Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
23OCT2019

Prosto delovno mesto: MATERIALNI KNJIGOVODJA

Trbovlje, 23. oktobra 2019 - Komunala Trbovlje objavlja prosto delovno mesto za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas z nazivom materialni knjigovodja (obračun plač).

 

Opis del in nalog:

-organiziranje, koordiniranje in izvajanje dela pri obračunu plač, regresa, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, sejnin, podjemnih in najemnih pogodb, odpravnin, nagrade dijakov in študentov,

-kontrola in reklamacije obračuna plač ter ostalih izplačil,

-sestava zahtevkov za refundacijo plač,

-izvajanje sodnih in administrativnih prepovedi na plače,

-sestava raznih potrdil o višini plač delavcem,

-spremljanje in izvajanje predpisov na področju plač in drugih prejemkov (dohodnina, prispevki),

-priprava in knjiženje temeljnice za vse vrste izplačil za glavno knjigo,

-mesečni seznam premij za dodatno pokojninsko zavarovanje in kontrola podatkov,

-oddaja REK obrazcev preko sistema e-davki za vse vrste izplačil,

-enkrat letno oddaja podatkov preko sisema e-davkov za vzdrževane družinske člane in vplačane premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za podjetje,

-oddaja in popravek podatkov za ZPIZ preko sistema e-davki na individualnih REK obrazcih,

-urejanje dodatnega pokojninskega zavarovanja za zaposlene (prijave, odjave),

-mesečna oddaja poročila o plačah invalidov,

-refundacija javnih del, bolniških odsotnosti nad 30 dni, invalidnin,

-organiziranje in vodenje materialnega knjigovodstva,

-kontrola prevzemov,

-likvidacija in knjiženje računov za material,

-mesečni obračun materiala,

-usklajevanje materialnega knjigovodstva z glavno knjigo,

-usklajevanje količinskega stanja s kartoteko v skladišču,

-priprava inventurnih list,

-inventure,

-drugo po neposrednem nalogu.

 

Od vas pričakujemo:

- Izobrazba: visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), smer ekonomija

- Alternativna izobrazba: visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja), smer družbene vede

- Izkušnje: 1 leto

- Znanje slovenščine (tekoče)

- Računalniška znanja: urejevalnik besedil (zahtevno), delo s preglednicami (zahtevno), delo z bazami podatkov (zahtevno), poznavanje računalniških omrežij (osnovno), poznavanje operacijskih sistemov (osnovno).

- Druga znanja in veščine: 

 • uporaba poslovno informacijskega sistema, poznavanje Microsoft Office, poznavanje Slovenskih računovodskih standardov, davčna zakonodaja,
 • sposobnost reševanja problemov,
 • učinkovito komuniciranje in sposobnost dela v timu,
 • fleksibilnost, odgovornost in zanesljivost,
 • etični odnos,
 • analitične sposobnosti,
 • izkušnje z upravljanjem medčloveških odnosov (stranke)

 

Nudimo vam:

 • zaposlitev za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo 2 meseca
 • možnost podaljšanja za nedoločen čas
 • delo za polni delovni čas
 • možnost usposabljanja in izpopolnjevanja za delo

 

Vlogo in življenjepis z navedbo delovnih izkušenj naj kandidati/kandidatke pošljejo:

 • pisno po pošti na naslov: Javno podjetje Komunala Trbovlje, Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje ali
 • po elektronski pošti na naslov: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si

 

Rok za prijavo je 31. oktober 2019.

Več informacij:

Rebeka Fakin, vodja Splošno-kadrovskega sektorja

E: rebeka.fakin@komunala-trbovlje.si

T: 03 56 53 117

 

 

Avtor: Komunala Trbovlje