Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik

Najpogostejša vprašanja

Zakaj sploh še potrebujem črn zbiralnik?
Za zbiranje naslednjih odpadkov: smeti od pometanja, vrečk iz sesalcev, cigaretnih ogorkov, sanitetnih odpadkov (obliži, povoji, vata), higienskih odpadkov (vložki, tamponi, palčke za čiščenje ušes, vlažilni toaletni robčki), kondomov, plenic za enkratno uporabo, las, večjih kosti, iztrebkov psov in mačk, čistilnih krp, neuporabnega tekstila in oblačil, neuporabnih čevljev, razbitih šip, neuporabnih igrač, keramičnih odpadkov, nelesnega pepela, neuporabnih pisal, smeti od šiljenja, žvečilnih gumijev in drugih podobnih odpadov. Ti t.i. mešani komunalni odpadki oz. ostali odpadki niso primerni za reciklažo in se odložijo na odlagališče.

Ali lahko te odpadke odvržem v črn zbiralnik skupaj z navadno plastično vrečko?
Lahko. Uporaba plastičnih vrečk je še zlasti priporočljiva pri zbiranju odpadnih plenic in iztrebkov malih živali.

Kako pogosto se po novem odvažajo mešani komunalni odpadki iz črnih posod (ponekod se uporabljajo tudi zeleni kontejnerji ali sive kovinske posode)?
Odvoz MKO – mešanih komunalnih odpadkov oz. ostalih odpadkov poteka pri individualnih hišah na 14 dni, pri blokih in stolpnicah pa 1x tedensko. Če bi pri večstanovanjskih objektih odvažali na 14 dni, bi bilo potrebno namestiti več zbiralnikov, vendar zaradi pomanjkanja prostora to ni izvedljivo. Tudi v primestnih krajevnih skupnostih se odvoz opravlja na 14 dni.

Kako pogosto se praznijo rjavi zbiralniki z biološkimi odpadki in kako pogosto zbiralniki z rumenim pokrovom za embalažo?
Rjave zbiralnike z biološkimi odpadki praznimo 1x tedensko od aprila do konca oktobra, v času od novembra do marca pa jih pri individualnih hišah praznimo na 14 dni. Pri večstanovanjskih objektih praznimo bio zbiralnike vsak teden. Zbiralnike z rumenim pokrovom za embalažo praznimo na 14 dni – vsak sodi teden. V času od 1.11. do 31.3. tako praznimo ob sodih tednih (44, 46, 48, 50, 52, 2 ,4 teden…) rjave zbiralnike z bio odpadki in črne z rumenim pokrovom za embalažo.

Kje se lahko seznanim z novim urnikom odvoza različnih odpadkov?
Na spletni strani našega podjetja pod rubriko dejvanosti/odpadki/odvozi odpadkov.

Zbiralnik z rumenim pokrovom za embalažo imam že polno, odvoz pa bo naslednji teden. Kaj lahko storim?
Embalažne odpadke bolj stiskam in jih tako več odložim v zbiralnik. Presežek embalaže odnesem na ekološki otok in ga razporedim v ustrezne zbiralnike. Vso plastično embalažo dam v moder zbiralnik med plastenke, vso kovinsko pa v rumenega med pločevinke in tetrapake. Gospodinjstva, v katerih je 5 oseb ali več, lahko na komunali zaprosijo za večjo posodo za embalažo.

Kje sedaj zbiramo stekleno embalažo, karton in časopisni papir?
Ti odpadki se še vedno zbirajo na ekoloških otokih v ustreznih zbiralnikih.

Kateri ekološki otok lahko uporabljam?
V praksi je največkrat tako, da občani uporabljajo najbližji ekološki otok. Sicer pa lahko uporabijo katerikoli ekološki otok v občini Trbovlje. Ekološki otoki so namenjeni vsem občanom in ne le določenim objektom oz. območjem. Embalažo pa je potrebno dati v zbiralnike in je ne puščati zraven njih.

Kako obvestim komunalo, da biološke odpadke kompostiram in rjavega zbiralnika ne potrebujem?
Izpolnite in podpišete obrazec "Izjava o kompostiranju bioloških odpadkov v hišnem kompostniku". Lahko ga dobite tudi na blagajni in v info pisarni našega podjetja. V tem primeru vam stroškov odvoza bioloških odpadkov ne bomo obračunavali. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje izvaja kontrolo nad pravilnim zbiranjem odpadkov.

Kaj lahko naredim za zmanjšanje neprijetnega vonja bioloških odpadkov?
Bioloških odpadkov ne dajem neposredno v rjav zbiralnik, temveč jih odlagam v zbiralnik skupaj s papirnatimi vrečkami, zavite v časopisni papir ali v namenskih biorazgradljivih vrečkah iz koruznega škroba, ki jih lahko kupim v nekaterih trgovinah, npr. Sparu, Merkurju idr. Tekoči biološki odpadki (npr. juha, ostanki solate s kisom ipd., olje- nevaren odpadek!) ne sodijo v rjav zbiralnik!

Kam lahko dam odpadne papirnate brisače in prtičke?
Med biološke odpadke v rjav zbiralnik, ker se razgradijo. Dovoljeno pa jih je dati tudi v črno posodo med ostale odpadke. V zbiralnik za papir pa ne sodijo, ker niso primerni za reciklažo!

Kam lahko dam bananine olupke in olupke agrumov?
Med biološke odpadke v rjav zbiralnik. Komposta, ki nastane na centralnih kompostarnah iz bioloških odpadkov, ki jih dovažajo komunale, ne uporabljajo za vnos na kmetijske površine, temveč za sanacijo zemljišč ob cestah ipd. Za hišni kompostnik pa našteti odpadki zaradi vsebnosti pesticidov niso priporočljivi, ker tudi kompost še lahko vsebuje pesticide in zaradi tega ni priporočljiv za uporabo na zelenjavnem vrtu.

Koliko se bodo zaradi novosti povišali stroški odvoza odpadkov za uporabnike?
Povišanja stroškov v Trbovljah ne bo, cena ostane nespremenjena.