Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
04SEP2015

Sprememba postavke na računu

Spremenjena višina prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Pravna osnova za zaračunavanje je Energetski zakon (Ur. l. RS št. 17 z dne 7.3.2014), ki je v svojem 377. členu uvedel zaračunavanje nove storitve namenjene  za zagotavljanje sredstev za podpore električni energiji. Način in višina prispevka pa sta opredeljena v Uredbi o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS št. 36/2014 z dne 23.5.2014) ter Aktu o prispevkih za zagotavljanje podpor za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije in  v soproizvodnji z visokim izkoristkom in (Ur. l. RS št. 56/2015 z dne 29.7.2015). Računa se glede na porabljene MWh daljinskega ogrevanja. Zaračunavati se je začel 1.6.2014 in po spremembi, ki je začela veljati 1.8.2015 trenutno znaša 0,99045 €/MWh.

Avtor: WEB admin