Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
06MAR2019

Pripravljalna dela na trboveljskem pokopališču

Trbovlje, 6. marca 2019 – Obiskovalci trboveljskega pokopališča lahko že opazijo delovne stroje, ki so začeli spreminjati podobo pokopališkega parka. Gre za priprave na obsežno prenovo pokopališča.

 

V teh dneh smo na trboveljskem pokopališču začeli s pripravljalnimi deli za izvedbo 1. faze prenove pokopališča. V okviru pripravljalnih del bomo vzpostavili novo povezovalno pot, ki bo v času prenove namenjena za dovoz gradbenega materiala in gradbenih strojev.
Po končanih delih 2. faze prenove  pokopališča bomo pot dogradili in asfaltirali, kar bo obiskovalcem pokopališča omogočalo lažji dostop do pokopališča z novo urejene poti in parkirišč na vzhodni strani pokopališča. 
 
Prenova trboveljskega pokopališča bo sicer potekala v več fazah. V sklopu 1. faze prenove bomo obnovili asfaltno cesto in pešpot med starim delom pokopališča in rondojem na novem delu pokopališča, zgradili plato ob polju za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom in kostnico ter ekološki otok. Obnovili bomo tudi polja za izvajanje zelenih pokopov na novem delu pokopališča z dovozno cesto in obnovili cestno razsvetljavo. To fazo bomo predvidoma pričeli izvajati konec poletja  in jo končali do 1. novembra. Ocenjena vrednost del v prvi fazi je 240.000 eur.
 
V prihodnjem letu nadaljujemo z 2. fazo, za katero je predvidena vrednost 150.000 eur. Uredili bomo povezovalno pot med obstoječim rondojem na novem delu pokopališča in predvidenim novim parkiriščem na vzhodni strani pokopališča ter uredili polja in pešpoti na delu pokopališča, namenjenem za izvajanje parkovnih pokopov. Na tem deli bomo uredili tudi parkovno zasaditev. 
 
 
Avtor: Komunala Trbovlje