Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
14MAR2019

Odgovor na namigovanja o poslovanju Komunale Trbovlje

Trbovlje, 14. marca 2019 – V zadnjih dneh se v družbenih medijih pojavljajo namigovanja o zakonitosti poslovanja in investiranja Komunale Trbovlje. Namigovanja blatijo ugled in dobro ime podjetja, hkrati pa izkazujejo popolno nepoznavanje delovanja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o.

 
Na družbenih omrežjih se v zadnjih dneh pojavljajo nekatere navedbe in namigovanja glede zakonitosti poslovanja Javnega podjetja Komunala Trbovlje, d. o. o. Usmerjene so v vlaganja v infrastrukturo za potrebe soproizvodnje toplote in elektrike, pa tudi stroške, ki jih občani plačujejo za svoje storitve. 
 
Dejstvo je, da takšne navedbe kažejo popolno nepoznavanje delovanja podjetja in izkrivljanje tržnih dejavnosti Komunale Trbovlje. Komunala Trbovlje je podjetje v družbeni lastnini, ki občanom zagotavlja nemoteno in cenovno najugodnejšo oskrbo. To lahko dosegamo samo tako, da poleg gospodarskih javnih služb izvajamo tudi tržne dejavnosti. Brez njih bi bil pritisk na cene komunalnih storitev bistveno večji. Na kratko – če ne bi imeli kogeneracije (soproizvodnje toplote in elektrike), bi bile cene ogrevanja še bistveno višje od zdajšnjih. 
 
Naj poudarimo, da v svojem delovanju dosledno sledimo zakonodaji in predpisom in v ničemer ne zlorabljamo zaupanja občanov. Prav nasprotno, s svojim poslovanjem in premišljenim investiranjem skušamo občanom nuditi kar najboljše storitve in povečevati naše medsebojno zaupanje in sodelovanje. 
 
 
 
 
 
 
Avtor: Komunala Trbovlje