Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
11JAN2019

Porast števila zapuščenih vozil

V zadnjih dneh smo z javnih površin že nekajkrat morali odstraniti zapuščena vozila. Strošek odstranitve nosi lastnik vozila.

 
Daljše parkiranje na javnih površinah se ne obnese
 
V zadnjem času je v naši občini opaziti vse več zapuščenih vozil na javnih površinah. Po določilih 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Ur. list RS, št. 109/10 in 57/12) pooblaščene uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje v primeru, da najdejo zapuščeno vozilo, nanj namestijo pisno odredbo, s katero naložijo odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe.
 
Če lastnik tega ne izvede, vozilo na stroške lastnika odstrani pristojni izvajalec odvoza zapuščenih vozil. Po treh mesecih se vozilo uniči, v kolikor ga v tem času lastnik ne prevzame in ne poravna stroškov odvoza in hranjenja vozila.
 
 
Novost pri odjavljanju vozil iz prometa od 1. aprila 2019 dalje
 
 
Lastnik motornega vozila, ki je odjavil svoje vozilo iz prometa in ni poskrbel za njegovo razgradnjo, bo moral od 1. aprila 2019 dalje vsako leto plačati posebno dajatev in sicer 10 let od odjave vozila. Dajatev se bo plačevala za odjavljena osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 t in trikolesne mopede. Dajatve pa ne bo potrebno plačati tistim, ki bodo vozilo oddali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali ga znova registrirali.
 
Zadnji imetnik vozilo dostavi na zbirno mesto Ekomobila, družbe za ravnanje z izrabljenimi vozili, kjer ga brezplačno odda in tudi prejme potrdilo o uničenju vozila. 
 
 
Avtor: Komunala Trbovlje