Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
15OCT2019

Obnova pokopališča tudi trajnostna

Trbovlje, 15. oktobra 2019 – Prva faza prenove pokopališča v Gabrskem se bliža zaključku in pokopališče že kaže orise svoje nove podobe. Ob prenovi upoštevamo tudi trajnostni vidik z mislijo na okolje in vgradnjo recikliranih materialov.

Pred dnevom spomina na mrtve bo prva faza prenove trboveljskega pokopališča v Gabrskem zaključena. Večina del se je zaključila, v teh dneh pa delavci izvajajo še zadnje ureditve pred zaključkom prve faze prenove.

V okviru obnove smo tako prenovili dovozno in pešpot med starim delom pokopališča in rondojem s fontano ter vzpostavili novo povezovalno pot med fontano in severnim delom pokopališča. Na tem območju smo vzpostavili tudi nov plato za izvajanje pogrebnih ceremonialov s posipom, omogočili nov sistem obeleževanja in zgradili objekt kostnice. Na zgornjem delu pokopališča smo uredili polja za t. i. zelene pokope.

Ob prenovi upoštevamo tudi trajnostni vidik ureditev z rešitvami, ki zmanjšujejo naš vpliv na okolje. Tako smo za urejanje poti uporabili kar 310 ton zmletega asfalta in betonskih robnikov ter 750 ton peščenih agregatov, s čimer smo že rabljene materiale ponovno uporabili. Na območju ob fontani pa smo vzpostavili še nov ekološki otok, ki bo občanom omogočal ločeno odlaganje odpadkov.

 

Avtor: Komunala Trbovlje