Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Vprašanja in odgovori

Iskanje:
Iskanje
Pregled kategorije »Odpadki«:

V

Pozdravljeni! Stanujem na Ulici 1. junija 34 in me zanima, kje je najbližji kontejner za steklo, ob bloku ga namreč ni. Hvala za odgovor

O

Spoštovani,

najbližji zbiralnik za steklo (in papir) je na lokaciji Globušak 3, drugi najbližji ekološki otok pa na lokaciji Trg svobode 32. Na spodnji sliki sta lokaciji označeni z rumeno barvo.

Ob bloku zbiralnikov za steklo in papir ni več, ker je njihovo odstranitev zaradi pomanjkanja prostora zahtevala večina stanovalcev objekta Ulica 1. junija 34.

 

V

Pozdravljeni, glede na visok račun porabe vode (8,25m3), me zanima koliko ljudi na Trgu svobode 27, plačuje vodo po osebi in kateri po števcu. Opažam da nekateri stanovalci, ki plačujejo vodo po števcu,so si naredili priklop na vodo, ki jo plačujemo po osebi. Kaj se da narediti, imate kakšno ekipo, ki lahko naredi nadzor nad porabo in priklopi? Ali moram to prijaviti na policijo, ker mi dejansko kradejo vodo, ki jo plačujem? Morda se motim,(vem da se ne) potem pa lahko nekje teče v zemljo.

O

Podatka o tem, katera stanovanja v vašem objektu imajo vgrajene interne vodomere, vam mi zaradi varovanja osebnih podatkov žal ne moremo posredovati. Glede tega se prosimo obrnite na svojega upravnika.

Vsa stanovanja (z internimi vodomeri in brez) pa so vezana na isti, glavni vodomer. Od popisane porabe glavnega vodomera se najprej odštejejo porabe internih vodomerov, razlika pa se razdeli med stanovanja, ki nimajo vgrajenega internega vodomera (največ 10m3 na osebo).

Če sumite, da je nekdo spremenil vezavo internega vodomera oziroma da se je neupravičeno priklopil na glavni vodomer mimo internega vodomera, se prosimo obrnite na svojega upravnika, ki bo stanje preveril in po potrebi ukrepal dalje.

 

V

Pri urejanju okolice imamo za dve prikolici odpadne zemlje. Ali jih lahko pripeljemo na Nežo?

O

Zemljo lahko odpeljete v zbirni center Neža in jo brezplačno oddate.
Obratovalni čas: delavniki od 7. do 15. ure in ob sobotah od 9. do 13. ure.

V

Ob spomladanskem čiščenju travnikov in urejanju imamo veliko odpadkov suhe trave, listja, drobnih vejic. Zaradi tega napolnimo, kar nekaj prikolic. Kam naj to odložimo?

O

Manjše količine suhe trave, listja in drobnih vejic lahko date v rjav zbiralnik za biološke odpadke. Ti odpadki so primerni tudi za kompostiranje v hišnih kompostnikih. Če pa je teh odpadkov preveč za zbiralnik ali domači kompostnik, jih lahko pripeljete v ZC Neža, kjer jih odložite v namenski zbiralnik za biorazgradljive odpadke. Odpeljemo jih na kompostiranje v Center za ravnanje z odpadki Zasavje na Unično. Obratovalni čas ZC Neža: Ob delavnikih od 7. do 15. ure, ob sobotah od 9. do 13. ure.

V

Mene zanima kdaj (če sploh) perete zabojnike?

O

Čiščenje zabojnikov opredeljuje 39. člen Odloka o ravnanju z odpadki v občini Trbovlje (UVZ, št. 35/2008): »Povzročitelj odpadkov je dolžan poravnati stroške storitve čiščenja in vzdrževanja posod za odpadke, ki jo izvaja izvajalec javne službe po potrebi ali na zahtevo pristojne inšpekcijske službe.«

Ne glede na 39. člen pa brezplačno očistimo zabojnike (operemo) na ekoloških otokih 2x letno, zabojnike za biološke odpadke pri večstanovanjskih objektih pa v poletnih mesecih (junij – september) na 14 dni. Pri tem uporabljamo specialno vozilo za odvoz odpadkov s pralno napravo, v katero se najprej izprazni vsebina zabojnika, nato pa se zabojnik opere z vodo z dodanim dezinfekcijskim sredstvom.

V

Že lani v tem času ste pri stanovanjski hiši v Gabrskem odpeljali mešane odpadke samo enkrat in sicer v torek 19. 1., morali pa bi jih danes v četrtek, 28. 1. ko odpadki niso odpeljani. Prosim če lahko to uredite še ta teden.

O

Odvoz odpadkov pri individualnih stanovanjskih objektih poteka na 14 dni sledeče:

  • ob lihih tednih (1., 3., 5. teden): embalaža, biološki odpadki
    • za vaš naslov: odvoz embalaže ob torkih: 5.1., 19.1., 2.2., 16.2….
    • za vaš naslov: odvoz bioloških odpadkov ob četrtkih: 7.1., 21.1., 4.2., 18.2….
  • ob sodih tednih (2., 4., 6. teden): mešani komunalni odpadki
    • za vaš naslov: odvoz mešanih komunalnih odpadkov ob petkih: 31.12., 15.1., 29.1., 2.2…

Iz navedenega je razvidno, da bo odvoz mešanih komunalnih odpadkov na vašem območju opravljen danes, 29.1.2016.

V

H kakšnim odpadkom spadajo posneti CD-ji, audiokasete, videokasete in ovitki zanje? Ali so to vse mešani komunalni odpadki ali se lahko kaj reciklira?

O

Plastični ovitki (škatlice) od VHS kaset, avdiokaset, CD, DVD, disket sodijo v zabojnik za mešano embalažo (rumen pokrov) in se namenijo recikliranju. Če gre za ovitke iz kartona oz. papirja, se ti zbirajo v zbiralnikih za papir (moder pokrov) in ravno tako namenijo recikliranju. Kasete, CD, DVD in diskete brez embalaže se lahko dajo med mešane komunalne odpadke, ker niso primerne za reciklažo. Obstaja pa tudi možnost, da te odpadke prinesete v naš zbirni center na Nežo ter jih brezplačno oddate. V tem primeru jih bomo oddali podjetju, ki bo te odpadke zmlelo in oddalo v tujino na sežig.

Obratovalni čas ZC Neža:

  • ob delavnikih od 7.00 do 15.00 ure
  • ob sobotah od 9.00 do 13.00 ure.

V

Pri prenovi stanovanja potrebujemo zabojnik za odpadni gradbeni material in staro pohištvo. Kje ga lahko naročimo in kakšna je cena? Koliko časa lahko zabojnik uporabljamo? Kajti dela bodo potekala vsaj 14 dni.

O

Za naročilo zabojnika (kontejnerja 5m3) se je potrebno zglasiti v naši informativni pisarni (uradne ure: vsak delavnik od 8.00 do 12.00 ure) in podpisati naročilnico. Strošek enkratne postavitve in odvoza kontejnerja znaša 98,87 EUR + 9,5% DDV, uporabljate pa ga lahko en mesec.

V

Pri pregledu zadnjega računa Komunale Trbovlje sva z možem ugotovila, da plačujeva tudi postavke pod številkami 12, 13 in 14, čeprav smo vas že pred leti, ko so se začeli zbirati ločeno bio odpadki obvestili, da bomo sami kompostirali le-te, zato tudi kante nismo dobili. Pričakujemo, da nam ne zaračunavate storitev, ki jih ne opravljate. Kar se tiče št. 8 in 9 predpostavljam, da gre za ločeno zbiranje odpadkov. Če je temu tako, bi moralo pisati "odvoz in ponovno sortiranje embalaže". Saj menda to plačujemo, ne pa tisto kar stanovalci počnemo, zbiramo odpadke. Ekološko ozaveščena družbena zavest je za nas prioriteta in jo težko enodimenzioniramo le na plačilo računa.

O

Postavk na računu za komunalne storitve pod št. 12, 13 in 14 (biološki odpadki) ne obračunavamo v primeru, če nam stranka pošlje izpolnjeno in podpisano Izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov v hišnem kompostniku, ki se nahaja na naši spletni strani v rubriki Dejavnosti, Odpadki, Biološki odpadki.

Postavki 8 in 9 vsebujeta stroške zbiranja komunalnih odpadkov (praznjenje zbiralnikov, odvoz na deponijo Unično (MKO), odvoz v ZC Neža (EMB)), ki ga izvaja naša gospodarska javna služba. Naziva postavk sta oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012).

V

Zanima me zakaj ste zaračunali storitve ki se ne izvajajo? Dogovorjeno je bilo, da kompostiramo in ne potrebujemo zabojnika za biološke odpadke!

O

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12) in Elaborat za novo ceno zbiranja biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (potrjen na seji Občinskega sveta, oktobra 2013), obravnavata način obračunavanja bioloških odpadkov.

Skladno z zgoraj navedenima dokumentoma zbiranja in obdelave bioloških odpadkov nismo obračunali tistim gospodinjstvom, ki bivajo v individualnih objektih v mestu in so podpisali izjavo o kompostiranju bioloških odpadkov (dosegljiva na spletni strani http://www.komunala-trbovlje.si – Odpadki) ter smo jim na podlagi izjave rjav zbiralnik odstranili.

Po naših evidencah te izjave niste podpisali. V kolikor je prišlo do napake, se opravičujemo in vas prosimo, da zadevo uredite z našo komercialno službo.

Predlagamo vam, da rjav zbiralnik obdržite in v njem zbirate biološke odpadke, ki so manj primerni za kompostiranje v hišnem kompostniku (plevel, ki semeni, ostanki kuhane hrane, olupki agrumov, banan …).

Nadzor nad pravilnim zbiranjem odpadkov opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje.

1 2 3