Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
25OCT2019

Omejevanje števila podgan

Trbovlje, 25. oktobra 2019 – Včeraj smo na Komunali Trbovlje v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano izvedli deratizacijo na javnem kanalizacijskem omrežju. Izvajamo jo dvakrat letno, enkrat spomladi in enkrat v jeseni v dneh, ko ni veliko padavin.

Deratizacija je namenjena omejevanju števila podgan, ki se pojavljajo večinoma ob stanovanjskih objektih in njihovih internih kanalizacijskih priključkih, saj tam pogosto najdejo hrano, ki jo stanovalci odmetavajo v straniščne školjke. Pravilno ravnanje z odpadno hrano je zato ključnega pomena za zmanjševanje števila podgan, ki v bližini človeka uspevajo ravno zato, ker se prehranjujejo z ostanki človeške hrane.
 

Kdo skrbi za deratizacijo?

Deratizacijo morajo obvezno naročiti upravljavci javnega kanalizacijskega omrežja in upravniki večstanovanjskih objektov. Za deratizacijo individualnih objektov in njihove okolice deratizacija ni obvezna, morajo pa lastniki le-teh ob pojavu podgan in miši sami poskrbeti za deratizacijo oziroma jo naročiti pri pooblaščenem izvajalcu. 
 

O sivi ali kanalski podgani

Če v Trbovljah srečate podgano, gre najverjetneje za sivo ali kanalsko podgano, ki najpogosteje prebiva v urbanem okolju, bivališča pa ima v kleteh, kanalih, brežinah rek, vrtovih, kjer v zemlji koplje luknje. Je nekoliko večja kot črna podgana, najpogosteje je sive barve. 
 
Zelo dobro plava, spretno pleza, v višino pa lahko skoči do 70 cm. Za podgane je značilna velika plodnost in samica ima lahko tudi do osemkrat letno do deset mladičev. Podgane so zelo prilagodljive, iznajdljive ter socialne živali. 
 

Zakaj omejujemo število podgan?

Podgane so glodavci, ki morajo neprestano brusiti zobe, s čimer povzročajo nemalo škode na kanalizacijski objektih in električnih inštalacijah črpališč odpadne vode. Poleg tega prenašajo različne bolezni in zunanje parazite, kot so bolhe, uši in pršice. 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ocenjuje, da so miši in podgane prenašalke več kot 35 vrst različnih bolezni, zato je potrebno izvajati redno deratizacijo tako javne kanalizacije kot tudi interne kanalizacije, objektov in okolice, za katere pa morajo lastniki le teh ob pojavu podgan poklicati pooblaščene izvajalce deratizacije. Predvsem pa moramo skrbeti za pravilno shranjevanje hrane in pravilno odstranjevanje odpadne hrane. Kajti ravno nepravilno ravnanje z odpadno hrano je največji razlog za pojav podgan.
 
Avtor: Komunala Trbovlje