Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
07OCT2019

Svetovni dan habitata

Trbovlje, 7. oktobra 2019 - Danes obeležujemo svetovni dan habitata. V letošnjem letu je dan posvečen naprednim tehnologijam kot inovativnemu orodju za pretvorbo odpadkov v bogastvo.

Svetovni dan habitata obeležujemo od leta 1985 dalje vsak prvi ponedeljek v oktobru. Kaj pomeni izraz habitat? Pomeni življenjsko okolje rastlin in živali, pravzaprav njihovo domovanje oz. bivališče. Habitat bukve je listnati gozd, habitati ljudi pa naša naselja in tako ljudje kot ostala živa bitja imamo pravico do primernega bivališča.

Ljudje s svojim delovanjem oblikujemo različne habitate: poleg vasi in mest tudi polja, pašnike, industrijska območja, odlagališča odpadkov, območja za predelavo in reciklažo odpadkov in prav takšna območja še posebej obravnava letošnji svetovni dan habitata. Nastala so zaradi nuje po obdelavi in reciklaži odpadkov, saj iz odpadkov dobimo koristne surovine, ki jih lahko uporabimo za nove izdelke in pri tem varčujemo z naravnimi viri in energijo. Nujno je, da iz potrošniške družbe preidemo v družbo recikliranja in tako postanemo trajnostno naravnana družba, ki bo gradila in oblikovala tudi trajnostna naselja.

Mikroplastika v morju oz. kjerkoli v naravi je škodljiva živalim in ljudem, če pa nastane iz odpadne plastične embalaže v obratih za reciklažo, je dragocena surovina za nove izdelke. Poskrbimo, da plastika najde pot v te obrate in ne v okolje.

 

Avtor: Komunala Trbovlje