Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
27AUG2019

Ogrevanje v poletnem času

Trbovlje, 26. avgusta 2019 – Tudi v poletnem času imajo nekateri uporabniki komunalnih storitev na svojih računih postavke za ogrevanje. Tu ne gre za ogrevanje stanovanj temveč za mesečno ogrevanje tople vode ter priključno moč.

Uporabniki komunalnih storitev, ki v okviru toplovoda ogrevajo svoje prostore ali sanitarno toplo vodo, tudi v poletnih mesecih plačujejo storitve ogrevanja.

Na računu za komunalne storitve so štiri postavke za ogrevanje, od katerih se dve nanašata na ogrevanje bivalnih površin, dve pa na ogrevanje sanitarne tople vode.

OGREVANJE SANITARNE TOPLE VODE

Na ogrevanje sanitarne tople vode se nanašata naslednji postavki:

  1. postavka STV 01 gosp.1.podsk. se nanaša na ogrevanje porabljene tople vode. Ta strošek se spreminja mesečno, glede na količino porabljene tople vode in porabljenih MWh za ogrevanje le-te.
  2. postavka STV 01 PM gosp.1.pods. se nanaša na priključno moč za ogrevanje sanitarne vode. Tudi ta strošek je fiksen in se skozi leto ne spreminja (razen seveda ob spremembi cene priključne moči).

OGREVANJE PROSTOROV

Na ogrevanje prostorov se nanašata naslednji postavki:

  1. postavka OGP 01 gosp.1.podsk. se nanaša na ogrevanje prostorov in se obračunava zgolj v času kurilne sezone. Ta strošek se spreminja mesečno, glede na količino porabljene toplote za ogrevanje prostorov.
  2. postavka OGP 01 PM gosp.1.posk. se nanaša na priključno moč za ogrevanje prostorov. Ta strošek je fiksen, se plačuje v dvanajstinah in znesek je enakomerno razporejen skozi vse leto.

 

 

 

Avtor: Komunala Trbovlje