Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
16JUN2015

Pobuda »SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO«

Pobuda je nastala pod okriljem Zbornice komunalnega gospodarstva, v katero so včlanjena številna slovenska komunalna podjetja, med njimi tudi naše. Z njo si prizadevamo spodbujati trajnostno gospodarstvo, odgovorno potrošnjo in ohranjanje naravnih virov.

Naša cilja sta:

Pobudo »Skupaj za boljšo družbo« podpiramo, ker nam ni vseeno, v kakšni družbi živimo. Naš glavni cilj je prispevati k boljši družbi, odgovornejšemu ravnanju in spremembam na bolje za vse nas. Uporabnikom naših storitev želimo sporočiti, da je pitna voda iz pipe boljša in cenejša kot voda v plastenkah. Če ne kupujete vode in drugih pijač v plastenkah, s tem pripomorete k zmanjševanju odpadkov.

Soroden članek: Ponovno uporabi in do konca izrabi!

Avtor: WEB admin