Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
08MAR2012

Položnice

Z mesecem februarjem 2012 smo spremenili datum izstavitve računa za komunalne storitve na 10. v mesecu za pretekli mesec. Posledično se spremeni tudi valuta za plačilo računa in sicer iz 15. na 18. v mesecu.

Avtor: WEB admin