Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
28DEC2018

Odvoz odpadkov v prazničnih dneh

Med novoletnimi prazniki bo odvoz odpadkov potekal vse praznične dni po ustaljenem urniku. Zbirni center Neža ob praznikih ne obratuje.

Odvoz odpadkov (mešanih komunalnih, mešane embalaže in bioloških) poteka pri večstanovanjskih objektih tedensko, pri individualnih pa na 14 dni oz. sledeče:
 
- mešanih komunalnih odpadkov ob sodih tednih: 7. 1. – 11. 1, 21. 1. – 25. 1. itd.
 
- mešane embalaže in bioloških odpadkov ob lihih tednih: 31. 12. – 4. 1., 14.1. – 18. 1., 28. 1. – 1. 2. itd.
 
 
Od 1. 4.  do 31. 10. 2019 se bo odvoz bioloških odpadkov tudi pri individualnih objektih izvajal tedensko.
 
 
Avtor: Komunala Trbovlje