Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
06AUG2019

Prosto delovno mesto: VZDRŽEVALEC ČISTILNE NAPRAVE

Trbovlje, 6. avgusta 2019 - Komunala Trbovlje objavlja prosto delovno mesto za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas z nazivom vzdrževalec čistilne naprave.

Opis del in nalog:

 • redni dnevni obhodi in pregledi delovanja posameznih segmentov čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja,
 • vsa dela, povezana z vzdrževanjem, čiščenjem in popravilom vgrajene tehnološke opreme in instalacij,
 • čiščenje ter vsa potrebna dela na vzdrževanju gradbenih objektov, zunanje ureditve ter vgrajene tehnološke opreme,
 • skrb za nemoteno delovanje in obratovanje vseh elementov kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave,
 • opravljanje podobnih del,
 • preventivno vzdrževanje objektov in naprav kanalizacijskega sistema (objekti in naprave čistilnih naprav, črpališč odpadne vode) v skladu z izdelanim planom vzdrževanja,
 • vzdrževanje napeljav, naprav in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
 • elektrikarska dela pri obnovi in rekonstrukcijah ter opremljanju objektov,
 • izdelava potrebne dokumentacije pri spremembah ter rekonstrukcijah objektov in naprav,
 • prisotnost in sodelovanje ob izvajanju nadzora s strani pristojnih inšpekcijskih služb,
 • po posebnem dogovoru in iskanju ponudb svetovanje pri nabavi in načrtovanju, sodelovanje in izvajanje ter opremljanje novozgrajenih objektov ter izdelava in pridobitev potrebne dokumentacije (izjave, certifikati v skladu z zakonodajo) za novozgrajene objekte in naprave,
 • drugo po neposrednem nalogu.

 

Od vas pričakujemo:

 • Izobrazba: srednje poklicno izobraževanje, smer elektrotehnika in energetika
 • Alternativna izobrazba: srednje poklicno izobraževanje, smer strojništvo in obdelava kovin
 • Izkušnje: 6 mesecev
 • znanje slovenščine (dobro)
 • računalniška znanja (osnovno): urejevalnik besedil, delo s preglednicami in bazami podatkov
 • vozniško dovoljenje B kategorije

 

Nudimo vam:

 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo 2 meseca
 • možnost podaljšanja za nedoločen čas
 • delo za polni delovni čas
 • možnost usposabljanja in izpopolnjevanja za delo

 

Vlogo in življenjepis z navedbo delovnih izkušenj naj kandidati/kandidatke pošljejo:

 • pisno po pošti na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali
 • po elektronski pošti na naslov: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si

 

Rok za prijavo je 22. avgust 2019.

Več informacij:

Rebeka Fakin, vodja Splošno-kadrovskega sektorja

E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si

T: 03 56 53 117

 

 

Avtor: Komunala Trbovlje