato se v primeru, da vrnete klic oglasi avtomatski odzivnik ki zahteva vnos interne številke. Če le to poznate lahko klic nadaljujete sicer po tej liniji žal ne gre.

Glede vračila klica ne skrbite. V primeru, da vas potrebujemo in ne uspemo kontaktirati s prve bomo klic ponovili ali pozvali po pošti.

V

Zanima me cena zamenjave vodomerov za toplo in mrzlo vodo v stanovanju na Gimnazijski cesti 15 c.

O

Cena zamenjave je enotna za oelotno območje Trbovelj in je za dobavo in montažo vodomera za hladno ali toplo vodo (staro za novo) je 33,34 €. V primeru da odmontiranega obdržite je cena 36,42 € (Cene so z vključenim DDV).

V

Zanima me zakaj v Uradnem vestniku Zasavja nimate objavljenega povišanja cen toplotne energije. Nisem je zasledil že za prejšnje povišanje, občina Hrastnik to ureja ažurno.

O

Ob vsaki spremembi cen pošljemo dopis s prošnjo po objavi le-te na Občino Trbovlje. Tako smo to storili dne 26.4.2012 za spremembo cene toplotne energije, ki je začela veljati 1.5.2012, ter z dopisom dne 26.6.2012 za spremembo cene toplotne energije, ki je začela veljati dne 1.7.2012. Zakaj ni bilo objavljeno ne vemo.
1 2 3 4