Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
16JUL2013

Letak o kanalizacijskem sistemu in CČN

Kot upravitelj kanalizacijskega sistema in centralne čistilne naprave  želimo z letakom vsem sedanjim in bodočim uporabnikom storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda posredovati nekaj koristnih nasvetov glede uporabe javne in interne kanalizacije.

S tem želimo izboljšati ozaveščenost uporabnikov na področju odpadnih voda, saj smo prepričani, da želimo vsi v čim večji meri prispevati svoj delček pri ohranjanju naravnega okolja in s tem zaščititi tudi vodne vire, ki so osnova našega življenja, kot tudi življenja naših zanamcev.

Avtor: WEB admin