Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
01MAR2013

Program zbiralnih akcij za leto 2013

Program zbiralnih akcij za leto 2013 in obvestila. - Zloženka

Izdali smo zloženko v kateri poleg obvestil objavljamo program zbiralnih akcij za leto 2013.

Avtor: WEB admin