Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
27OCT2017

Nepovratna sredstva EKO sklada

V Uradnem listu RS št. 56/2017 je Eko sklad objavil javni poziv 54SUB-OB17, s katerim lahko občani občine Trbovlje pridobijo nepovratne finančne spodbude za priključitev starejše eno ali dvostanovanjske stavbe na sistem daljinskega ogrevanja.

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo toplotne postaje, ki bo priključena na sistem daljinskega ogrevanja. Priznani stroški vključujejo nakup in vgradnjo toplotne postaje s pripadajočimi inštalacijami ter ustrezno krmilno in varovalno opremo.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 2.000 EUR na posamezno stanovanje.

Dodatne informacije in vlogo za prijavo na javni poziv 54SUB-OB17 dobite na spletni strani https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/javne-objave/prikazi/publicationID=38
 

Avtor: Komunala Trbovlje, d.o.o.