Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
25JAN2019

Slabo ločujemo odpadke

Trbovlje, 25. januar 2019 – Žice, plenice, čevlji, očala in ponovno precej hrane – tudi ob današnjem nadzoru zbiralnikov za embalažo ugotavljamo, da moramo svoj odnos do ločevanja odpadkov še precej popraviti.

Ločevanje odpadkov v Trbovljah ostaja precej slabo, zato v sodelovanju z družbo DINOS ter Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Zasavje nadaljujemo z akcijo nadzora zbiranja in ločevanja odpadkov. Lokacije današnjega nadzora so bile Nasipi 3, Trg revolucije 7 in Obrtniška cesta 13, ugotovitve pa ponovno kažejo slabo sliko. 
 
 
V zbiralnikih za mešano embalažo smo našli vse vrste odpadkov – žice, čevlje, dežnik, plenice, očala, papir in karton, steklenice, pa tudi precej zavržene hrane. 
 
 
Naj omenimo, da je ločevanje v Trbovljah slabše kot v sosednjih občinah Zagorje in Hrastnik, deloma tudi zato, ker imamo več večstanovanjskih objektov kot sosednje občine. Predvsem stanovalce teh objektov zato pozivamo k bolj vestnemu in odgovornemu odnosu do okolja. 
 
Naj poudarimo, da so na vsakem zbirnem mestu pri objektih na voljo posode za zbiranje bioloških odpadkov (rjave), mešanih odpadkov (črne) in mešane embalaže (rumen pokrov). Ostanki hrane spadajo v rjave posode, čista embalaža spada v posode z rumenim pokrovom. Odpadna kartonska embalaža in papir ter steklena embalaža spadajo na ekološki otok, preostanek pa med mešane komunalne odpadke.
  
V kolikor potrebujete pomoč pri razvrščanju odpadkov, vam je na voljo aplikacija KAM Z ODPADKI.
 
PRIMER DOBRE PRAKSE
 
To pa je primer dobre prakse, ki smo ga zasledili na Trgu revolucije. V prepolnem zbiralniku za mešano embalažo smo namreč našli dve vrečki, kjer so bili odpadki ustrezno razvrščeni.
 
 
 
 
 
Avtor: Komunala Trbovlje