Javno podjetje KOMUNALA TRBOVLJE d.o.o. | javno.podjetje@komunala-trbovlje.si | tel.: (03) 56 53 100 | poraba | cenik
13MAR2019

Kam z odpadnimi nagrobnimi svečami?

Trbovlje, 13. marca 2019 - Odpadne nagrobne sveče zbiramo ločeno od ostalih odpadkov in jih ne odlagamo med mešane odpadke ali embalažo. Odlagamo jih v posebne zabojnike, namenjene odpadnim nagrobnim svečam ali odpeljemo na zbirni center.

Odpadne nagrobne sveče ne nastajajo zgolj na pokopališčih. Nastajajo tudi v gospodinjstvu, kapelicah, ob cestnem obeležju in podobno, zato smo že nekajkrat zasledili vprašanje, kako ravnati z njimi. 

V Sloveniji odpadne nagrobne sveče v Sloveniji zbiramo ločeno od ostalih odpadkov, kar pomeni, da z njimi ravnamo tako kot z odpadki, ki ne spadajo na ekološki otok ali v hišne zbiralnike. Zato je nepravilno, da se odpadne sveče odlaga med mešane komunalne odpadke.

S tega vidika bi bilo pravilno ravnanje, da se sveče, ki so podobne ali enake nagrobnim svečam, v gospodinjstvih ločeno zbirajo in se prepustijo v zbirnem centru izvajalca javne službe zbiranja odpadkov ali pa v zabojnike za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč, ki se praviloma nameščeni ob pokopališčih. 

V Trbovljah jih torej lahko odpeljete na zbirni center Neža ali odložite v namenske zbiralnike na pokopališču. 

Avtor: Komunala Trbovlje