Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Odpadki«:

V

Zanima me zakaj se dogaja, da so zabojniki ekološkega otoka na Trgu svobode 30 32 prepolni in jih ne izpraznete?  

O

Ekološki otoki se neenakomerno polnijo, izraziteje preko konca tedna. Danes, v ponedeljek, smo zbiralnike na ekološkem otoku na Trgu svobode 30,32, izpraznili.

Za zbiranje embalaže lahko uporabite tudi kakšen drug ekološki otok, tisti na naslovu Trg svobode 34 (ob potoku) je navadno manj obremenjen. Lahko bi vam namestili še kakšen dodaten zbiralnik, vendar bi s tem zasedli parkirni prostor.

Polnost zbiralnikov na ekološkem otoku lahko javite na:

V tem primeru bo odvoz hitreje opravljen.
 

V

Zanima me, v kateri zbiralnik sodijo vrečke od čipsa, smokija, juh, raznih mešanic za pripravo hrane (fant in podobno)?
 

O

Vsi ti našteti odpadki sodijo med embalažo in jih zato zbiramo v črnem zbiralniku z rumenim pokrovom. V kolikor pa tega zbiralnika nimate, odložite navedeno na ekološki otok:

  • plastične vrečke od smokija, čipsa ipd. med plastično embalažo (v Trbovljah je to moder zbiralnik),
  • vrečke od juh in mešanic za pripravo hrane pa med kovinsko embalažo oz. pločevinke (v Trbovljah je to rumen
  • zbiralnik).

Pravzaprav pa ta ločitev na plastično in kovinsko embalažo ni tako pomembna, saj gre vsa ta embalaža na prebiralnico, kjer se ročno presortira na tekočem traku na posamezne frakcije. Vsekakor pa je na ekološkem otoku ne smete dati med papir ali steklo.

V

Stanujemo v bloku in me zanima ali nam pripada mali koš za biološke odpadke in kje ga lahko dobimo?

O

Mali koš za biološke odpadke vam pripada in ga lahko prevzamete na blagajni našega podjetja na Savinjski 11 A vsak delavnik med 8 in 12 uro.

V

Ali se bo odvoz bioloških odpadkov dodatno zaračunal - glede na to, da gre za "nov odpadek"? Smo v dilemi ali bi kanto za biološke odpadke obdržali in jo po potrebi koristili ali pa vam jo vrnili? Drugače imamo doma nameščen kompostnik.

O

V občini Trbovlje se stroški za odvoz bioloških odpadkov ne bodo dodatno zaračunali, prav tako ne za odvoz embalaže. Obračun za odvoz odpadkov bo enak kot do sedaj.

Predlagamo vam, da obdržite rjav zbiralnik za biološke odpadke. Seveda lahko kompostirate, v rjavem zbiralniku pa zbirate biološke odpadke, ki so manj primerni za kompostiranje v hišnem kompostniku (plevel, ki semeni, ostanki kuhane hrane, olupki agrumov, banan …). Pa tudi pozimi vam bo prišel prav, ko bo kompostnik na zasneženem vrtu, posoda za biološke odpadke pa pri hiši.

V

Zadnje obvestilo o oddaji ločenih odpadkov je zelo izčrpno, vendar pa me zanima ali v črne zabojnike lahko odlagamo večje kosti in aromatične otroške plenice v polivinilastih vrečkah, ki edine lahko preprečijo širjenje neprijetnih vonjav? Ali morajo to biti vrečke iz razgradljivih materialov?
 

O

Mešane komunalne odpadke (ostale odpadke, preostanek odpadkov), kamor sodijo tudi večje kosti in plenice za enkratno uporabo, lahko dajemo v plastične vrečke. Te odpadke zbiramo v črnih zbiralnikih in jih odložimo na odlagališče.

Vrečke iz biorazgradljivih materialov uporabljamo le za zbiranje bioloških odpadkov oz. kuhinjskih biorazgradljivih odpadkov. Te vrečke se kompostirajo skupaj z biološkimi odpadki.

V

Stanujem v individualni hiši z vrtom, kjer od vselitve sam kompostiram vse dovoljene biološke odpadke. Zato 120 litrske rjave posode ne potrebujem. Sedemlitrska pa bo zelo dobrodošla!

Vprašanje: Ali bodo rjave 120 litrske posode nadomestile sedanje črne posode? Če bodo, kam lahko potem odlagamo odpadke, ki ne sodijo v rjavo posodo (večja količina rabljenih otroških plenic,...), razen seveda nevarnih odpadkov, ki jih vozim na Nežo?

O

Rjave 120 l posode za biološke odpadke pri individualnih gospodinjstvih ne bodo nadomestile črnih posod za mešane komunalne (ostale) odpadke. Črne posode bodo še vedno ostale. Naše podjetje pa jih bo od julija 2011 dalje praznilo na 14 dni in ne več tedensko. Vanje boste lahko odlagali otroške plenice, smeti od pometanja, večje kosti, iztrebke malih živali in druge »ostale« odpadke.

Kljub temu, da kompostirate, vam priporočamo uporabo 120 litrske rjave posode za zbiranje tistih bioloških odpadkov, ki so manj primerni za kompostiranje (bananine olupke, olupke agrumov, ostanke kuhane hrane, pokvarjena živila, plevel, ki semeni idr.)

Za tiste, ki zaradi kompostiranja doma ne bodo potrebovali rjave posode, bo od junija 2011 dalje na naši spletni strani ustrezen obrazec. Z izpolnitvijo in posredovanjem tega izpolnjenega obrazca na naš naslov boste uradno potrdili kompostiranje doma in se odrekli rjavi posodi. Kot izvajalci javne službe zbiranja in odvoza odpadkov bomo morali namreč voditi tudi evidenco o gospodinjstvih, ki kompostirajo biološke odpadke. Evidenco bomo dolžni posredovati medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Zasavje, ki bo izvajal nadzor glede pravilnega zbiranja odpadkov v skladu z zakonodajo.

1 2 3