Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
21MAY2013

Obnova vročevoda

Komunala Trbovlje, d.o.o. je skupaj z Občino Trbovlje v letu 2012 pristopila k obnovi severne trase vročevoda. V letu 2012 smo obnovili del trase od »Spara do avtobusne postaje na Kešetovem«.

V letošnjem letu smo z nadaljevanjem obnove začeli 15. 5. 2013 in bomo končali predvidoma do 30. 8. 2013. Obnovili bomo vročevod v dolžini cca. 550 m. Trasa je ob potoku do Kešetove 6, nato po dvorišču pred objektom, nadaljuje se preko lokalne ceste proti »okrogli hiši - Sallaumines 2« in po celotnem naselju Sallaumines do avtobusne postaje pri Občini. Cevi klasične izvedbe v kineti dimenzije DN 400 mm bomo zamenjali z predizoliranimi cevmi dimenzije DN 200 mm, cevi dimenzije DN 350 mm pa z predizoliranimi cevmi dimenzije DN 150 mm.

V času izvedbe obnove vročevoda je predvidena zapora lokalne ceste pri »okrogli hiši«. V sklopu obnove vročevoda po Sallauminesu se bodo obnavljali tudi posamezni priključki do toplotnih postaj in takrat bo motena tudi oskrba s toplo vodo.
 

O zaporah ceste in moteni oskrbi z toplo vodo bomo občane obveščali preko javnih medijev, upravnikov, z obvestili na posameznih objektih in na naši spletni strani.
 

Avtor: WEB admin