Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
02FEB2017

Sofinanciranje male čistilne naprave

V skladu z 2. členom Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trbovlje (UVZ št. 19/2016), lahko preverite upravičenost do nepovratnih finančnih sredstev v proračunu Občine Trbovlje, namenjenih sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav do 50 PE, za stanovanjske objekte v občini Trbovlje.

Do nepovratnih finančnih sredstev so upravičeni vsi objekti enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe, ki ležijo izven območja aglomeracij v občini ter, ki izpolnjujejo ostale pogoje, določene v 8. členu Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Trbovlje (UVZ št. 19/2016).

Upravičenost lahko preverite preko elektronskega naslova, javno.podjetje@komunala-trbovlje.si, kamor nam sporočite naslov objekta, za katerega se zanimate ter Vaše osebne podatke, ali pa se zglasite v naši info pisarni oz. nas pokličite, na telefonsko številko 03 56 53 126.

Avtor: Komunala Trbovlje, d.o.o.