Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Ogrevanje«:

V

Zanima me za koliko odstotkov se je podražilo ogrevanje za januar 2012.

O

V januarju 2012 se je ogrevanje za gospodinjstva podražilo za 5,04 %.

V

Zanima me zakaj se je cena ogrevanja v Hrastniku povečala za 2 EUR in voda 0,2 EUR, v Trbovljah pa cena ogrevanja za skoraj 7 EUR in voda 1 EUR. Ali je temu vzrok cenejši dobavitelj?

O

Ne vemo od kje vam ti podatki. Preverili smo cene v Hrastniku za mesec januar 2012 in nove za mesec februar 2012  in jih primerjali z našimi. Ugotovili smo naslednje:

  Hrastnik Trbovlje
Cena variabilnega dela za gospodinjstva v €/MWh za januar 2012  76,8542 81,6028
Cena variabilnega dela za gospodinjstva v €/MWh za februar 2012 78,4636 83,8061
  % povišanja   2,094 2,700
Razlika v ceni v € januar 2012 / februar 2012 za MWh 1,6094 2,2033

Skratka, sam sistem spremembe cene smo vam pojasnili že v prejšnjem odgovoru. Te cene in spremembe so zgolj posledica tega mehanizma. Kakšno ceno dosegajo pri dobavitelju zemeljskega plina v Hrastniku ne vemo, ker je to poslovna skrivnost.

V

Na radiju Kum Trbovlje sem slišal, da sta se ogrevanje in topla voda v Trbovljah zopet podražila. Zanima me, kaj je s kogeneracijo, namreč dobil sem informacijo, da se bo ogrevanje zaradi nje pocenilo za 20-30% vsi pa vidimo, da se zelo draži. Kot vidim po internetu smo v samem vrhu z ceno. Cena plina je različna tudi do 20% in je odvisna od dobavitelja. Rad bi izvedel, kdo je naš dobavitelj zemeljskega plina.

O

Ogrevanje v Sloveniji se ne more pavšalno primerjati med seboj. Sami sistemi so zelo različni, imajo različne energente, ki cenovno sploh niso primerljivi. Komunalo Trbovlje lahko primerjamo z naslednjimi proizvajalci, kjer je  energent zemeljski plin in sistem daljinskega ogrevanja:

Primerjava cen po števcu v primerljivih sistemih ogrevanja kot je v naši občini za triletno obdobje kaže, da je strošek ogrevanja iz primerljivih toplarn v normalnih tolerancah. Variabilna cena ogrevanja se izračuna iz normativne porabe energentov (zemeljskega plina in električne energije) za proizvodnjo MWh toplote. Normativi so lahko delno različni glede na izgube posameznega sistema. Na podlagi grafa je razvidno, da je cena v Trbovljah druga najnižja ter  primerna in primerljiva s tovrstnimi objekti za proizvodnjo toplotne energije po Sloveniji, hkrati pa enako kot drugi sledi gibanju cene energenta, v tem primeru zemeljskega plina.

Cene ogrevanja in tople vode so že od leta 1993 pod kontrolo Vlade RS, kar pomeni, da nam Vlada predpisuje način in višino spreminjanja cen. Sam izračun je narejen na osnovi Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS št. 28/2011). Cena ogrevanja in tople vode se mesečno spreminja glede na spremembo cen energentov, potrebnih za proizvodnjo le te. Sistem izračuna je avtomatizem, opredeljen s prej omenjeno Uredbo. V uredbi je definirana formula po kateri se v ceno variabilnega dela ogrevanja upošteva le stroške energentov potrebnih za proizvodnji 1 MWh, kar v našem primeru pomeni strošek zemeljskega plina in elektrike. Ostali stroški, ki se jih lahko upošteva so vključeni v izračun cene za priključno moč.
Sprememba cene z vsemi izračuni se pošlje županu. Župan v tem primeru le preveri pravilnost izračuna in poda ugotovitev usklajenosti spremembe cen. Ceno skupaj z županovo ugotovitvijo nato pošljemo na Ministrstvo za gospodarstvo. Ta preveri zgolj pravilnost spremembe cen.
 
Omenjeno ministrstvo je pred leti vsem proizvajalcem tudi potrdilo izhodiščno ceno, ki se spreminja le za odstotek spremembe cene energenta (zemeljskega plina) navzgor in navzdol. Cene se ne morejo prosto oblikovati, temveč so za to predpisani zakonski mehanizmi tako oblikovanja kot sprejemanja cen.

Naš dobavitelj energenta – zemeljskega plina je Geoplin d.o.o..

V

Smo novi lastniki stanovanja na naslovu Kešetovo 12 A. Prosm vas, da podrobno razložite, na kakšen način obračunavate ogrevanje. Pri računu za decemberske storitve je zaračunano ogrevanje, kljub temu, da smo že pred januarjem zaradi adaptacije zaprli zunanji števec.

O

V objektu, ki ga omenjate (Kešetovo 12 A) se obračun izvaja skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. Izvajalec obračuna za objekt, ki ga navajate je IBT Strojne Napeljave d.o.o., ki nam vsak mesec pošilja izračun porabe za posamezno odjemno mesto (stanovanje). Komunala Trbovlje d.o.o. izvajalcu obračuna (IBT Strojne napeljave d.o.o.) v ogrevalni sezoni vsak mesec pošlje podatek o porabi na glavnem kalorimetru (poraba toplotne energije za cel objekt). Izvajalaec obračuna (IBT Strojne Napeljave d.o.o.) nato na osnovi vaših mesečnih podatkov na internih kalorimetrih oziroma delilnikih opravi izračun za vsako posamezno stanovanje skladno s Pravilnikom. Ta izračun (porabo v megavatih) nato izvajalec obračuna (IBT Strojne Napeljave d.o.o.) za vsako stanovanje posebej posreduje Komunali Trbovlje d.o.o., ki je osnova za mesečno izdajo računov za toplotno energijo.
Na zadnji strani računa pri odjemnih mestih tako nimate zapisanega stanja vašega internega kalorimetra, ampak samo vašo porabo toplotne energije, ki vam je bila zaračunana. Za obrazložitev izračuna porabe toplotne energije za posamezen mesec pa se morate obrniti na izvajalca obračuna, torej IBT Strojne Napeljave d.o.o.

1 2 3