Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
23OCT2012

Ločujemo odpadke

Slopak d.o.o., družba za ravnanje z odpadno embalažo je v okviru projekta LIFE: »Ločujemo odpadke« pripravila šest kratkih filmov na temo ločevanja odpadkov. Ogledate si jih lahko TUKAJ.

Filmi na preprost, poučen in prijeten način predstavljajo pot posameznih skupin odpadkov (različnih gospodinjskih odpadkov, odpadne embalaže, odpadnih avtomobilskih gum, odpadne električne in elektronske opreme, nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in bioloških odpadkov) od njihovega mesta nastanka preko zbiralnikov in zbirnih centrov do obrata za reciklažo.

V naših gospodinjstvih nastaja vsakodnevno veliko odpadkov in prav od naše vestnosti pri zbiranju odpadkov je zelo odvisno, kako učinkovite bodo vse naslednje stopnje v reciklaži odpadkov. Potrudimo se, da naši odpadki ne bodo nekoristno zavrženi, temveč predelani v uporabne surovine za nove izdelke.

Avtor: WEB admin