Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
03JUN2014

Obnova vročevoda - 3. faza

Komunala Trbovlje, d.o.o. s toploto, proizvedeno v Toplarni Polaj, preko vročevodnega omrežja oskrbuje odjemalce v širšem območju centra Trbovelj. Omrežje je bilo zgrajeno v sedemdesetih letih in je razdeljeno na severno in južno vejo. Severno vejo večinoma sestavljajo podzemni vodi, medtem ko je južna veja v pretežno nadzemni izvedbi.

Vročevodne cevi severne veje so v veliki meri predimenzionirane, dimenzij DN400, izolirane s kameno volno in zaščitene z aluminijastim plaščem ali bitumensko lepenko. Zaradi predimenzioniranja sistema, dotrajanosti izolacije vodov in zmanjševanja potreb po toploti, kot posledica varčevanja odjemalcev in zmanjšanja toplotnih izgub stavb z izvedbo toplotnih izolacij fasad, je Komunala Trbovlje, d.o.o. skupaj z Občino Trbovlje pristopila k obnovi tega dela omrežja. Zato v fazah zamenjuje predimenzionirane cevi s cevmi ustrezno manjšega premera.

V prvi fazi, ki je potekala leta 2012, je bila zamenjana 520 m dolga trasa vročevoda dimenzije DN400 med SPAR-om in Kešetovim z novimi cevmi dimenzije DN200. Leta 2013 ji je sledila druga faza, kjer se je zamenjalo dodatnih 530 m trase vročevoda dimenzije DN400 in DN350 med Kešetovim in avtobusno postajo Občina s cevmi dimenzije DN200 in DN150.

V mesecu juniju 2014 bomo pričeli s tretjo fazo obnove vročevoda z zamenjavo cevi od avtobusne postaje Občina do Mercatorja v dolžini 580 m. Ker vročevod v celoti poteka v zaprti kineti pod cestiščem ulice Mestni trg in Gimnazijska cesta, se bodo dela izvajala v osmih stopnjah, da bo prometna ureditev in oskrba s toploto čim manj motena. V času del bo na obravnavani trasi spremenjena prometna ureditev z delno zaporo cestišča z urejenim obvozom. Predviden zaključek del je do prve polovice septembra.

Avtor: WEB admin