Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
11JUL2019

Sprememba datuma zapadlosti računa

Trbovlje, 11. julija 2019 - Prejemniki računov Komunale Trbovlje ste ta mesec na svojih položnicah lahko opazili spremembo datuma zapadlosti računa.

Z začetkom julija so na področju davčnega potrjevanja računov začele veljati nekatere spremembe, ki jih je uvedel FURS. Skladno s 5. členom Zakona o davčnem potrjevanju računov – ZdavPR se spremembe nanašajo tudi na prejemnike računov Komunale Trbovlje. 
 
Datum zapadlosti računa ni več 18. dan v mesecu ampak 20. dan. Izjema velja, kadar je 20. sobota, nedelja ali praznik. V tem primeru je datum zapadlosti prvi delovni dan. 
 
Sprememba velja za vse plačnike razen za proračunske uporabnike. 
 

SPREMEMBA DATUMA IZDAJE RAČUNA

 

Sprememba Zakona o davčnem potrjevanju računov vpliva tudi na izdajo računov. Do zdaj je bil datum izdaje fiksni (10. dan v mesecu), z julijem pa so računi lahko izdani tudi kakšen dan prej.  
 
Avtor: Komunala Trbovlje