Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Ogrevanje«:

V

Prosim za pojasnilo: na kak način se v eni stavbi, v kateri se vse stanovanjske enote ne ogrevajo na enak vir ogrevanja (delno premog, delno elektrika, delno daljinsko ogrevanje) izvaja? Se obračun toplotne energije izvaja skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli? Ali je zakonodajalec predvidel tak primer ter na kak način se smisleno izvajajo določila Pravilnika?

O

Osnova je Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli. 10.člen v 5.točki predvideva, če se lastniki dogovorijo o načinu delitve s 100% soglasjem, se razdelitev na posamezne dele lahko razdeli tudi drugače.

 

V

V naslednjem mesescu bomo prenavljali stanovanje v bloku na Opekarni 4. Pri tem želimo prestavili tudi radiator v kopalnici. Ker se je kurilna sezona že začela, me zanima, ali bi bilo to izvedljivo, kakšna dovoljenja bi bilo potrebno pridobiti in kolikšni stroški bi pri tem nastali (seveda brez stroškov dela). 

O

V objektu Opekarna 4 je razvod centralne kurjave izveden po stopnišču in ima vsaka stanovanjska enota svoje ventile in kalorimeter kar pomeni, da v kolikor izvajate vzdrževalna dela na internem sistemu ogrevanja na hodniku zaprete ventile in opravite vzdrževalna dela. Po opravljenih delih se ventili odprejo in se odzrači samo vaš sistem ogrevanja.

Polnjenje sistema v vašem objektu je avtomatsko, zato ni potrebna prisotnost delavcev komunalne energetike.

V

Poleg zakonodajnih, se na trgu uveljavlja tudi vrsta poslovnih, tehnoloških in drugih aktivnosti za to, da bi bila končna cena toplote iz sistema daljinskega ogrevanja konkurenčna ostalim virom ( elektrika), celo ugodnejša. Prosim za informacijo ali Komunala v bližji prihodnosti planira sanacijo daljinskega ogrevanja na drugi energent - plin, oziroma ali se na tem področju izvajajo priprave črpanja namenskih denarnih sredstev iz EU sklada, vse v korist občanom, da plačamo strošek ogrevanja po dejanski porabi toplote odčitane na individualno vgrajenem števcu in ne na podlagi lokalno določene višine ogrevanja, ko je dvig cene storitve vezan na ''delovno uspešnost'' direktorja Komunale.

O

Toplarna Trbovlje že 24 let obratuje na zemeljski plin, ki je najčistejši energent in cenovno eden izmed najugodnejših. Cene daljinskega ogrevanja pa se spreminjajo v skladu z metodologijo, ki jo predpiše država in kjer je točno določeno, kaj sme biti v kalkulaciji le-te. Tako da »naših« posebnih stroškov v njej ne more biti. Prav tako to kalkulacijo pregleda Agencija za energijo, ki jo tudi potrdi.

V

Z ženo naju zanima, zakaj v tem času komunala varčuje s toploto na naš račun, saj zvečer ne ogreva dovolj, da bi lahko z radiatorji v kopalnici segreli kopalnico za kopanje. Zato moramo dodatno segrevati s kloriferjem.

O

Režim ogrevanja imajo večstanovanjski objekti lahko različno nastavljen. Ker smo v prehodnem obdobju ogrevalne sezone navajamo, da je ogrevalni ciklus v večstanovanjskih objektih nekje od 6:00 do 21:00 ure (če ni drugače dogovorjeno). Ogrevalna temperatura se regulira v odvisnosti od zunanje temperature, kar pomeni, da so v prehodnem obdobju zjutraj, ko je zunanja temperatura okoli 0 st. celzija radiatorji topli, zvečer ko pa je ob 20:00 uri še vedno 15 ali več stopinj, pa so samo mlačni radiatorji.

Toplarna razpolaga z dovolj toplotne energije, pa tudi nastavitve regulacije se dajo spremeniti. Edini pogoj , da se spremenijo nastavitve je, da upravnik skupaj z večino stanovalcev določenega objekta izbere željeno temperaturo in čas ogrevanja.

V

Zanima me kako se pravilno izvede delitev stroškov ogrevanja (po novem Pravilniku) v večstanovanjski stavbi, ki nima vgrajenih delilnikov na radiatorjih. Posamezno stanovanje ima individualni števec in individualno napeljavo, se pravi, da cevi do radiatorjev za ogrevanje ne prehajajo preko sosednjih stanovanj.

O

Delitev stroškov v večstanovanjski stavbi se izvaja na podlagi Pravilnika o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 82/2015 ter Ur.l.RS št. 61/2016).

Pravilnik v 6.členu, 1. odstavek, pravi, da morajo lastniki posameznih delov stavbe vgraditi merilnike toplote za ogrevanje. V 2. odstavku istega člena pa pravi, da se ne glede na določbo prejšnjega odstavka, če toplota za ogrevanje v posamezni del stavbe vstopa na več mestih, lahko uporabijo delilniki, ki se namestijo na radiatorje. V tem primeru morajo biti posamezni deli stavbe opremljeni z delilniki iste vrste in istega tipa.

Nadalje pravilnik v 7. členu, 1. odstavek določa, da mora izbrani tip delilnika s tehničnimi lastnostmi omogočati določitev porabniških deležev. V 3. odstavku istega člena pa je zapisano, da merilnik toplote izpolnjuje zahteve iz 1. odstavka tega člena, če je skladen s predpisi, ki urejajo merilne instrumente.

Iz tega sledi, da se za delilnike smatrajo tudi individualni števci. Odčitki z individualnih števcev so torej lahko osnova za določitev porabniških deležev posameznega stanovanja.

Hkrati pa je potrebno poudariti, da se celotni stroški ogrevanja v višini najmanj 50% in največ 80% razdelijo med posamezne dele stavbe po porabniških deležih, preostanek pa predstavljajo fiksni stroški ogrevanja. To razmerje stroškov pa določite stanovalci ob podpisu pogodbe z izvajalcem delitve stroškov ogrevanja.

V

Zanima me, katerega dne v mesecu pregledujejo stanje toplotnega števca na Kešetovo 6? Mi smo morali popisati števec usklajeno z glavnim popisovalcem konec meseca.To jaz tudi sedaj počnem, pa se mi ne ujema število med popisovalcem in dejanskim stanjem števca. Razlika je 50 % (0,208 / 0,113 ).

O

Glavne kalorimetre popisujemo praviloma predzadnji dan v mesecu, oziroma tudi kakšen dan prej v kolikor v posameznem mesecu pride predzadnji dan na vikend ali praznik.

 

Z novo kurilno sezono za vaš objekt Kešetovo 6 in 6A obračun toplotne energije skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli izvaja podjetje IKER, d.o.o., ki nam mesečno posreduje delitev za vaš objekt in izračun porabe za posamezno stanovanje. To porabo imate tudi zaračunano na položnici.

 

Del skupnih stroškov (t.i. "fiksni del") se za ogrevanje razdeli na delež ogrevane površine. V zvezi s tem Pravilnik v 15. členu določa: "Stroški za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se v višini najmanj 60 % in največ 80 % razdelijo na posamezne dele stavbe na osnovi porabniških deležev, določenih na osnovi 10., 11. in 14. člena tega pravilnika. Preostali del stroškov za ogrevanje oziroma pripravo tople vode se na posamezne dele stavbe razdeli na delež ogrevane površine.". Višina tega deleža je odvisna od skupne porabe objekta ter višine določenega procenta za razdelitev stroškov na posamezne dele stavbe na delež ogrevane površine (določeno v Sporazumu). Vsota obeh deležev (variabilni + fiksni) je vaša poraba za posamezen mesec.

 

V primeru, da dvomite v pravilnost obračuna s strani izvajalca delitve (IKER d.o.o.), boste morali reklamacijo in vprašanja nasloviti nanje (kontakt: 040-816-519, g. Iztok Mihevc).«

V

Uravnavanje pritiska tople vode. Prosim za informacijo kdo in kako uravnava pritisk tople vode. Namreč zadnja dva meseca je pritisk tople vode močno padel (živim v 12 nadstropju stolpnice), tako da se pogosto zvečer ne moreš normalno stuširati. Pritisk je slab tako v tuš kabini, kakor na preostalih pipah. Na koga se je potrebno obrniti, da se ta problem reši.

O

Po pregledu toplotne postaje smo zamenjali regulator tlaka. Prosimo, da v kolikor tlak še vedno ni zadovoljiv to javijte.

V

Nekaj dni je že, ko je temperatura ob 21 h nižja od 9 stopinj v našem bloku pa ni ogrevanja. Zakaj? Gre za objekt Mestni trg 11 Trbovlje.

O

Ogrevanje večstanovanjskega objekta Mestni trg 10, 11, 12 in 7, 8, 9 se je pričelo v torek 21.10.2014. Delavci Komunalne energetike so napolnili sistem, katerega pa niso mogli odzračiti, ker niso našli odzračevalnih ventilov. Le ti niso bili vidni, ker so jih najemniki oziroma lastniki stanovanj navedenih objektov, vključno s cevmi dvižnih vodov in kalorimetri, fizično  prekrili (z lesom oziroma pločevino). Za njihove lokacije tudi sami niso vedeli. Po nekajdnevnih težavah z ogrevanjem smo z odstranitvijo omenjenih zaščit našli odzračevalne ventile in odzračili sistem.

V

Ali ste dobili odčitek varabilnega deleža porabe toplotne energije za ogrevalno sezono 2013/2014 zaradi poračuna porabe od Merilne tehnike Maribor? Stanje mojoh merilnih naprav je 0 plačal pa sem 0,4 MWh ( mislim na variabilni delež porabe), fiksen delež je nesporen.

O

Obračun toplotne energije skladno s Pravilnikom o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli za večstanovanjsko stavbo Šuštarjeva kolonija 26a izvaja podjetje Merilna tehnika d.o.o., ki nam mesečno posreduje delitev za vaš objekt in izračun porabe za posamezno stanovanje.

 

Za odgovor na vaše vprašanje se boste morali obrniti na njih. Prav tako z njimi urejate vse v zvezi z javljanjem enot in izračunom toplotne energije za posamezen mesec. Njihovi kontaktni podatki so: (02) 651 01 59 ali info@mt-merilnatehnika.net

V

V zadnjem času opažam, da večkrat ob večerih v našem bloku (Sallaumines 5a) ni tople vode oz. je rahlo mlačna (kopanje otrok v taki vodi ni mogoče), števec pa vso to vodo šteje pod toplo. Zanima me zakaj ni tople vode in kako je z reklamacijo pri štetju mrzle vode za toplo?

O

Problem ogrevanja tople sanitarne vode na Sallaumimesu 5a in 5b je bil zaradi okvare polnilne črpalke, ki smo jo zamenjali (13.05.2014) in regulatorja ogrevanja, kateremu  je bilo zaradi neviht in večkratnega izpada električne energije potrebno ponovno nastaviti parametre.

Delavci komunalne energetike pristopijo k odpravi reklamacije ogrevanja in ogrevanja tople sanitarne vode takoj (vključno z dežurstvom 24 ur na dan) in s tem zagotovijo nastanek minimalnih razlik, katere ni možno izmeriti ali ugotavljati.

1 2 3